Kurzy

ČJ 194 Lidová píseň, její symbolika a vliv na literaturu

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
6

Seminář se zaměří na interpretaci a analýzu slovesné části moravských a českých lidových písní, zohlední nicméně i jejich hudební složku. Seminář zahájí úvodní přednáška, která vymezí specifika písně a folkloru obecně a představí písňové žánry (včetně kramářské písně) a bude se věnovat vzniku lidových písní a zásadnímu vlivu lidové písně na utváření novočeské literatury. Následně pak už nad konkrétními písňovými texty (především ze Sušilovy a Erbenovy sbírky) společně zacílíme na „formule“, tedy na základní stavební jednotky lidových písní, vybroušené komunitní pamětí a majícími archetypální platnost. V semináři rozklíčujeme základní symbolický a alegorický význam formulí (stojí hruška v širém poli, černý les, zelený hájíček, voda aj.) a určíme základní způsoby jejich fungování jako základních paměťových bloků. Nad konkrétním materiálem se dále zaměříme na svět lidové písně – hodnoty v písních obsažené. Dále bude seminář sledovat, jak se žánr lidové balady proměňuje u K. J. Erbena a jak se žánr lyrické písně promění u K. Tomana, F. Šrámka a J. Seiferta. Nad ukázkami z filmů Zítra se bude tančit všude (1952, V. Vlček) a Žert (1968, r. J. Jireš) doložíme konkrétní způsoby ideologického využití folkloru jako hráze proti anglofonní hudbě v období socialismu. Dotkneme se i mimoevropských písňových tradic a projevů dětského soudobého písňového folkloru (typu: „Prší prší jen se leje, Vinnetou se z okna směje“).

další informace

Praha 10.10.2018, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

990 Kč

 objednat

HV 38 Hlas jako pracovní nástroj - péče o hlasovou kondici učitelů

Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
6

Lekce 1: Anatomie a fyziologie hlasotvorného ústrojí, tvorba hlasu, hlasová rezonance, hlasové rejstříky, vlastnosti tónu

Lekce 2: Dechová technika, praktická dechová cvičení, držení těla a jeho vliv na hlas

Lekce 3: Hlasová technika (posazení hlasu v rezonanci, hlavový tón a jeho zesílení), praktická rezonanční cvičení, správná artikulace, zvukové vyrovnávání vokálů

Lekce 4: Zásady hlasové hygieny, poruchy hlasu a jejich odstraňování

Lekce 5: Poučení o zákonitostech fungování dětského hlasu, dopadech nadměrné hlasové zátěže na dětský hlas, o rizicích spjatých s proměnou hlasu v období mutace.

Lekce 6: Praktická hlasová cvičení k uvolnění pohybu čelisti a obratnosti mluvidel, cvičení pro zlepšení síly a posazení mluvního hlasu, cvičení k rozvoji mluvního a zpěvního hlasu

další informace

Praha 04.12.2018, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 280 Kč

 objednat

ZŠ 80 Jak na hudebku

Lektor/ka kurzu
Mgr. Ivana Janovská
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, vychovatelé ve školních družinách, vychovatelé v domovech mládeže
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

Seminář, který rozproudí hudební energií v každém z nás. Smyslem semináře je poskytnout možnost prakticky si vyzkoušet různé způsoby práce s hudebním materiálem vhodným k okamžitému, ale i dlouhodobému využití ve škole. Tvůrčí dílna nabízí moderní pojetí hudební výchovy, propojuje hudební výchovu s moderní technologií (využívá internetového serveru YouTube), Je zaměřena na klidné i dynamické hudební aktivity, které se dají využít v hudební výchově, ale poslouží i v jiných hodinách k uvolnění napětí z vyučování. Nabídne rozmanitou práci s třídním kolektivem – práci ve vícehlasu, hru na Orffovy nástroje, pohybové ztvárnění, rytmický doprovod hrou na tělo, aktivní poslech, hru na boomwhackery. Umožňuje seznámit se s účinkem všech aktivit „na vlastní kůži“.

 

další informace

Praha 21.11.2018, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Brno 10.10.2018, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Olomouc 17.10.2018, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace