Kurzy

Z 77 Duchovní systémy Asie

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jan Dušek
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
5950/2018-2-239
Počet vyučovacích hodin
4

Posluchači budou seznámeni se vznikem, vývojem a současným stavem dvou velkých asijských duchovních systémů - hinduismu a buddhismu, taoismu a konfucianismu. Probereme základní myšlenky a charakteristické náhledy na svět, člověka, duchovní praxi a další originální perspektivy, které tato inspirativní učení poskytují. Lektor bude výklad doplňovat multimediálními prezentacemi k dané problematice a posluchači si odnesou řadu odkazů ke stažení zajímavých a přínosných materiálů na webu letora.

další informace

Olomouc 22.10.2018, 9:00–12:15

místo konání bude upřesněno na pozvánce

780 Kč

 objednat

Z 78 Užitečná geografie

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
5950/2018-2-239
Počet vyučovacích hodin
6

Geografie je věda o prostorových souvislostech věcí, procesů a jevů v krajinně sféře. Praktický význam zeměpisných znalostí spočívá ve schopnostech nalézat a dávat věci do souvislostí. V semináři budou demonstrovány případy, jak využít zeměpisné znalosti, data a informace pro podporu rozhodování v různých reálných situacích: při vyhledávání míst splňujících konkrétní požadavky, jak odhadovat rozmanitá rizika, jak přispět k úspěšnosti plánování na úrovni obce a v okolí školy apod.

další informace

Olomouc 14.12.2018, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

990 Kč

 objednat

Z 79 Udržitelný rozvoj v teorii a praxi

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8
Tento kurz lze zařadit do šablony
Polytechnické vzdělávání

Akce má charakter přednášky doplněné aktivizujícími metodami, které lze využít ve školní výuce. Shrnuty budou hlavní dopady různých oblastí lidské činnosti na životní prostředí (např. zemědělství, doprava, energetika) a představeny příklady dobré praxe jako možné způsoby řešení, které jsou v souladu s principy udržitelného rozvoje.

další informace

Olomouc 29.11.2018, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Z 80 Brexit: příčiny, důsledky a možná vyústění

Cílová skupina
učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

Hodina č. 1: Velká Británie jako obtížný partner evropské integrace (stručný nástin vývoje a specifik členství VB v ES/EU, včetně referenda o setrvání země v ES v roce 1975 či evropské politiky Margaret Thatcherové a Tonyho Blaira).

Hodina č. 2: Evropská politika Davida Cameron (analýza důvodů, které vedly Davida Camerona k vyhlášení referenda, včetně rostoucího euroskepticismu Konzervativní strany, role euroskeptického tisku a radikální strany UKIP).

Hodina č. 3: Referendum o setrvání VB v EU v roce 2016 (analýza předreferendové kampaně; profilace a argumentace obou táborů; reflexe výsledků)

Hodina č. 4: Formální proces odchodu VB z EU (charakteristika článku 50 Lisabonské smlouvy; analýza jednotlivých kroků a procedur; role evropských institucí)

Hodina č. 5: Brexitová vyjednávání (průběh vyjednávání; analýza problematických bodů; reflexe aktuálního stavu).

Hodina č. 6: Dopady brexitu na vybrané oblasti a politiky EU a VB (dopady brexitu např. na regionální, zemědělskou, zahraniční či obranou politiku EU a VB).

Hodina č. 7: Brexit a Česká republika (vztahy VB a ČR; význam VB pro ČR v rámci evropské politiky; priority a zájmy ČR při brexitových vyjednáváních).

Hodina č. 8: Brexit: potenciální budoucí scénáře (budoucnost vztahu VB a EU – nástin jednotlivých modelů: tvrdý či měkký brexit; norský, švýcarský, kanadský či turecký model). 

další informace

Olomouc 16.10.2018, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Z 82 Mezinárodní migrace. Výhra či prohra pro ČR?

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Cílem semináře je seznámit účastníky s historickým vývoje migrace v Evropě; s hlavními příčinami migrací obyvatel a obecnými důvody xenofobie vůči migrantům obecně v Evropě; současnými trendy mezinárodní migrace ve světě i v ČR; problematikou uprchlictví; způsoby a hlavními cestami migrace; hlavními sociálními a ekonomickými dopady mezinárodní migrace (zasílání remitencí, fenomén úniku mozků či cirkulace mozků, etc.); příčinami vzniku environmentální migrace. Budou prezentovány konkrétní případové studie z výzkumných aktivit přednášejícícho. Na seminářích budou vzneseny následující otázky: Proč lidé migrují? Odkud a mam nejčastěji migrují? Jaký je rozdíl mezi migrantem, uprchlíkem, žadatelem o azyl? Selhává nebo je úspěšný evropský model multikulturalismu? Potřebuje Česká republika imigranty? Jaké jsou dopady emigrace na rozvojové země? Výklad bude doplněn zkušenostmi lektora z výzkumných aktivit v dané problematice ze třech světadílů.

další informace

Olomouc 14.11.2018, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Z 83 Čína a Indie – budoucí světová centra?

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Cílem semináře je přestavit Čínu a Indii jako stávající světové centra politické, vojenské a ekonomické moci na regionální i globální úrovni. Výklad se zaměří na současnou politickou, populační, environmentální a ekonomickou dynamiku obou států; limity jejich ekonomického a sociálního rozvoje; jejich postavením v regionu i ve světě; vybranými ekonomickými, populačními i environmentálními indikátory; a problematikou globální bezpečnosti ve vztahu ke spotřebě přírodních zdrojů. Komentář bude doplněn zkušenostmi lektora z výzkumných aktivit v daných regionech.

další informace

Olomouc 1.10.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace