Kurzy

Z 91 Krajina: Ohrožené kulturní dědictví kolem nás

Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

Zákonná ochrana území se vztahuje v ČR na přírodní areály a památkové zóny. Současná kulturní krajina Česka však obsahuje málo nápadné segmenty, které pocházejí jak z časů před příchodem průmyslové revoluce, tak přímo či nepřímo formované průmyslem a průmyslovoi společností. Tyto segmenty krajiny nepožívají prozatím dostatečné pozornosti ani státu, ani veřejnosti a jen sporadicky nepoetných odborníků. Učitelé jsou těmi nejvhodnějšími aktéry, kteří mohou jak tyto segmenty ve svém okolí objevit, tak představit veřejnosti jako cenné, každodenně se však ztracející se dědictví minulých dob. V semináři budou demonstrovány indicie předindustriální a postindustriální krajiny, možnosti jejich zjišťování, kvalitativního hodnocení, poznání míry jejich ohrožení a způsoby jejich osvětové propagace mezi veřejností a institucemi coby jedněch symbolů lokální či regionální hrdosti a patriotismu.

další informace

Olomouc 24.1.2020, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Z 92 Evropská unie v kostce

Lektor/ka kurzu
Mgr. Tereza Marošková
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

  1. Obecný úvod a historie evropské integrace
  2. Evropské instituce I.
  3. Evropské instituce II.
  4. Rozhodovací procesy a evropské právo
  5. Rozpočet & politiky EU
  6. Role České republiky v EU
  7. Strukturální fondy
  8.  Závěr a zhodnocení kurzu

další informace

Olomouc 07.11.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Z 94 Využití GIS v sociální geografii

Cílová skupina
učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

Geoinformační technologie se v dnešní době využívají v mnoha sférách lidské činnosti, neboť naprostá většina dat má prostorový charakter. Sociálně-geografická témata patří ke klíčovým, při jejichž studiu se geoinformační systémy (GIS) v menší či větší míře uplatňují. GIS přitom není pouze mapové úložiště pro uchování a správu dat, ale zejména nástroj pro analýzy a tvorbu rozhodnutí. Kde zřídit novou služebnu policie? Jaká varianta trasy dálnice je vhodnější? Kde se nachází ohnisko nákazy? Na všechny tyto otázky dokážeme s pomocí vhodných dat a analýz v GIS odpovědět. Významné místo mají GIS v řízení měst a regionů a prostorovém plánování.

V rámci semináře budou ukázány různé mapové servery (národní geoportál INSPIRE, krajské geoportály…) využitelné v oblasti územního a regionálního rozvoje. Představeny budou různé aplikace do výuky zeměpisu, které mohou pedagogům pomoci ve zpracování sociálně-geografických tematických celků a přispět k vyšší motivaci žáků. Součástí semináře bude i řešení praktické úlohy ve volně dostupném softwaru QGIS týkající se problému optimalizace umístění na základě zadaných podmínek. Využita budou tzv. otevřená geodata, která umožňují samostatnou práci v GIS softwaru.

další informace

Olomouc 09.12.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

Z 95 Rozvojové země a my – proč jsou chudé a bohaté národy?

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Cílem semináře je představit jeho účastníkům různé dimenze chudoby a paradigmata rozvoje a roli migrace obyvatel u těchto fenoménů. Budou prezentovány tzv. Cíle udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals - SDGs), k jejichž plnění s v rámci OSN přihlásila i Česká republika. V rámci kurzu bude v teoretické rovině i na základě příkladů prezentováno a diskutováno, proč jsou chudé a bohaté národy, problematika „bipolarity“ mezi bohatým Severem a chudým Jihem a jak probíhá migrace mezi těmito regiony. Budou prezentovány rozvojové teorie vysvětlující příčiny chudoby; politické, sociální a environmentální souvislosti chudoby v rozvojových zemích; diskusí nad tématy rozvojové pomoc a tzv. remitencí, zda lze zastavit migrace poskytováním rozvojové pomoci; oddlužení, brain drain/gain/. Bude také představena rozvojová spolupráce České republiky a její vztah s migrační politikou a dále rozdíl mezi humanitární a rozvojovou pomocí. Výklad bude doplněn zkušenostmi lektorů z projektových a výzkumných aktivit v rozvojových regionech Evropy, Asie a Afriky. 

další informace

Olomouc 24.10.2019, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace