Kurzy

ZSV 88 Autorské právo v praxi škol

Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, asistenti pedagoga
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
6 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Kurs obsahuje přehled institutů českého autorského práva se zaměřením na potřeby praxe základních a středních škol. Přehled právní úpravy je doplněn příklady z praxe, nabyté znalosti budou ověřeny závěrečným testem s následnou diskusí správných odpovědí.

 • Autorské právo, pojem, předmět (1 hod)
 • Autor a jeho práva (1 hod)
 • Přestávka 30 minut
 • Obsah a omezení autorského práva (2 hod)
 • Přestávka 30 minut
 • Díla se zvláštním režimem, ochrana autorského práva (2 hod)

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 06.12.2024, 9:00–14:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 050 Kč

 objednat

EV 40 Životní prostředí a ekologické hnutí v období tzv normalizace a transformace

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
4 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Normalizační režim 70. a 80. let usiloval o monopol moci ve všech oblastech

veřejného života, mnoho nepřipustil ani v ochraně životního prostředí. Devastace životního prostředí, především pokud se jednalo o znečištění ovzduší a vody dosáhlo svého maxima na přelomu 70. a 80. let, kdy se Československo mírou znečištění dostalo na samý konec evropských tabulek a nelichotivé 4. místo od konce zaujal severočeský region dokonce v celosvětovém měřítku. Na sklonku osmdesátých let se experti a čelné osobnosti ekologického hnutí, jakož i sami občané, především z postižených regionů, začali vymezovat nejen vůči fenoménům očividně poškozujícím lidské zdraví a zkracujícím životy, ale rovněž vůči velkým energetickým i vodohospodářským. Nejen tyto snahy, ale rovněž aktivizace ekologického hnutí, které přerostlo k pořádání demonstrací přispělo k delegitimizaci státního socialismu a úspěšné revoluci v listopadu 1989. Devadesátá léta se nesla v útlumu ekologického aktivismu v naději, že nové vládnoucí elity zlepší parametry znečištění a budou šetrné k rozvoji krajiny. Až globální oteplování přimělo nejen různé environmentální spolky, ale rovněž i politické strany, aby se ekologií a její ochranou opět více zaobíraly. Přednáška vychází z výsledků badatelských výzkumů přednášejícího, ze dvou publikací a článků doma i v zahraničí.

 • Životní prostředí v Československu
 • Kritický stav životního prostředí v 70. a 80. letech
 • Černobyl – zvrat v myšlení čs. obyvatelstva
 • Ochranáři v 70. a 80. letech vs. environmentalisté dneška. Diskuse.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 02.10.2024, 10:00–13:15

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 500 Kč

 objednat

Z 127 Migrace obyvatel. Proč a jak lidé migrovali, migrují a migrovat budou?

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Cílem semináře je představit jeho účastníkům různé odpovědi na otázky: Proč lidé migrovali, migrují a migrovat budou? Jaké jsou cesty a způsoby migrace? Lze mezinárodní migrace řídit? Kolik je migrantů na světě? Je rozdíl mezi migrantem a uprchlíkem? Kolik migrantů přichází do Evropy? Kolik migrantů přichází do České republiky? Potřebuje Evropa a Česká republika imigranty? Jaké jsou dopady emigrace na rozvojové země?

Výklad bude doplněn o témata historie migrace obyvatel v Evropě v průběhu staletí, hlavní migrační proudy během 20.století, trendy současné migrace, jaké migrační proudy můžeme očekávat v budoucnu. Na semináři budou prezentovány případové studie současná migrace do Evropy, migrace v Asii a migrace obyvatel do USA. Výklad bude doplněn zkušenostmi lektora z výzkumných aktivit v dané problematice z regionů Asie, Afriky a střední i východní Evropy.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 16.10.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

D 163 DĚJINY PENĚZ

Lektor/ka kurzu
PhDr. Roman Zaoral
Cílová skupina
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, výchovní poradci
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
6 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Široce koncipovaný, interdisciplinárně orientovaný seminář a workshop na pomezí ekonomie, historie a numismatiky ukazuje, jak peníze od svého vzniku až do současnosti ovlivňovaly a ovlivňují život lidí.

 • Druhy platidel a jejich kupní síla napříč stoletími (2 hodiny)
 • Měnové krize, fiskální politika, ceny a mzdy, měření životní úrovně, úvěr a lichva, dluhy a půjčky, rozvoj obchodu a bankovnictví (2 hodiny)
 • Peníze jako symbol a součást rituálu, chování lidí ovlivněné penězi (1 hodina)
 • Rozbor pramenů (1 hodina)

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 17.10.2024, 9:00–14:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 050 Kč

 objednat

IT 52 Kyberprostor – dobrý sluha, zlý pán?

Lektor/ka kurzu
Mgr. Dominika Genzorová
Cílová skupina
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, výchovní poradci
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
6 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Seznamte se s nástrahami internetu, co dělat v případě úniku fotografií, na co si dát pozor v kyberprostoru, jak ovlivňují aplikace jako je TikTok světové dění, dezinformace a jak se jim bránit

Případová studie: student za vámi přijde, že se za něj někdo vydává na Facebooku. Co uděláte? – brainstorming, prezentace, rešerše, kritické hodnocení informací, diskuse, týmová práce

Válečný konflikt – ochrana lidských práv z pohledu mezinárodního práva (Osnova: Co je konflikt? Právní rámce, případové studie, týmová práce..) – cíl: seznámit studenty s mezinár.právem,

Facebook, Google a právo – mohu na internetu zmizet? – právní rámce: právo být zapomenut, GDPR, právo na ochranu projevů osobní povahy. Cíle: zvýšit povědomí o právním rámci kyberprostoru, jak se chránit

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 18.10.2024, 9:00–14:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 050 Kč

 objednat

Z 128 Rozvojové příležitosti Blízkého východu a vybraných asijských států

Lektor/ka kurzu
Mgr. Nikola Medová, PhD.
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
6 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

V rámci tohoto dne se seznámíme se zeměmi regionu Blízkého východu a jejich rozvojových potenciálem. Pozornost bude věnována také islámu, překladu náboženských textů z jiných jazyků a úskalí při překládání. Zároveň se podíváme na tvoření budoucích scénářů, které se používají v rámci studií budoucnosti.

• Regionální geografie Blízkého východu
• Rozvojové příležitosti – voda, ropa, Arabské jaro
• Náboženství a rozvoj

 • Turismus
 • Foresight – úvod do studií budoucnosti a metody

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 18.10.2024, 9:00–14:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 050 Kč

 objednat

PP 653 Aktivní učitel - Vyučovací hodiny s využitím techniky – jednoduše a zábavně

Lektor/ka kurzu
Mgr. Lukáš Javorek
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, ředitelé škol a školských zařízení, pedagogové volného času, asistenti pedagoga
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Zajímají Vás možnosti využití technologií ve výuce?  Na semináři se seznámíte s pár tipy na ovládání operačního systému windows. Vyzkoušíme si bezplatné webové stránky pro tvorbu materiálů do výuky - osmisměrky, přeskládávačky, křížovky, trimina, dobble. Ukážeme si pomocníky do vyučovací hodiny - losovátko, turnajový pavouk, organizér do třídy. Představím vám možnosti sdílení souborů - OneDrive, Disk Google. Ukážeme si, možnosti jak využít umělou inteligenci pro potřebu učitele. Pro zapojení telefonu a tabletu využijeme Quizziz a Wordwall. Vytvoříme si plakát v Canvě a vyzkoušíme i instalaci programu Tarzia. Cílem semináře je představit počítač/notebook/telefon/tablet jako pomocníka učitele při vyučovací hodině. Seminář je určen pro začátečníky v užívání technologií. Doporučujeme vzít si s sebou notebook, aby jste si vše mohli ihned vyzkoušet. Seminář je pro učitele I., II. i III. stupně.

 

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 01.11.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

D 165 Orální historie a práce s pamětníky aneb dějepis jinak. Žák/student historikem v oblasti nejnovějších dějin.

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Kurz je určen všem učitelům ZŠ a SŠ, VOŠ, VŠ zajímajícím se o využití metody orální historie ve výuce. Kurz seznámí vyučující s základy orální historie.

Hlavní část kurzu je věnována vedení rozhovorů, výběru pamětníků/narátorů, volbě otázek, volbě prostředí pro nahrávání, platné legislativě pro uchování záznamů a rovněž výstupům z orálně historických projektů.

Kurz přinese praktické ukázky – výstupy práce žáků a studentů v podobě audiovizuálních dokumentů, žákovských a studentských prací, lexikonů apod.

Seminář vychází z výsledků badatelských výzkumů přednášejícího, z pěti publikací a desítek článků doma i v zahraničí. Účastníci kurzu obdrží podpůrné materiály pro vlastní vedení projektů.

 • Orální historie, kvalitativní metoda výzkumu – historie, postavení ve světě a u nás.
 • Orálně historický výzkum – postup (vedení rozhovoru), vlastní projekt.
 • Analýza, intepretace OH projektu.
 • Výsledky OH projektů – seminární práce, žákovské práce, dokumenty, web. Probereme vlastní nápady na vedení rozhovorů z řad učitelů.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 4.12.2024, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

Z 126 Příčiny, vývoj a řešení mezinárodních konfliktů.

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Přednáška/seminář založeny na dialogické metodě výuky s využitím ilustrací v PowerPointu.

 • Pojem konflikt a typické příčiny mezinárodních/mezistátních konfliktů (3 hodiny)
 • Nejzávažnější mezinárodní/mezistátní konflikty v současném světě (3 hodiny)
 • Vývoj a možnosti řešení mezinárodních/mezistátních konfliktů (2 hodiny)

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 09.01.2025, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.

descartes
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace