Mgr.et Bc. Michaela Kostelejová

Mgr.et Bc. Michaela Kostelejová

Rok narození / Věk:           1987/ 34 let

Kvalifikace / vzdělání (škola, období, druh zkoušky):          

Středoškolské: Střední zdravotnická škola, Palackého 3, Chomutov (obor Všeobecná sestra)

Vysokoškolské: Univerzita J.E.Purkyně, Velká hradební 13, Ústí nad Labem ( Bc. Obor Ergoterapie)

Vysokoškolské: Univerzita J.E.Purkyně, České Mládeže 8, Ústí nad Labem ( Mgr. Speciální pedagogika – poradenství) ukončeno dne 25.5 2018

Vysokoškolské: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Poříčí 623/7, Brno (PhDr. Speciální pedagogika)  aktuálně studuji

Doplňkové vzdělání / kurzy:
Osvědčení o Braillově písmu

Dobrovolník červeného kříže
Registrovaná všeobecná sestra – bez odborného dohledu na 10. let registrace

Výukový program mentální anorexie po základních školách – zakladatelka preventivního programu

Výukový program peer program prevence proti rakovině prsu spolupráce s kapkou 97

Několikanásobné výhry ve středoškolské odborné činnosti na téma Mentální anorexie 

Od roku 2018 v PPP Chomutov – vedení kroužku nácviku správné grafomotoriky u dětí s SPU

Kurzy a osvědčení

2018 – Dynamická diagnostika dílčích zrakových oblastí nástrojem In-Sight

2019 – Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní, varianta pro školská poradenská zařízení (Mgr. Bednářová)

2019 – Diagnostika školní připravenosti, varianta pro školská poradenská zařízení (Mgr. Bednářová)

2019 – Diagnostika specifických poruch učení u adolescentů a dospělých osob

2019 – Metoda dobrého startu

2020 – Školící a výcvikový kurz MABC-2 Test motoriky pro děti

2021 – Význam správného držení psacího náčiní v souvislosti se školní úspěšností dítěte

2021 – Vývoj dětské kresby – postavy

2021 – Jóga pro prvňáky – cviky na jemnou a hrubou motoriku a koordinaci oko – ruka

2021 – Procvičujeme jemnou motoriku v MŠ

Zaměstnání

2022 - nyní Městské gymnázium a Základní škola Jirkov ( Speciální pedagog) 

2018 - 2022 Pedagogicko-Psychologická poradna Chomutov (Speciální pedagog/ ergoterapeut)

2022 - Lektorka v CCV PF Ústí nad Labem/ Karlovy Vary (Speciální pedagogika)

Zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace