Mgr. Vítězslav Prukner, Ph.D.

Mgr. Vítězslav Prukner, Ph.D.

       

Strukturovaný životopis člena realizačního týmu

[Vita_zmens]

 

 

 

 

Jméno a příjmení (případně i rodné příjmení):

Mgr. Vítězslav Prukner, Ph.D.

Pozice v realizačním týmu:[1]

lektor v oblasti manažerských dovedností

Role při realizaci zakázky (bližší popis)

příprava a realizace skupinových kurzů zaměřených na manažerské dovednosti

 

Nejvyšší dosažené vzdělání:

vysokoškolské – magisterské, doktorandské

Absolvent - studijní program[2] / studijní obor:

PdF a FF Ostravské univerzity / učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů

FTK UP Olomouc / doktorandské studium PhD.

Oblast a počet let odborné praxe (v oblasti, jaká je požadována pro prokázání kvalifikace):

a) praxe na manažerské pozici – 10 let (viz níže)

b) lektorská činnost v oblasti manažerských dovedností – 16 let (viz níže)

c) proškolení v oblasti vzdělávání (viz níže)

Přehled dosavadní praxe a zkušenosti v oboru[3] (v oblasti, jaká je požadována pro prokázání kvalifikace):

a) praxe na manažerské pozici:

2010 – 2013

FTK UP Olomouc

proděkan FTK UP pro vnitřní záležitosti a další vzdělávání

řízení uvedených oblastí fungování fakulty

 

1997 – 2002

Ratiopharm CZ s. r. o.

Sales manager, Area sales manager

vedení a řízení týmu 12 - 30 sales representatives

 

b) lektorská činnost v oblasti manažerských dovedností

2016 – 2017

HORNBACH Baumarkt CS spol. s r.o. – 56 hodin

2016 – 2017

Česká spořitelna – 48 hodin

2015 – 2016

MND a.s. – 208 hodin

2015 – 2016

DENSO Manufacturing CZECH, a.s. – 64 hodin

 

c) proškolení ve vzdělávání/lektorských dovednostech/dalším vzdělávání proběhlo jako povinný předmět v rámci vysokoškolského studia a je doloženo diplomem

 

Informace o poměru k dodavateli (zaměstnanec / poddodavatel):[4]

poddodavatel

 

Čestné prohlášení:

Čestně prohlašuji, že se jako člen realizačního týmu budu přímo podílet na plnění veřejné zakázky v rozsahu stanoveném výše, respektive vyplývajícím z podané nabídky účastníka zadávacího řízení.

 

Závazek:

Čestně prohlašuji, že budu vykonávat služby, ke kterým se vztahuje prokazované kritérium kvalifikace.

 

Přílohou tohoto životopisu je doklad o vzdělání.

Podpis člena realizačního týmu

 

Datum

24. 12. 2020

 

[1] Člen odborného týmu uvede, na které bude na pozici v rámci realizačního týmu.

[2] Člen realizačního týmu uvede, zda jde o bakalářský nebo magisterský studijní program vč. příslušného oboru.

[3] Člen odborného týmu uvede současnou a předchozí praxi (v období od – do) vč. názvu zaměstnavatele/organizace pro kterou činnost vykonával, a dále vč. rozsahu v hodinách školení či dní u development center.

[4] V případě, že člen realizačního týmu není zaměstnancem účastníka zadávacího řízení, ale jeho poddodavatelem a účastník zadávacího řízení jím prokazuje kvalifikaci (dle bodu 1.4. Kvalifikační dokumentace), doloží  člen realizačního týmu (poddodavatel) v životopise písemný závazek, že bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. Tento písemný závazek stvrdí člen realizačního týmu (poddodavatel) v životopise svým podpisem.

Zpět

descartes
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace