Kurzy

W - D 5 Dějiny praktické medicíny a hygieny od pravěku do současnosti

Lektor/ka kurzu
Mgr. Marie Michlová
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bude doplněno
Počet vyučovacích hodin
4 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

 • Přehled dějin medicíny, nejen akademický vývoj, ale také praktický vývoj hygieny a životního stylu
 • Globální perspektiva se zaměřením na moderní dějiny Evropy
 • Powerpointová prezentace s obrázky, kvízy, diskuze
 • Dějiny medicíny od pravěku do současnosti, s důrazem na moderní dějiny Evropy (1h)
 • Teorie vs. praxe v medicíně (1h)
 • Vliv dějin na medicíny na světové dějiny (politika, ekonomika, sociální dějiny) a naopak (1h)
 • Perličky ze světových dějin medicíny (1h)

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 16.10.2020, 17:00–20:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

550 Kč

 objednat

W - ZSV 13 Dějiny mezinárodních vztahů od roku 1848 po současnost

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
6 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

 • Teorie mezinárodních vztahů: moc, stát, suverenita, zahraniční politika státu 
 • Velmocenský systém 
 • První a druhá světová válka
 • Studená válka
 • Vývoj po roce 1992

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 2.9.2020, 16:00–21:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 000 Kč

 objednat

W - ZSV 10 Proměna mezinárodní politiky ve 21. století: svět po americké hegemonii

Lektor/ka kurzu
Aleš Karmazin, Ph.D.
Cílová skupina
učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
6 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Podle mnohých politologů a sociologů bylo dlouhé 19. století obdobím, kdy došlo ke stvoření moderního světa tak, jak ho známe dnes s jeho mocenskou a ekonomickou strukturou včetně problémů různého druhu. V tomto webináři se zaměříme na počátek 21. století jako další možný dějinný zlom. Podobně jako v 19. století dochází dnes k výrazným technologickým změnám (digitální technologie a umělá inteligence) k mocenské transformaci (růst nových velmocí a upadající role těch starých) či hledání nového politického konsensu v domácí i mezinárodní politice (populismus, přehodnocování velkých ideologických směrů). Zatímco v 19. století dochází k počátkům globalizace (dominance Západu, propojování světa, zintenzivňování mezinárodní ekonomické výměny, první mezinárodní organizace), dnes čelí globalizace řadě výzev a prochází významnou transformací. Zároveň s tímto se musíme vyrovnávat s negativní dopady dosavadní modernizace, zejm. v podobě negativních externalit dopadajících na životní prostředí. Jde o svět, který se nachází ve stavu po americké dominanci, a to v oblastech geopolitiky, ekonomiky i technologie.

Webinář bude mít dvě hlavní části. V první se bude věnovat současné mocenské transformaci na globální scéně. Zde budeme diskutovat růst Číny a dalších nezápadních států, relativní úpadek USA, možnosti globálního konfliktu a zmenšující se roli některých mechanismů globálního vládnutí. Ve druhé části vymezíme již dnes viditelné a do budoucna očekávatelné dopady hlavních faktorů, které budou ovlivňovat globální budoucnost – nastupující model globálního řádu, změny v oblasti technologií a ekonomické produkce. V menší míře přihlédneme k environmentální problematice, globální demografii a otázce globálního zdraví. Zároveň se budeme věnovat tomu, jak se tyto jednotlivé trendy navzájem podporují.

Webinář bude mít formu přednáškového výkladu s možností otázek. Na ilustraci jednotlivých problémů bude používat velmi krátké případové studie s relevancí pro současnou politiku (např. role čínských technologických společností v domácím prostředí i ve světě či vztah populismu modernizačním strategiím států). K webináři budou poskytnuty doplňkové materiály.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 22.09.2020, 16:30–21:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

800 Kč

 objednat

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace