Kurzy

EV 40 Životní prostředí a ekologické hnutí v období tzv normalizace a transformace

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
4 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Normalizační režim 70. a 80. let usiloval o monopol moci ve všech oblastech

veřejného života, mnoho nepřipustil ani v ochraně životního prostředí. Devastace životního prostředí, především pokud se jednalo o znečištění ovzduší a vody dosáhlo svého maxima na přelomu 70. a 80. let, kdy se Československo mírou znečištění dostalo na samý konec evropských tabulek a nelichotivé 4. místo od konce zaujal severočeský region dokonce v celosvětovém měřítku. Na sklonku osmdesátých let se experti a čelné osobnosti ekologického hnutí, jakož i sami občané, především z postižených regionů, začali vymezovat nejen vůči fenoménům očividně poškozujícím lidské zdraví a zkracujícím životy, ale rovněž vůči velkým energetickým i vodohospodářským. Nejen tyto snahy, ale rovněž aktivizace ekologického hnutí, které přerostlo k pořádání demonstrací přispělo k delegitimizaci státního socialismu a úspěšné revoluci v listopadu 1989. Devadesátá léta se nesla v útlumu ekologického aktivismu v naději, že nové vládnoucí elity zlepší parametry znečištění a budou šetrné k rozvoji krajiny. Až globální oteplování přimělo nejen různé environmentální spolky, ale rovněž i politické strany, aby se ekologií a její ochranou opět více zaobíraly. Přednáška vychází z výsledků badatelských výzkumů přednášejícího, ze dvou publikací a článků doma i v zahraničí.

  • Životní prostředí v Československu
  • Kritický stav životního prostředí v 70. a 80. letech
  • Černobyl – zvrat v myšlení čs. obyvatelstva
  • Ochranáři v 70. a 80. letech vs. environmentalisté dneška. Diskuse.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Praha 09.10.2024, 9:00–12:15

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 500 Kč

 objednat

EV 39 Ochrana přírody z hlediska výchovy a vzdělávání

Cílová skupina
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, pedagogové volného času, asistenti pedagoga
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Seznámit se základními úkoly ochrany přírody, s typy a problémy biodiverzity, s ochranou genetickou, druhovou, biotopovou i krajiny. Vysvětlit vliv člověka na přírodu. Charakterizovat vývoj ochrany přírody zejména v ČR. Ukázat současný stav a ohrožení přírody a krajiny v ČR a ve světě. Legislativa ochrany přírody a krajiny, včetně NATURA2000. Nejdůležitější mezinárodní dohody a úmluvy. Vysvětlit územní ochranu přírody v ČR a ve světě. Podat přehled velkoplošných chráněných území v ČR (národní parky, chráněné krajinné oblasti, biosférické rezervace, EVL a PO v rámci Natura 2000), nejvýznamnější národní parky Evropy a ostatních světadílů – přírodní podmínky, geologické a geomorfologické podmínky, flóra a fauna, vývoj osídlení, problémy ochrany přírody. Uvést ochranu vně chráněných území. Ukázat ohrožení biomů světa. Popsat základní metody monitoringu a návrhy managementu využitelné na školách. Přiblížit podstatu udržitelného rozvoje. Role biologů a učitelů v ochraně přírody.

  1. hod: Základní úkoly ochrany přírody, typy a problémy biodiverzity -ochrana genetická, druhová, biotopová i krajiny.
  2. hod: Vliv člověka na přírodu z historického pohledu.
  3. hod: Vývoj ochrany přírody zejména v ČR. Současný stav a ohrožení přírody a krajiny v ČR a ve světě.
  4. hod: Legislativa ochrany přírody a krajiny, včetně NATURA2000. Nejdůležitější mezinárodní dohody a úmluvy.
  5. až 6. hod: Územní ochrana přírody v ČR a ve světě. Přehled velkoplošných chráněných území v ČR (národní parky, chráněné krajinné oblasti, biosférické rezervace, EVL a PO v rámci Natura 2000) a nejvýznamnější národní parky světa – přírodní podmínky, flóra a fauna, vývoj osídlení, problémy ochrany přírody, řešení. Ochrana vně chráněných území.

7. hod: Ohrožení biomů světa. Základní metody monitoringu a návrhy managementu využitelné na školách. Podstata udržitelného rozvoje. Role biologů a učitelů v ochraně přírody.

8. hod: diskuze, náměty pro výuku, zejména motivační praktická cvičení, test, hodnocení

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Praha 06.01.2025, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

PP 653 Aktivní učitel - Vyučovací hodiny s využitím techniky – jednoduše a zábavně

Lektor/ka kurzu
Mgr. Lukáš Javorek
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, ředitelé škol a školských zařízení, pedagogové volného času, asistenti pedagoga
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Zajímají Vás možnosti využití technologií ve výuce?  Na semináři se seznámíte s pár tipy na ovládání operačního systému windows. Vyzkoušíme si bezplatné webové stránky pro tvorbu materiálů do výuky - osmisměrky, přeskládávačky, křížovky, trimina, dobble. Ukážeme si pomocníky do vyučovací hodiny - losovátko, turnajový pavouk, organizér do třídy. Představím vám možnosti sdílení souborů - OneDrive, Disk Google. Ukážeme si, možnosti jak využít umělou inteligenci pro potřebu učitele. Pro zapojení telefonu a tabletu využijeme Quizziz a Wordwall. Vytvoříme si plakát v Canvě a vyzkoušíme i instalaci programu Tarzia. Cílem semináře je představit počítač/notebook/telefon/tablet jako pomocníka učitele při vyučovací hodině. Seminář je určen pro začátečníky v užívání technologií. Doporučujeme vzít si s sebou notebook, aby jste si vše mohli ihned vyzkoušet. Seminář je pro učitele I., II. i III. stupně.

 

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Praha 12.11.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.

descartes
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace