Kurzy

RJ 36 Současná ruština a její proměny

Lektor/ka kurzu
PhDr. Světlana Michlová
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
40993/2019-4-38
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Současný ruský jazyk, jazyk mládeže, vliv angličtiny, hovorová ruština, nové publikace, vliv současné ruské literatury na jazyk, odraz současného jazyka v ruské literatuře, ruský jazyk v médiích

Čtení ukázek ze současného tisku s komentářem k novým slovům, rozbor tematických slovníčků, analýza citátů ze současného tisku včetně krásné literatury, pokusy o překlad a porovnání s překlady profesionálů, zábavná hra „uhodni, co znamená toto slovo“.

Během přednášky jsou analyzovány úryvky textů, provádí se jak literárněvědný, tak lingvistický rozbor příkladů z různých žánrů na pozadí historicko-politického obzoru vývoje ruské slovesnosti.

 

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Praha 13.12.2021, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 350 Kč

 objednat

RJ 38 Ve zdravém těle zdravá mysl

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
39989/2020-4-907
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

V teoretické části semináře bude pojednáno o systému zdravotní péče v Ruské federaci a České republice, zdravotnických zařízeních (nemocnice, polikliniky, kliniky, nemocnice, poradny, sanatoria atd.), o systému zdravotního pojištění, povolání lékařů, o lidském těle, částech lidského těla a jeho orgánech, budou pojmenovány některé z nejčastějších chorob (včetně civilizačních), budou probrány historické i současné reálie související s tímto tématem. Materiály jsou doplněny novou lexikou, frazeologizmy, příslovími, aforismy, okřídlenými slovy a výrazy o zdraví, léčení, lázeňství a léčitelství.

Do praktické části semináře budou zařazeny zajímavé texty (O systému zdravotní péče, básnička Úžasné tablety, Léčiva, První pomoc, Alternativní medicína, Lázně a sanatoria, Co byste měli vědět o koronaviru) a různé druhy cvičení vycházející z uvedeného tématu, zejména se budou probírat slovesa pohybu používané v lékařské praxi, jejich deriváty a vazby.

Budou použita různé druhy cvičení: fonetická cvičení (jazykolamy a krátké básničky), doplňování různých druhů slov ve větách (slovesa, podstatná jména, přídavná jména, příslovce, zájmena), budou de probírat určíte jazykové konstrukce (Mám chřipku, --- / Píchá mě … / Hnisá mi … / Točí se mí … Bolí mě …), tvoření různých druhů slov (odvozená slova), cvičení na výběr synonym a antonym, objasnění významů homonym v ruštině, cvičení na rusko-českou homonymii, cvičení na časování sloves, cvičení na tvoření rozkazovacího způsobu sloves, cvičení na tvoření přídavných jmen slovesných, cvičení na použití různých předpon v slovesech, cvičení na výrazné čtení textu a básniček, překladatelská cvičení, vysvětlení příslušných frazeologizmů, přísloví a rčení o zdraví v ruském a českém jazyce.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 3.12.2021, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 350 Kč

volných míst: 4
 objednat

WEB 9 Distanční vzdělávání s využitím moderních technologií - webinář

Lektor/ka kurzu
Bc. Petr Chamula
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, ředitelé škol a školských zařízení, pedagogové volného času, speciální pedagogové, asistenti pedagoga
Kurz akreditován MŠMT pod č.
32569/2020-5-698
Počet vyučovacích hodin
4 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Webinář je zaměřen na distanční výuku a využití technologií během této výuky. Účastník bude seznámen s aplikacemi vhodnými pro dálkovou výuku, jejich vhodným využitím a celým procesem lekce vedené na dálku a jeho formami. Webinář se zaměřuje na aplikace Nearpod, Zoom a Google Classroom a jejich vzájemným propojením tak, aby tvořil celek, který co nejefektivněji nahradí prezenční výuku a udrží motivaci studentů ke studiu. V kurzu si také ukážeme integraci s aplikací MS Teams.

Úvod – co potřebujeme k plnohodnotné distanční výuce?
 
 
Aplikace Nearpod 
 o Průvodce vytvořením lekce
 o Ukázka integrace s ostatními aplikacemi (virtuální prohlídky, Quizlet, Zoom, Google Classroom, FlipGrid aj.)
 
Aplikace Zoom
o Popis funkcí a tipy na použití v distanční výuce
o Průvodce doporučeným nastavením
 
Aplikace Google Classroom - Učebna Google
 o Ukázka základních funkcí
 o Přímé vytváření dokumentů pro studenty
 o Integrace aplikace Nearpod
 
Závěrečná diskuze 

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 06.12.2021, 9:00–12:15

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 300 Kč

 objednat

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.

descartes
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace