Kurzy

NJ 112 Písničky ve výuce německého jazyka

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií
Kurz akreditován MŠMT pod č.
5950/2018-2-239
Počet vyučovacích hodin
8

Účastníci semináře se seznámí s různými metodami využití písniček ve výuce, s různými výstupy a metodami práce vedoucím k zatraktivnění výuky.

Osnova:

 1. Volba vhodné písničky pro dané téma
 2. Zpracování písničky
 3. Využití internetu pro přípravu výuky s využitím písničky
 4. Metody využití písničky
 5. Využití práce s písničkou ve skupinách s různou jazykovou úrovní žáků

Způsoby využití písniček:

 • Písničky s vhodnou slovní zásobou lze využít pro procvičení slovní zásoby
 • (z.B. Körperteile, Wetter, Geschenke, Partnerschaft, Liebe, Altagsprobleme, … – čísto těla, počasí, dárky, partnerství, láska, probléme  všedního, … )
 • Vhodně vybrané písničky na procvičování mluvnice
 • (z.B. Presens, Adjektive,Pronomem, Artikel, Personalpronome, Zahlen, Perfektum – přítomný čas, p řídavná jména, zájména, šleny, osobní zájmena, číslovky, minulý čas)
 • Využití písníček k porozumění, jako podklad pro konverzaci
 • Využití  písniček jako aktivizačního prvku v hodině
 • Zpívání
 • Psaní krátkých textů či básniček – Kreatives Schreiben (Kreativní psaní)

Formy práce s písničkou

(z.B.Lüskentexte, Richtig×Falsch, Fragen und Atworten, Richtige Reihefolge, Zuorden, Suchen im Text, Zeichnen des Lieds, Ilustration des Lieds, Rheime-Ergänzung, Musik mit Bilder assoziiren, falsche Texte korrigieren – text s mezerami, dobřeךpatně, otázky a odpovědi, správné pořadí, přiřazení, vyhledávání v textu, kreslení písničky, ilustrace písničky, doplnění rýmů, asociace písniček a obrázků, vyhledávání chyb v  textu)

Pro využití ve výuce jsou vhodné písničky Tokio Hotel, Die Ärzte, Die Phantastische Vier, Rammstein, Wise Guys, Die Prinzen, Tote Hosen, Clueso, Alexander Knappe

další informace

Olomouc 19.11.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

NJ 114 Co nabízí web učiteli němčiny

Lektor/ka kurzu
Mgr. Marek Bohuš, Ph.D.
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Seminář představí rozličné internetové zdroje původu českého, německého, rakouského i švýcarského a odjinud. Jedná se o stránky určené pro učitele DaF ve světě, pro učitele němčiny jako mateřského jazyka a konečně nástroje pro výuku nezamýšlené, ale velmi dobře využitelné. Jejich obsahem jsou motivační materiály založené na obrazu, zvuku a textu, herní aktivity, lexikální vyhledávače a slovníky (výkladové, synonymní aj.), webové literární antologie, zásobníky výukových materiálů, portály pro jazykovou výuku předškolních dětí a jiné užitečné nástroje, které zatraktivní výuku a pomohou učiteli. Tyto nástroje nejsou určeny výhradně žákům, ale mají být také prostředkem proti syndromu vyhoření učitele.

další informace

Olomouc 12.11.2019, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace