Kurzy

EV 16 Krásy přírody ČR (zejména v národních parcích a biosférických rezervacích)

Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
32209/2018-2-875
Počet vyučovacích hodin
8

1. hod: úvod: ochrana přírody v ČR (historie a současnost), základní zákon o ochraně přírody, chráněná území (velkoplošná a maloplošná), biosférické rezervace, EVL a PO v rámci Natura 2000

2. hod: 4 národní parky ČR: kdo vyhlašuje, základní požadavky na vyhlášení, plány péče, zonace, obecná ohrožení, managementy, 6 biosférických rezervací: kdo vyhlašuje, charakteristika

3. hod: NP Krkonoše, biosférická rezervace (BO) Krkonoše-Karkonosze

4. hod: NP Šumava i BO Šumava (s CHKO Šumava)

5. hod: NP České Švýcarsko, NP Podyjí

6. hod: Křivoklátsko a Třeboňsko – první BO v ČR

7. hod: BO Dolní Morava a Bílé Karpaty

8. hod: diskuze, náměty pro výuku, zejména motivační praktická cvičení, test, hodnocení

další informace

Brno 14.11.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 660 Kč

 objednat

EV 17 Radioaktivita přírodního prostředí České republiky

Cílová skupina
učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
7313/2019-3-257
Počet vyučovacích hodin
6

Ukázka radiometrických přístrojů a měření radiace. Životní prostředí a radioaktivita.

Přednáška - presentace PPT:    Současný (2019) stav přírodních a umělých zdrojů radiace v přírodním prostředí ČR a jejich hodnocení ve srovnání s obecně platnými limity ozáření populace ve světě a v ČR. Kosmické záření, radioaktivita hornin ČR, radioaktivita vod, radioaktivita půdního a atmosférického vzduchu. Anthropogenní zdroje radioaktivity a jaderný spad v ČR. Zákon č. 263/2016 Sb. (atomový zákon) a ochrana obyvatelstva ČR před ionizujícím zářením: radonový index stavebních pozemků, radioaktivita stavebních materiálů, radiace v obytných a pobytových objektech, testy radioaktivity vod. Referenční hodnoty  a limitní hodnoty radioaktivity. Jaderné energie svyět a ČR.

další informace

Brno 23.10.2019, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 090 Kč

 objednat

Z 93 O planetě Zemi z pohledu geologie

Lektor/ka kurzu
Mgr. Marek Chvátal
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
1385/2019-2-31
Počet vyučovacích hodin
8

Vzdělávací akce je zaměřena na seznámení (případně rekapitulaci a rozšíření poznatků) účastníků s moderní teorií planety Země – deskovou tektoniku. Jak naše planeta vznikla a jak se vyvíjí? Co je uvnitř zemského tělesa a jak to víme? Jak funguje zemská kůra a jak se to projevuje na zemském povrchu, kde žijeme? Jak souvisejí geologické procesy s utvářením krajin na Zemi? A jakou to má souvislost s životem člověka a naší civilizací? Formou jde o výklad/vyprávění s obrázky doplněný prezentací menšího množství geologických vzorků (nejrozšířenějších hornin zemského tělesa). Velký důraz je kladen na co nejlepší srozumitelnost výkladu a co nejmenší používání bohužel značně rozšířené „záhadné“ geologické terminologie, která obyčejně většinu zájemců hned v zárodku odrazuje a činí z geologie zdánlivě nedostupný a nezáživný obor – pravý opak je přitom pravdou. Snahou je vybrat to podstatné, tj. nepřetěžovat účastníky podružnými detaily, a vždy vše vysvětlit srozumitelně z několika stran. Též vybavit účastníky různými zajímavostmi z oboru, které by mohli použít ve výuce a obohatit jimi svůj výklad žákům. Velký prostor je věnován dotazům, připomínkám a komentářům účastníků a hlavně v druhé polovině může být seminář směřován podle jejich zájmu, takže účastníci si mohou doplnit či ujasnit ty pasáže, které je zajímají nebo jim činí potíže.

  • Co je uvnitř Země a jak to víme? Jak se hlubiny Země studují? Slupkovitá stavba Země a kde se vzala. 0,5 h
  • Zemské jádro, jeho složení a stavba. Co nám říkají meteority? Magnetické pole Země. 1 h
  • Zemský plášť, jeho složení a stavba. Proudění plášťových hornin. 0,5 h
  • Zemská kůra a procesy deskové tektoniky. Kontinentální drift. Desková tektonika: desky a jejich posouvání, rozhraní sbíhavá a rozbíhavá, jevy na rozhraních (středooceánské hřbety, hlubokomořské příkopy, ostrovní oblouky a aktivní okraje kontinentů, pásemná pohoří), horké skvrny. Modelování povrchu vnitřními geologickými silami. Sopečná činnost, zemětřesení, tsunami. Jak je desková tektonika potvrzena a jaké jsou proti ní námitky? 4 hod.
  • Modelování povrchu vnějšími geologickými silami, jejich protichůdnost a spolupůsobení s vnitřními procesy. Země jako „organismus“. Srovnání s Venuší a Marsem. 1 h
  • Přehledně geologická stavba a vývoj území České republiky. 1 h
  • Případně lze na vhodných místech začlenit další témata podle zájmu účastníků (v minulosti byl zájem třeba o vltavíny, ropu, podzemní vodu, skalní města, zkameněliny, vznik a vývoj života na Zemi, mimozemský život…)

Doporučená literatura: Chvátal, M.: Geologie pro gymnázia. Praha: Fortuna, 2014.

další informace

Brno 11.12.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 660 Kč

 objednat

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace