Kurzy

NJ 111 Wortschatzarbeit mit Spaß

Lektor/ka kurzu
Ing. Dana Lisá
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Osvojování slovní zásoby je důležitou součástí učení se cizího jazyka a také nezbytnou náplní každé vyučovací hodiny. Čím více slov žák zná, tím snadněji rozumí psaným i slyšeným textům a dokáže lépe a přesněji vyjadřovat své názory. Každý žák si však různé lexikální jednotky osvojuje trochu odlišným způsobem. I proto je nezbytné střídání různých metod i forem výuky. V tomto semináři mají učitelé možnost vyzkoušet osvědčené aktivity při výuce slovní zásoby, jako jsou metody názorně-demonstrační či aktivizující a seznámit se i s novými možnostmi výuky, které lze používat v hodinách, jak u nižších, tak i vyšších ročníků, a rovněž při výuce dospělých. Jde o různé didaktické hry a možnosti autonomního procvičování a upevňování slovní zásoby.

Na semináři si účastníci v roli žáků vyzkoušejí hry pro jednotlivce, páry i skupiny jako např. Wortfix (tvoření kompozit), Krokodil-Spiel (kombinování slabik), ABC-Spiel (nadřazené pojmy) a různé další, včetně variací na známé hry jako Bingo, Lotto, Piškvorky, Šibenice, Slovní fotbal apod. Zaměříme se na běžné tematické okruhy jako je škola, dům a byt, části těla, oblečení, dopravní prostředky, zvířata, vlastnosti, různé činnosti a.j. a ukážeme si, jak lze  pro osvojení a upevnění slovní zásoby účinně využít písňový text.

Protože příprava vhodných didaktických materiálů je pro učitele poměrně náročná na čas i vloženou energii, mohou účastníci pro výuku čerpat náměty (případně použít ve své výuce přímo materiály), které získají na semináři.

Seminář bude probíhat v německém jazyce

další informace

Brno 08.11.2019, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

NJ 112 Písničky ve výuce německého jazyka

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií
Kurz akreditován MŠMT pod č.
5950/2018-2-239
Počet vyučovacích hodin
8

Účastníci semináře se seznámí s různými metodami využití písniček ve výuce, s různými výstupy a metodami práce vedoucím k zatraktivnění výuky.

Osnova:

 1. Volba vhodné písničky pro dané téma
 2. Zpracování písničky
 3. Využití internetu pro přípravu výuky s využitím písničky
 4. Metody využití písničky
 5. Využití práce s písničkou ve skupinách s různou jazykovou úrovní žáků

Způsoby využití písniček:

 • Písničky s vhodnou slovní zásobou lze využít pro procvičení slovní zásoby
 • (z.B. Körperteile, Wetter, Geschenke, Partnerschaft, Liebe, Altagsprobleme, … – čísto těla, počasí, dárky, partnerství, láska, probléme  všedního, … )
 • Vhodně vybrané písničky na procvičování mluvnice
 • (z.B. Presens, Adjektive,Pronomem, Artikel, Personalpronome, Zahlen, Perfektum – přítomný čas, p řídavná jména, zájména, šleny, osobní zájmena, číslovky, minulý čas)
 • Využití písníček k porozumění, jako podklad pro konverzaci
 • Využití  písniček jako aktivizačního prvku v hodině
 • Zpívání
 • Psaní krátkých textů či básniček – Kreatives Schreiben (Kreativní psaní)

Formy práce s písničkou

(z.B.Lüskentexte, Richtig×Falsch, Fragen und Atworten, Richtige Reihefolge, Zuorden, Suchen im Text, Zeichnen des Lieds, Ilustration des Lieds, Rheime-Ergänzung, Musik mit Bilder assoziiren, falsche Texte korrigieren – text s mezerami, dobřeךpatně, otázky a odpovědi, správné pořadí, přiřazení, vyhledávání v textu, kreslení písničky, ilustrace písničky, doplnění rýmů, asociace písniček a obrázků, vyhledávání chyb v  textu)

Pro využití ve výuce jsou vhodné písničky Tokio Hotel, Die Ärzte, Die Phantastische Vier, Rammstein, Wise Guys, Die Prinzen, Tote Hosen, Clueso, Alexander Knappe

další informace

Brno 12.12.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

NJ 113 Internet und Landeskunde

Lektor/ka kurzu
Barbara Bresslau, M.A.
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Seminář seznámí učitele s webovými stránkami, které můžou používat jednak k rešerším pro vlastní výuku, jednak jako online cvičení během výuky. Na druhou stranu učitelé můžou tyto stránky doporučovat studentům na přípravu prezentací nebo k maturitě. Důraz se klade na to, aby se učitelé naučili najít na internetu důvěryhodné a kvalitní stránky, které poskytuji spolehlivé informace.

Seminář je rozdělen na dvě hlavní části: „Recherche“ a „Didaktisierung“. V první se učitelé seznámí s portály a webovými projekty z německy mluvících zemí a také obdrží náměty, jak zapracovat materiály o reáliích, zvycích a tradicích do výuky, jak vytvořit pracovní listy zaměřené na svoje cílové skupiny a jak zapojit studenty do vyučovacích procesů. Během seminářů pedagogové pracují, kromě jiného, s oficiálními stránkami z Německa: deutschland.de, tatsachen-ueber-deutschland.de, deutschewelle.de, www.germany.travel, z Rakouska: www.oesterreich.com, www.austria.info a ze Švýcarska:  www.eda.admin.ch a www.myswitzerland.com a získají rady na zapojení interaktivních map, online kvízů, autentických textů, filmů a videí do výuky.

Základem druhé části jsou stránky němčiny jako cizího jazyka, kde učitelé najdou (částečně) didaktizované materiály. V této souvislosti budou reflektovat o tom, jak a proč tyto materiály používat ve výuce, a obdrží náměty, jak je adaptovat pro svou výuku. V této části se zaměřujeme na stránky Goethe-Institutu, Mein.Sprachportal (rakouský portál pro výuku němčiny jako cizího jazyka), stránky nakladatelství Hueber a Cornelsen, a na projekty Deutsche Welle pro výuku reálií.

Aby seminář byl co nejpřínosnější, je důležité, aby každý pedagog měl k dispozici svůj počítač, aby mohl sám a svým tempem prohlížet a zkoušet stránky a materiály.

další informace

Brno 02.12.2019, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

NJ 114 Co nabízí web učiteli němčiny

Lektor/ka kurzu
Mgr. Marek Bohuš, Ph.D.
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Seminář představí rozličné internetové zdroje původu českého, německého, rakouského i švýcarského a odjinud. Jedná se o stránky určené pro učitele DaF ve světě, pro učitele němčiny jako mateřského jazyka a konečně nástroje pro výuku nezamýšlené, ale velmi dobře využitelné. Jejich obsahem jsou motivační materiály založené na obrazu, zvuku a textu, herní aktivity, lexikální vyhledávače a slovníky (výkladové, synonymní aj.), webové literární antologie, zásobníky výukových materiálů, portály pro jazykovou výuku předškolních dětí a jiné užitečné nástroje, které zatraktivní výuku a pomohou učiteli. Tyto nástroje nejsou určeny výhradně žákům, ale mají být také prostředkem proti syndromu vyhoření učitele.

další informace

Brno 15.10.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace