Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky DESCARTES, v.o.s.

 

1. OBECNÉ INFORMACE

1.1. Organizátorem akce je společnost DESCARTES, v.o.s. IČ: 26008530

1.2. Účastníkem akce se může stát řádně přihlášený nebo dohlášený zájemce, popř. náhradník

 

2. PŘIHLÁŠENÍ NA AKCI

2.1. Podmínkou účasti na akci je řádné podání přihlášky a zaplacení příslušné ceny akce, ve stanoveném termínu, stanoveným způsobem.

 

3. SJEDNANÉ SLUŽBY

3.1. Detailní program akce a popis sjednaných služeb je uveden v příslušných informacích o akci. Organizátor si vyhrazuje právo provést v konečném programu akce úpravy, pokud jsou nezbytné a neovlivní charakter akce, popřípadě změnit termín či místo realizace akce

3.2. O změně termínu či místa konání jsou účastníci informováni s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.

3.3. Účastník je povinnen předložit při příchodu na akci pozvánku.

 

4. CENA

4.1. Cena akce je uvedena v informacích o jednotlivých akcích.

 

5. ZRUŠENÍ ÚČASTI NA AKCI ZE STRANY ÚČASTNÍKA AKCE

5.1. Účastník akce má právo zrušit svou účast. Zrušení účasti musí být provedeno písemně (e-mailem).

Organizátorovi přináleží storno poplatek, který je stanoven podle délky času mezi zrušením účasti na akci ze strany účastníka akce (rozhodující je den, kdy bylo toto zrušení organizátorovi doručeno) a prvním dnem akce, následovně :

a) 25 a více dnů 50% z ceny akce,

b) 24 – 8 dnů 85% z ceny akce,

c) 7 - 1 den a při stornu v den zahájení akce, v průběhu akce nebo při nenastoupení na akci 100% z ceny akce.

5.2. Storno poplatek se nezapočítává v případě, že za účastníka akce bude zajištěn adekvátní náhradník

 

6. ZRUŠENÍ AKCE ZE STRANY ORGANIZÁTORA

6.1. Organizátor je povinen uskutečnit akci dle podmínek uvedených ve všeobecných podmínkách. Realizace akce je podmíněna dosažením minimálního počtu účastníků. Pokud počet účastníků pro danou akci nedosáhne minimálního počtu, vyhrazuje si organizátor právo akci zrušit.

6.2. Organizátor může zrušit akci nebo změnit místo či termín. V případě zrušení akce bude účastníkům vráceno 100% zaplacené ceny.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace