Kurzy

RJ 38 Ve zdravém těle zdravá mysl

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
39989/2020-4-907
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

V teoretické části semináře bude pojednáno o systému zdravotní péče v Ruské federaci a České republice, zdravotnických zařízeních (nemocnice, polikliniky, kliniky, nemocnice, poradny, sanatoria atd.), o systému zdravotního pojištění, povolání lékařů, o lidském těle, částech lidského těla a jeho orgánech, budou pojmenovány některé z nejčastějších chorob (včetně civilizačních), budou probrány historické i současné reálie související s tímto tématem. Materiály jsou doplněny novou lexikou, frazeologizmy, příslovími, aforismy, okřídlenými slovy a výrazy o zdraví, léčení, lázeňství a léčitelství.

Do praktické části semináře budou zařazeny zajímavé texty (O systému zdravotní péče, básnička Úžasné tablety, Léčiva, První pomoc, Alternativní medicína, Lázně a sanatoria, Co byste měli vědět o koronaviru) a různé druhy cvičení vycházející z uvedeného tématu, zejména se budou probírat slovesa pohybu používané v lékařské praxi, jejich deriváty a vazby.

Budou použita různé druhy cvičení: fonetická cvičení (jazykolamy a krátké básničky), doplňování různých druhů slov ve větách (slovesa, podstatná jména, přídavná jména, příslovce, zájmena), budou de probírat určíte jazykové konstrukce (Mám chřipku, --- / Píchá mě … / Hnisá mi … / Točí se mí … Bolí mě …), tvoření různých druhů slov (odvozená slova), cvičení na výběr synonym a antonym, objasnění významů homonym v ruštině, cvičení na rusko-českou homonymii, cvičení na časování sloves, cvičení na tvoření rozkazovacího způsobu sloves, cvičení na tvoření přídavných jmen slovesných, cvičení na použití různých předpon v slovesech, cvičení na výrazné čtení textu a básniček, překladatelská cvičení, vysvětlení příslušných frazeologizmů, přísloví a rčení o zdraví v ruském a českém jazyce.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 3.12.2021, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 350 Kč

volných míst: 4
 objednat

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.

descartes
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace