Kurzy

VV 107 Textilní tvorba ve škole i za školou

Lektor/ka kurzu
PhDr. Jana Skarlantová
Cílová skupina
učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
7471/20216-6--218
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

1) Užitá tvorba a její význam pro moderní společnost 21. století.  Vztahy mezi volným uměním - užitou tvorbou - uměleckým řemeslem - průmyslovým designem.  Časová náročnost. 1 hodina

2) Textilní tvorba - možnosti dekorování textilií. Vlastní návrh a jeho realizaci na textilním předmětu (malba textilními barvami a fixy)    Časová náročnost 3 hodiny

3) Dekorování textilie technikou odbarvování. (Savo). Dekorace pomocí šablony.         Časová náročnost 2 hodiny

4) Textilní šperk. Vlastní návrh a realizace (náhrdelník, brož)    Časová náročnost 2 hodiny

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Praha 13.10.2022, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

ČJ 305 Secesní estetika v českém umění a literatuře

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, učitelé ZUŠ a SUŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
670/2022-4-27
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

 Prezentace v PowerPointu, ústní výklad.

 • Secese  ve výtvarném umění a architektuře.
 • Sbližování uměleckých druhů: básnictví-hudba, hudba-výtvarné umění, výtvarné umění-poezie.
 • Ilustrace jako autonomní umělecká tvorba, knižní úprava a grafika (Kupkova obálka k Macharově Magdaléně, ilustrace F. Koblihy k Hlaváčkovým  sbírkám Pozdě k ránu a Mstivá kantiléna, Koblihův titulní list ke Karáskově knize Zazděná okna, vlastní obálka S. K. Neumanna k Apostrofám hrdým a vášnivým, Bílkovy ilustrace k Březinově sbírce Ruce, Preissigovy ilustrace k Bezručovým Slezským písním, návrh titulního listu J. R. Marka ke Karáskově knize Scarabeus).
 • Secesní úsilí o vytvoření jednotného uměleckého díla (František Bílek, Karel Hlaváček, Josef Váchal aj.).
 • Stylizace a autostylizace.
 • Ornamentalismus a symbolismus.
 • Secesní stylizace, postupy a znaky, výrazový systém, témata, motivy, sémantika barev.
 • Vliv výtvarné secesní stylizace na slovesnou tvorbu . Problém transpozice básnických prostředků do hudby a výtvarného umění a  naopak.
 • Vývojové proměny v oblasti žánrů, poetiky, umělecké metody (Secesní román R. Svobodové, Slohové proměny v próze A. Sovy).
 • Secesní literatura jako osobitý stylový fenomén; analýza vybraných  literárních textů (R. Svobodová, J. Karásek, M. Marten, F. Langer ad.).

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Praha 29.11.2022, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

ŠJ 4 Učíme španělštinu prostřednictvím umění. Metodologie a praxe

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
40993/2019-4-38
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Účastníci se seznámí s různými metodami a strategiemi učení (nejen) španělského jazyka, které mohou používat ve své vlastní výuce, a to formou pozorování, cvičení, tvorby, četby, analýzy, diskuze, poslechu, pohybů, her, improvizací a zpěvu. Rámcové téma je umění v širokém kontextu s důrazem na španělské a latinskoamerické autory a umělce. Nedílnou součástí semináře bude teoretické vymezení, reflexe jednotlivých metod a strategií a cvičení a sebereflexe účastníků. Seminář má převážně praktický charakter.

1.-3. hodina

 • Úvod, sestavení mentální karty z očekávání a nápadů účastníků.
 • Metody učení cizích jazyku. Vývoj a přehled charakteristických cvičení a strategií.
 • Umění, jeho definice a formy. Přehled (ne)nejvýznamnějších představitelů ze Španělska a Latinské Ameriky.
 • Proč učit (prostřednictvím) umění ?

4. hodina

 • Malba
 • Sochy
 • Fotografie

5. hodina

 • Literatura
 • Poezie

6. hodina

 • Hudba
 • Tanec

7. hodina

 • Divadlo
 • Film (Kinematografie)

8. hodina

 • Sebereflexe a hodnocení

U každé formy umění (4.-7. hodina) budou prezentovány aktivity pro různé věky a úrovně. Účastnící budou mít možnost si vyzkoušet a odnést detailní popis každé techniky, aby ho mohli aplikovat ve své vlastní výuce.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Praha 24.11.2022, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace