Kurzy

WEB 194 Novinky v genových terapiích - webinář

Cílová skupina
učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
758/2023-7-32
Počet vyučovacích hodin
4 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

 • Přehled historického vývoje genových terapií. (1 hodina)
 • Možnosti různých strategií genových terapií.           (1 hodina)
 • Přestávka 30 minut
 • Konkrétní příklady aktuálně schválených terapií. (1 hodina)
 • Komplikace a etické problémy genových terapií. (1 hodina)
 • Závěrečná diskuse.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 06.12.2023, 8:30–11:45

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 500 Kč

 objednat

WEB 221 Jak se dědí geny. Od DNA až po genové inženýrství - webinář

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, ředitelé škol a školských zařízení, pedagogové volného času, asistenti pedagoga
Kurz akreditován MŠMT pod č.
14003/2021-4-437
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Tento seminář uvede posluchače do problematiky molekulární biologie a genetiky. V jednotlivých lekcích se posluchači dozví o lidské DNA, kde se v našich buňkách nachází, jakou má strukturu, k čemu nám slouží, jak byla postupně objevována a pochopena. Účastníci si poslechnou jak podle DNA buňka tvoří proteiny, naučí se rozumět genetickému kódu, pochopí dělení a smrt buňky podle příkazů z DNA. Dále se účastníci dozví pravidla genetiky, jak se předávají vlastnosti a vlohy z rodiče na potomky, jak spolupracují geny a prostředí.

Seminář povede k zamyšlení, do jaké míry jsme „otroci“ našich genů a do jaké míry můžeme tento „vnitřní osud“ ovlivnit, či už životním stylem, nebo na úrovni medicíny.

 1. blok (4 vyučující hodiny):
 • historie objevů a představ o dědičnosti (1)
 • struktura a funkce nukleových kyselin (1)
 • replikace DNA a exprese genů (od DNA k bílkovinám) (2)
 1. blok  (4 vyučující hodiny):
 • pravidla genetiky - Mendlovy zákony (2)
 • jak se dědí nemoci (1)
 • genetická diagnostika - vyšetření genetických poruch (1)

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 03.11.2023, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

BI 144 Klonování a regenerace in vitro v biotechnologiích rostlin - webinář

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
15063/2022-4-472
Počet vyučovacích hodin
4 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Na webináři bude probrána a diskutována problematika regeneračních schopností rostlin a jejích využití v praxi. Přes historii a současně směry využití budou vysvětleny fyziologické a genetické aspekty procesů, jednotlivé technologie využití s ukázkami in vitro kultur až po praktické návaznosti. Budou zahrnuty také anatomické, biochemické a genetické aspekty regeneračních procesů.

 • Historie a současnost, podmínky kultivace in vitro, a využití v praxi. (45 min)
 • Fyziologické a genetické aspekty regenerace, typy kultur a jejich význam.  (45 min)
 • Přestávka 30 minut
 • Využití mikropropagace ke klonování in vitro. (45 min)
 • Převody regenerantů do nesterilních podmínek. (45 min)

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 10.11.2023, 8:30–11:45

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

WEB 203 Lokální, sezónní a původní potraviny v environmentálních souvislostech - webinář

Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, asistenti pedagoga
Kurz akreditován MŠMT pod č.
15063/2022-4-472
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Seminář je zaměřen na praktické uchopení problematiky lokálních, sezónních a původních potravin v environmentálním kontextu. Kombinuje bloky přednášek s bloky vlastní práce účastníků a bloky diskusí.

 • Úvod do problematiky a terminologie (0,5 hod)
 • Samostatná práce – zamyšlení „co je ještě lokální“? + diskuse nad obsahem pojmů (0,5 hod)
 • přednáškové bloky témat následované krátkou diskusí po každém bloku (4 hod)
  • Kvalita potravin
  • Ekologický pohled
  • Ekonomický pohled
  • Zdravotní aspekty
  • Sociální pohled
 • Možnosti získání lokálních a sezonních potravin ‚(1,5 hod)
 • Nápady na zařazení do výuky (1 hod)
 • Závěrečná diskuse (0,5 hod)

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 04.10.2023, 8:45–15:45

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

WEB 225 Jak porozumět dnešnímu světu – vědecká gramotnost ve 21. století - webinář

Cílová skupina
učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
28733/2021-4-821
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Život v dnešní společnosti je nepředstavitelný bez vlivu vědy a jejích poznatků. S tím, jak se vzdalují vědecké myšlení a praxe osobní praxi širší populace, rostou společenská rizika nepochopení vědy a jejích poznatků, což může vrcholit až tzv. odpíračstvím (denialism). Na druhé straně, porozumění základním principům vědecké práce by mělo umožnit orientovat se snadněji ve složitém světě současnosti, ve kterém rozhodnutí nejen profesionální, ale i ta v osobním životě mohou být na tomto porozumění závislá. Středoškolské studium je vhodným obdobím, kdy studenty s tímto tématem seznamovat. Vědecká gramotnost, tj. nejen znát, ale i chápat, umožní se snadněji pohybovat v prostředí, které je netriviálními vědeckými poznatky přímo utvářeno. Vyučování spojením faktu/poznatku se způsobem, jakým byl tento získán, posiluje schopnost porozumět širším souvislostem a důsledkům dopadu složitého vědeckého poznání na život jednotlivce i společnosti.

Kurz se bude sestávat z interaktivního výkladu za pomocí prezentace a diskuze s účastníky nad předloženými tématy týkajícími se vědecké gramotnosti. Akce předpokládá aktivní účast a osobní zapojení se. Účelem je přímé zprostředkování vhledu do nejednoduché tématiky a pochopení základních principů vědecké metodiky a jejich aspektů pro jejich následnou aplikaci ve výuce.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 19.01.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace