Kurzy

D 87 Česká šlechta v konfrontaci s totalitními režimy 20. století

Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií
Kurz akreditován MŠMT pod č.
24247/2016-2-641
Počet vyučovacích hodin
6

Seminář se zaměří na seznámení posluchačů s postavením šlechty v kontextu vývoje české společnosti ve 20. století a s výsledky dosavadního výzkumu k danému tématu. Pokusí se postihnout poměr Čechů ke šlechtě, přiblížit postoje šlechty k první Československé republice a její vyrovnávání se s novými podmínkami měnícího se světa. Hlavní pozornost se poté soustředí na chování šlechty za nacistické okupace a její aktivity v odboji. Stranou nezůstanou ani poválečné osudy šlechty, zejména důsledky plynoucí pro ni z nástupu komunistického režimu. Vše bude názorně dokresleno na konkrétních příbězích vybraných šlechtických rodů. 

další informace

Brno 22.11.2018, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

990 Kč

 objednat

Olomouc 31.10.2018, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

990 Kč

 objednat

Praha 16.10.2018, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

990 Kč

 objednat

D 89 Pražské jaro 1968 v mezinárodním a vojenskopolitickém kontextu

Cílová skupina
učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

Seminář přibližuje mezinárodní a vojenskopolitické události, které předcházely a probíhaly během Pražského jara a zároveň měly vliv na rozhodování velmocí a jejich čelních představitelů v té době. 

 • Postavení ČSSR v rámci Varšavské smlouvy
 • Snahy o umístění sovětských vojsk na území ČSSR před srpnem 1968
 • Mezinárodní okolnosti působící na rozhodování a jednání SSSR a USA
 • Reformisté na pranýři
 • Operace Dunaj
 • Československá společnost v období Pražského jara
 • Reakce Západu na invazi v srpnu 1968
 • Československo rok poté

další informace

Praha 11.1.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Brno 23.11.2018, 10:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

D 90 Příběh nejnovějších českých dějin (1948–2013)

Lektor/ka kurzu
Mgr. Adam Votruba, Ph.D.
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
6

Seminář propojuje problematiku obsahu dějepisného učiva k nejnovějším českým dějinám s problematikou metody výuky. Metodicky se zaměřuje na roli příběhu ve výuce dějepisu a otázku konkrétního a obecného v rámci dějepisné výuky. Vychází z předpokladu, že seminář nemusí být jen poučováním učitelů ze strany lektora, ale že neméně plodná a inspirativní může být i možnost přímé výměny zkušeností mezi účastníky.

1) Diskuze s účastníky na téma metody dějepisného výkladu ve školách, výměna zkušeností a postřehů. (45 minut)

2) Dějiny komunistického období v Československu 1948–1989; klíčové roky (1948, 1968, 1989), hlavní obsahová témata výuky. (90 minut)

3) České a československé dějiny po pádu komunismu; problematika jejich zařazení do výuky. (90 minut)

4) Diskuze s účastníky na téma výběru dějepisného učiva a jeho strukturování v rámci nejnovějších českých dějin. (45 minut)

další informace

Praha 23.10.2018, 9:00–14:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

990 Kč

 objednat

D 92 Rusko známé / neznámé?

Cílová skupina
učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

Formou přednášek provázených power pointovými prezentacemi v prolnutí s diskusí s účastníky akce objasnění otázky, jaké bylo Rusko ve 20. století a nakolik v 21. století navazuje na stereotypy, které vytvořilo ve 20. století.

Osnova

1.Jak poznávat realitu moderního Ruska? Geopolitika od 18. století po dnešek

2.Rusko dnes: politika V. V. Putina

3.Rozpad SSSR jako důsledek neúspěchu „perestrojky“ ?

4.Ruská revoluce 1917 – hlavní události

5.Co přinesl Rusku a světu Říjen 1917 ?

6.Lenin - Stalin – Chruščov – Brežněv. Rusko se bez vůdce neobejde?

7.Teror jako nástroj sovětské (ruské) politické moci

8.Moderní literatura o Revoluci 1917, sovětském Rusku a Ruské federaci. Úskalí tzv. faktů a zhodnocení hodnověrnosti jejich interpretace.

další informace

Praha 09.10.2018, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Olomouc 23.10.2018, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Brno 16.10.2018, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

D 94 Staré dobré časy aneb evropská každodennost v 19. století

Lektor/ka kurzu
Mgr. Marie Michlová
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Přednáška je zaměřená na nejdůležitější a nejzajímavější aspekty všedního života v 19. století v západní Evropě a Českých zemích, příklady budou uváděny z dobové literatury, proto je seminář přínosný nejen pro dějepisáře, ale i pro učitele jazyků.

Témata:

 • Evropské země na mapách z 19. století
 • Rozdělení obyvatel podle sociálních vrstev, socioekonomická stratifikace
 • Dětství, mládí a stáří v 19. století
 • Rodina a milníky života: narození, svatba, smrt
 • Medicína, hygiena
 • Móda a estetika
 • Výživa, etiketa
 • Finance, zaměstnání, vzdělání
 • Doprava, technika
 • Umění, sport, volný čas

další informace

Praha 12.10.2018, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Brno 19.10.2018, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Olomouc 26.10.2018, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

D 96 Jak přistupovat k dějinám komunismu

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jan Kolář
Cílová skupina
učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

Dějiny komunismu zůstávají i nadále (takřka 30 let po jeho pádu) terčem přepjatých politických hodnocení a stále se vzpírají být uzavřenou minulostí. Pozice pedagoga stojícího před tímto tématem je v tomto ohledu komplikovanější než v případě výkladu starších dějin. Přehledná orientace ve směrech bádání o komunismu, kterou kurs poskytne, obohatí možnosti pedagogického působení účastníků. Ačkoliv absolutní objektivita není zvláště u takto exponovaných témat ničím více než tužbou, smyslem kursu bude předestřít účastníkům, co možná nejširší metodologickou paletu tak, aby jejich výsledný přístup byl co nejkvalifikovanější a odrážel výsledky špičkové české i zahraniční historické vědy. Seminář bude doplněn vhodnými čtenými ukázkami z odborné i krásné literatury a krátkými video-vstupy, které budou společně ilustrovat různé úhly pohledu na nedávnou minulost.

1.Seznámení s problematikou a současným kontextem (45 min)

2.Přístup totalitně-historický (90 min)

3.Přístup revizionistický (90 min)

4.Přístupy post-revizionistické (90 min)

5.Závěrečné shrnutí a diskuse (45 min)

 

další informace

Praha 18.10.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Brno 03.12.2018, 09:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Olomouc 12.11.2018, 09:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

D 88 Československo na rozhraní dvou totalit

Lektor/ka kurzu
PhDr. Michal Pehr, Ph.D.
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
5950/2018-2-239
Počet vyučovacích hodin
8

Seminář se zaměří na komplexní představení poválečného období omezené limitované demokracie v povalečném Československu. Na jedné straně bude popsán proces vyrovnávání se s tíživým dědictvím nacistického totalitního systému. Úvodem kurzu budou účastníci seznámeni s výsledky nejnovějšího bádání na toto téma (např. fenomén národní očisty) a relevantní literaturou k danému tématu. Poté bude postupně analyzován nový nastupující totalitní systém v podobě komunistické ideologie. Současně budou analyzovány i společné kořeny komunistického a nacistického hnutí. Budou porovnány shody a rozdíly v jejich ideologii (tzv. politické náboženství – „ve jménu strany a vůdce“) ale také v jejich každodenní praxi. Seminář se následně zaměří na příčiny úspěchu komunistického hnutí v ČSR a proces upevňování politické moci. Značná pozornost bude věnována rovněž období po únoru 1948, kdy došlo k procesu likvidace možný odpůrců režimu a transformace v totalitní režim.

další informace

Brno 27.11.2018, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Olomouc 20.11.2018, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Praha 08.11.2018, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace