Kurzy

VV 88 Secese s trochou recese

Lektor/ka kurzu
PhDr. Jana Skarlantová
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

Secesní výtvarné a užité umění s důrazem na módu a životní styl konce 19. a počátku 20. století. Vlastní tvorba secesního reliéfu vytlačeného do kovové fólie a jeho využití na předmětu užité tvorby, didaktické i praktické využití ve školních i mimoškolních výtvarných aktivitách

další informace

Praha 14.11.2019, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 950 Kč

 objednat

VV 90 Výtvarné zpracování staniolu a víček od mléčných výrobků

Lektor/ka kurzu
Květuše Belanová
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
24409/2018-2-698
Počet vyučovacích hodin
8

Seminář je zaměřen na výtvarné zpracování víček nejen od jogurtů, ale i dalších mléčných výrobků, staniolu od čokolád, kdy z tohoto materiálu je možno vytvořit zajímavé objekty, které ještě chvíli najdou různé využití, než definitivně zmizí v tříděném odpadu. Práce s tímto materiálem spočívá v její jednoduchosti, nápaditosti, a v rozvoji kreativity, podpoření rozvoje jemné motoriky u všech věkových kategorií. Samozřejmostí je čistota práce při lepení a nácvik stříhání.

Technika zpracování staniolu a víček:

Stříhání příslušných objektů, jako je např. u vánočních ozdob zvonek, koule, hvězda, protažení provázku, nitě pro zavěšení objektu do prostoru, případné slepování objektů. Stříhaní např. cihel, kamení na stavbu hradu, paláce, domu a následné lepení na čtvrtku s dokresbou tenkým černým centropenem. V oddíle Hvězdná obloha vystřihání pravidelných objektů, např. s použitím předkreslených šablon, nebo volná tvorba z ruky, lepení na černou čtvrtku. Rovněž nádobí, auto nebo brouk  se vystřihuje a  zdobí lehkým  rytím  nebo ťukáním do víčka či staniolu, pak nalepuje na čtvrtku, s tím, že je možnost ho umístit do předkreslené kuchyně, do krajiny, nebo jiného prostředí vhodného k danému objektu(kreslíme černým centropenem). U medaile se jedná o jednoduché rytí do staniolu, kdy rycí nástroj, v našem případě, tupá větší jehla, zanechává stopu, která je dobře viditelná.

Práce s tímto materiálem je jednoduchá a ekonomicky nenáročná, tím vhodná pro všechny věkové kategorie s následným využitím jak přání, k akcím Den země, na táborech, ekologické výstavy

 Vlastní práce:

1)    Ozdoby na vánoční stromek, nebo přání

2)    2)   Stavíme hrad, pevnost, palác nebo dům

3)    3)   Obloha plná hvězd a planet

4)    4 )  Nádobí do kuchyně, auto, nebo brouk

5)    5)   Medaile

Co si mají účastníci donést s sebou: Všechna možná víčka od mléčných výrobků, staniol od čokolád. Lepidlo herkules nebo jiné, centropen černý tenký, obyčejná tužka č.2, čtvrtky A4 bílé a 1 A4 černá, nitě, tupá jehla silnější,nůžky ostré.

další informace

Praha 12.11.2019, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 660 Kč

 objednat

VV 91 Rozvoj dětského výtvarného projevu ve výtvarné výchově v ZŠ

Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
24409/2018-2-698
Počet vyučovacích hodin
8

Spontánní výtvarný projev je nedílnou součástí přirozeného vývoje každého dítěte. Jeho prostřednictvím dítě poznává svět, racionálně i emocionálně třídí své poznatky o světě, představy, vztahy a formuje myšlení. Dětský výtvarný projev je vytvořen bez ohledu na umělecké schopnosti a estetické cítění dítěte, souvisí se vznikem osobnosti a úzce se vztahuje k potřebě seberealizace. Ve výtvarné výchově mají možnost žáci uplatňovat subjektivní prožitky a pocity skrze výtvarně vyjadřovací prostředky. Pro zdárný vývoj a rozvoj autentického výtvarného projevu je důležité nabízet dostatečný prostor pro tvůrčí činnosti, které umožňují žákům uplatnit vlastní vnímání, cítění, prožívání, myšlení, představivost, fantazii, invenci a imaginaci. Přestože to vypadá jednoduše, velmi často se stává, že je výtvarný projev žáků omezován či opravován výtvarným zadáním a činnostmi, které charakterizuje spíše převaha hotových poznatků (práce se šablonou, obkreslování tvarů apod.) a málo prostoru pro rozvoj fantazie a uplatnění vlastního řešení a expresivity. Seminář je zaměřen na to, jak u dětí metodicky a didakticky podpořit a iniciovat autentický výtvarný projev z hlediska charakteristiky jednotlivých vývojových období. Důraz bude kladen na možnosti překonávání tzv. krizí výtvarného vyjadřování, fází spjatých s výtvarnou „bezradností“ a vývojovým obdobím prepuberty, tak, aby byla zachována schopnost výtvarně komunikovat pro další vývoj. 

  • Spontánní výtvarné aktivity a jejich význam pro vývoj dítěte. Ukázky dětského výtvarného projevu u dětí od 6-15 let (výtvarná typologie, zajímavosti a zvláštnosti výtvarného projevu apod.) - 2 h
  • Přístupy k dětskému spontánnímu výtvarnému projevu z hlediska různých teorií a oblastí – 1 h
  • Iniciace výtvarného projevu, podpora a význam spontaneity. Obecná metodika výtvarné práce podporující autenticitu a tvořivost – 2 h
  • Didaktické přístupy a metody předcházení dětské výtvarné „bezradnosti“ (krizí výtvarného vyjadřování) a podpory výtvarného „sebevědomí“ – 3 h

další informace

Praha 08.10.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 950 Kč

 objednat

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace