Mgr. Kamil Novák

Pozice                         lektor a terapeut – pěstounské rodiny, realizace vzdělávání pěstounů, realizace psychorelaxačních pobytů dětí v pěstounské péči, terapeutická činnost, řešení nestandardních situací ve školním prostředí, práce se skupinou, vedení skupin osobnostního rozvoje na základních školách, práce s pedagogickým sborem, selektivní a indikovaná prevence, vzdělávání DVPP

 

Pozice                         učitel ekonomických předmětů, třídní učitel na SSŠE PRAHA       

Od                               srpen 2019 – dosud, práce s třídními kolektivy, uplatňování primární, selektivní i indikované prevence, práce s rodinou, spolupráce s diagnostickým ústavem, se střediskem výchovné péče, s neziskovým sektorem, metody skupinového vyučování, uplatňování technik práce se skupinou, řešení nestandardních situací, krizová intervence, řešení šikany, práce s rodinou, řešení nestandardních situací

Pozice                         učitel osobnostní rozvoj – ZŠ HOSTIVAŘ

Od                               srpen 2017 – srpen 2022, práce s třídními kolektivy, uplatňování primární, selektivní i indikované prevence, práce s rodinou, spolupráce s diagnostickým ústavem, se střediskem výchovné péče, s neziskovým sektorem, metody skupinového vyučování, uplatňování technik práce se skupinou, řešení nestandardních situací, krizová intervence, řešení šikany, práce s rodinou, řešení nestandardních situací

            

Pozice                         učitel ekonomických předmětů, aplikované ekonomie a práva, ICT na Střední škole stavební – Dušní, andragogika –vzdělávání dospělých

Od                               srpen 2017 – červenec 2018

Pozice                         učitel ekonomických předmětů a Sociální věd na SŠ automobilní a informatiky, práce se skupinou, poskytování krizové intervence, spolupráce s institucemi Magistrátu hl. m. Prahy, neziskový sektor, aktivní spolupráce s metodikem prevence, řešení šikany, metody formy řešení šikany, strukturovaná a nestrukturovaná práce se skupinou. Podpora při vstupu na trh práce – dalším studiem, brigádní činnost, semináře Jak napsat motivační dopis, CV, spolupráce s Úřadem práce, organizace stáží studentů, spolupráce s vysokými školami, zapojení do Šablon, jejich realizace. Andragogika – vzdělávání dospělých

Od – do                       srpen 2015 – červen 2017

Pozice                         pedagog na VOŠ, příležitostně, Sociologie

Od – do                       srpen 2014 - dosud

Pozice                         oponent a konzultant závěrečných prací – OPF Karviná

Od – do                       2014 - dosud

Pozice                         učitel ekonomických předmětů a aplikované výpočetní techniky na SOŠ Jarov

Od – do                       srpen 2012 – červen 2015

Náplň práce                vedení třídního kolektivu, řešení šikany ve spolupráci s metodikem prevence – využití metod práce s nestrukturovanou skupinou, výuka ekonomických předmětů, ICT, tvorba studijních opor, výuky dálkových studentů – andragogika, tvorba grantových projektů, spolupráce s těmito společnostmi – účetní firmy, stavební firmy, floristické firmy, profesní sdružení,  úřady práce, projekt Akcelerace,Stáže pro mladé – Fond dalšího vzdělávání, absolvování celé řady školení – pedagogických i psychologických, tvorba specializovaných výukových modulů pro nadané žáky, finanční gramotnost, atd.

                        Pozice                         Lektor kroužku Do studovny u společnosti Věda nás baví

                        Od – do                       říjen 2014

Náplň                          vedení kroužku zábavnou formou, především metodou prožitku, tedy fixace učiva pomocí emocí, procvičování paměti, time management, odolnost vůči stresu, účelem je především příprava dětí na další studium na gymnáziu a druhém stupni základní školy

 

Pozice                         učitel ekonomických předmětů na SOŠ a SOU Městec Králové

Od – do                       září 2011 až srpen 2012

Náplň práce                vedení třídního kolektivu, výuka ekonomických předmětů, pisatel projektů EU, tvorba studijních opor, komunikace s Krajským úřadem, finanční gramotnost atd.

 

Pozice                         učitel na SOŠ škole Managementu a práva v těchto předmětech:  Základů přírodních věd, Výpočetní techniky a administrativy, Občanské nauky a Ekonomie, Zeměpisu, Dějepisu, Multikulturního soužití, Finanční gramotost

Od – do                       2009 - 2011

Náplň práce                učitel výše uvedených předmětů, tvorba tématických plánů a třídnictví (vedení třídní knihy, řešení prospěchu, absence a výchovných problémů studentů a styk s rodiči), zodpovědnost za správnost vedení třídní knihy, vedení třídního kolektivu, organizace výletů, instruktáží, exkurzí, využití heuristických a dalších metod moderní výuky, finanční gramotnost, atd.

 

                  Pozice                         verifikant u společnosti Simio, a. s.

                        Od – do                       2008

Náplň práce                školení nových operátorů, kontrola uzavřených smluv, řešení nestandardních situací, zadávání dat do systému, tvorba statistik a reportů prodeje, provádění náboru nových pracovníků, jejich adaptační proces, poskytování zpětné vazby, další HR procesy

 

                  Pozice                         rodičovská dovolená

                        Od – do                       2005 – 2008

 

                        Pozice                         Lektor všeobecné školní přípravy

                        Od – do                       2004 - dosud

 

 

 

Zpět

descartes
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace