RNDr. Ing. Marek Klemš, Ph.D.

RNDr. Ing. Marek Klemš, Ph.D.

Životopis    -    RNDr. Ing. Marek Klemš, Ph.D.

Narozen: 25.10.1966 v Bruntále

Rodinný stav:   svobodný

 

Vzdělání:        

1990     Ing.        AF VŠZ Brno, fytotechnika (specializace šlechtění rostlin)

1992     RNDr.    PřF MU Brno, obecná biologie (specializace fyziologie rostlin)

1998      Ph.D.     AF MZLU Brno, anatomie a fyziologie rostlin

 

Pracovní zařazení:    odborný asistent AF MENDELU

garant výuky fyziologie rostlin,
garant výuky patologické fyziologie rostlin,
podíl na výuce biologie rostlin, hormonologie a na výuce fyziologie tvorby výnosu
v minulosti výuka radioindikátorových metod

 

Odborné zaměření:   fyziologie rostlin, hormonologie, regenerace, růst, vývoj a stres rostlin, použití radioindikátorů

 

Projekty:

v minulosti řešitel nebo spoluřešitel (pracovník) cca 10 projektů GAČR, TAČR, FRVŠ a jiné

aktuálně smluvní výzkum s praxí (firmy - 7x dokončeno, 1x probíhající)

 

Zahraniční stáže:

1996 – INRA Versailles (Francie, 3 měsíce) – stanovení cytokininů
2005 – UC Berkeley (USA, 2 měsíce) – dormance semen

 

Počet původních vědeckých prací s IF: 

researcher ID: K-3517-2018, h-index: 7

21 (citovanost 130)

 

Zvláštní odborná způsobilost:

 

pro dohled nad radiační ochranou a nakládáním  se zdroji ionizujícího záření na pracovištích AF MENDELU v Brně (vydáno SÚJB/RCBM/26119/2016) do roku 2026

 

Publikace za poslední období:

MELIŠOVÁ, L., HRONKOVÁ, M., HOLKOVÁ, L, KLEMŠ, M., SMUTNÁ, P.(2015): Use of ABA treatment for the activationof drought protective mechanisms in barley under non-stress conditions. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 63(1), 87-93.

LÓNOVÁ, K., PROCHÁZKOVÁ, L., KLEMŠ, M. (2015):. Photosynthetic parameters and abscisic acid levels of pea plants influenced by organic pollutants. In: MendelNet: Proceedings of International PhD Students Conference. Brno:, pp. 422-427.

FIŠEROVÁ, H., VYHNÁNEK, T., STAŇKOVÁ, Z., KOZÁK, V., KLEMŠ, M., HAVEL, L. (2016): Effects of garlic genotype on cloves formation under in vitro conditions. Horticultural Science.  43(3), 142-148.

KLEMŠ, M., FIŠEROVÁ, H.,; LÓNOVÁ, K. (2018): Stanovení biologicky aktivních látek (fytohormonů) v ječmeni. 2018, Certifikovaná metodika 3658/2018-MZE-17221, pp. 18.

KLEMŠ, M., LÓNOVÁ, K., FIŠEROVÁ, H., JIRSA, O., SEDLÁČKOVÁ, I., VACULOVÁ, K., CERKAL, R. (2019):Changes of bioactive substance in barley kernels during germination., Bulletin české společnosti experimentální biologie rostlin p. 187.

 

Vedení závěrečných prací na MENDELU:

úspěšně obhájené práce – bakalářské 17,  diplomové  19,  doktorské    2

 

Členství v odborných organizacích:

člen výboru ČSEBR, člen FESPB a ESNA

Zpět

descartes
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace