Kurzy

Z 79 Udržitelný rozvoj v teorii a praxi

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8
Tento kurz lze zařadit do šablony
Polytechnické vzdělávání

Akce má charakter přednášky doplněné aktivizujícími metodami, které lze využít ve školní výuce. Shrnuty budou hlavní dopady různých oblastí lidské činnosti na životní prostředí (např. zemědělství, doprava, energetika) a představeny příklady dobré praxe jako možné způsoby řešení, které jsou v souladu s principy udržitelného rozvoje.

další informace

Brno 05.12.2018, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Bi 80 Voda včera dnes a zítra

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

Soubor přednášek bude prezentovat vodu, jako přírodní zdroj, který formoval dějiny naší civilizace. Posluchači si odnesou poznatky o dopadu nedostatku, případně opačného extrému, přebytku vodních zdrojů na historii, ekonomiku, životní prostředí jednotlivých světových regionů.

Vodní zdroje stály u kořenů vzniku naší civilizace, jejich přítomnost rozhodovala nejen o rozvoji, ale často i o zániku starověkých i středověkých států. Série přednášek ukáže, jak voda formovala náš vývoj. Ovlivňovala nejen způsob řízení společnosti, ale rozhodující úlohu měla i v dopravě a energetice. Vodní zdroje a voda jako strategická surovina byla využívána i ve vojenské strategii, významnou úlohu hrála v lékařství a náboženství.

Soubor přednášek vychází z autorovy populárně pojaté knihy, která vyjde v říjnu 2018 v nakladatelství Mladá Fronta a která je připravena pro čtení na pokračování v populárně vědeckém pořadu Meteor na CR2, kde si bude možno jednotlivé kapitoly v archivu stáhnout.

Přehled jednotlivých témat:

Když se lidé modlili, aby přišla povodeň  -  zavlažování v starověkém Egyptě

Jak zakázat aby se v poušti voda vypařila  - problematika kanátů v Persii   

Římská rozmařilost – vodovody ve starověkém Římě

Proč zmizeli obyvatelé Teotihuacánu -  zánik civilizací v důsledku problémů s vodou

Země pod vodou – historie odvodňovacích projektů v Holandsku a v Itálii

Voda jako zbraň – ukázky zneužití vody v historii

Svatá voda – voda v náboženské historii

Když voda začala pracovat – využití vody jako energetického nástroje

další informace

Brno 14.11.2018, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

EV 10 Vodohospodářská problematika, úprava vod, čištění odpadních vod, sucho, povodně

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

Voda základní látka potřebná pro život na Zemi.  Vše je tvořeno vodou. Lidské tělo, zvířata, rostliny, většina povrchu Země. Voda je podmínka života na naší planetě.

  • Ochrana vod a základní právní předpisy, zdroje vod a hodnocení jakosti povrchových vod, samočištění, stokování, čištění odpadních vod – mechanický a biologický stupeň čištění, odstraňování živin – dusíku a fosforu, nakládání s kaly z čištění odpadních vod, základy čištění vybraných průmyslových odpadních vod.
  • Základy technologie úpravy vod (povrchových i podzemních), nakládání s vodárenskými kaly, nároky na kvalitu pitné vody, balené vody.
  • Problematika sucho-povodně-vodní krize, sucho, povodně, druhy povodní, protipovodňová ochrana, přehrady. 

další informace

Brno 10.12.2018, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

EV 11 Aktuální přístupy k hodnocení kontaminovaného životního prostředí

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

Globální znečišťování vody, ovzduší a půdy je problémem, který se dotýká každého z nás. V rámci semináře budou řešeny základní principy pohybu škodlivých látek v prostředí a způsoby, kterými dochází k znečišťování ovzduší, vody a půdy. Pozornost bude zaměřena na látky podílející se nejvíce na kontaminaci a také postupům, jakými lze škodlivé účinky hodnotit. Důraz bude kladen na ekotoxikologické biotesty a jejich využití pro potřeby ochrany životního prostředí.

Obsah:

  • Ovzduší, voda, půda a jejich kontaminace v důsledku lidské činnosti (2 hodiny)
  • Příklady problémových kontaminovaných oblastí v ČR (2 hodiny)
  • Aktuální přístupy k hodnocení akutní a dlouhodobé toxicity (1 hodina)
  • Ekotoxikologické biotesty – přehled základních typů testů využívaných k hodnocení kontaminovaného životního prostředí (3 hodiny)

další informace

Brno 09.11.2018, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace