doc. PhDr. Božena Bednaříková, Dr.

doc. PhDr. Božena Bednaříková, Dr.

doc. PhDr. Božena, Bednaříková, Dr.

Adresa pracoviště: Katedra bohemistiky, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc

Tel.: 585 633 145

E-mail: bozena.bednarikova@upol.cz

 

Funkce na pracovišti: docentka, předsedkyně oborové rady doktorského studijního programu Český jazyk

 

DOSAŽENÉ VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ

2009

ukončení habilitačního řízení a jmenování docentkou pro obor Český jazyk, FF UP v Olomouci

 

1989

ukončení kombinovaného postgraduálního doktorského studia ve studijním oboru Český jazyk (Dr.), FF UP v Olomouci

 

1985

státní rigorózní zkouška (PhDr.) v oboru Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů – čeština, FF UP v Olomouci

1984

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů – čeština – angličtina, FF UP v Olomouci

 

 

PRŮBĚH PEDAGOGICKÉ PRAXE

od r. 2009 – dosud

docentka katedry bohemistiky FF UP     

2007 – 2011

zástupkyně vedoucího katedry bohemistiky FF UP

2005 – 2006

vedoucí sekce aplikované bohemistiky katedry bohemistiky FF UP

2001 – 2009

vedoucí lingvistické sekce katedry bohemistiky FF UP (později sekce jazykovědné bohemistiky)

1989 – 2001

tajemnice lingvistické sekce katedry bohemistiky FF UP     

1989 – 2009

odborná asistentka katedry bohemistiky FF UP

1985 – 1988

asistentka katedry bohemistiky FF UP

 

DALŠÍ PEDAGOGICKÉ A ODBORNÉ AKTIVITY

od r. 2017 – dosud

členka Scientific Advisory board of Romanoslavica (ISSN: 0557-272X)

od r. 2014 – dosud

členka Scientific Advisory Board of the linguistic journal Zeitschrift fur Slavistik (Germany), ISSN 0044-3506

od r. 2012 - dosud

členka Board for CASA E-Leadership (USA), ISSN 1935-4819

od r. 2012 – dosud

členka oborové rady doktorského studijního programu Český jazyk (FF OU v Ostravě)

od r. 2011 – dosud

předsedkyně oborové rady doktorského studijního programu Český jazyk (FF UP)  

od r. 2010 – dosud

členka oborové rady doktorského studijního programu Český jazyk (FF UP)

od r. 2010 – dosud

členka redakční rady časopisu Krajiny češtiny

od r. 2010 – dosud

externí spolupráce s redakční radou čas. Korpus – gramatika – axiologie

2010

externí posuzovatelka grantového projektu GAČR, externí posuzovatelka grantového projektu SAV, Slovensko

2008 – 2009

mentorka pro Training Programme ERASMUS – Université de Paris – Sorbonne

od r. 2008 – dosud

předsedkyně olomoucké pobočky Jazykovědného sdružení ČR

od r. 2008 – dosud

externí spolupráce s redakční radou čas. Slovo a slovesnost (posudky rukopisů)

od r. 2006 – dosud

členka týmu pro tvorbu testů ECL (European Consortium for the Certificate of    Attainment in Modern Languages), examinátorka při ústních zkouškách ECL

od r. 2006 – dosud

výuka ve studijním programu EUROCULTURE (Czech for Euroculture)

od r. 2005 – dosud

členka Komise MŠMT pro výběr zahraničních lektorů českého jazyka a literatury (nyní Komise MŠMT pro lektoráty)

2002 – 2005

členka Terminologické komise při JS ČR (za podpory MŠMT)

od r. 2000 – dosud

vedoucí organizačního týmu konference Mezinárodní setkání mladých lingvistů

od r. 1990 – dosud

lektorka a přednášející v Letní škole slovanských studií

1986 – 2008

vědecká tajemnice olomoucké pobočky Jazykovědného sdružení ČR

 

 

STUDIJNÍ POBYTY V ZAHRANIČÍ

červen/2013

Reykjavik University (Reykjavik, Island) – Academic and Teaching Methods and Modernisation of the Curriculum/University Didactics

březen/2012

University of Ljubljana (Ljubljana, Slovinsko), grantový projekt ESF

září/2006

University of Pécs (Pécs, Maďarsko), ECL

listopad/2005

University of Groningen (Groningen, Nizozemí), EUROCULTURE

březen/2005

University of Malta, Inlingua (Valleta, Malta)

únor/2005

University of Bologna (Bologna, Itálie)

srpen/1985

Univerzita Klimenta Ohridského (Sofia, Bulharsko), Letní seminář bulharského jazyka a kultury

červenec/1983

University of Leeds, Velká Británie), British Council Summer School

září/1981

Univerzita Ivana Franka (Lvov, Ukrajina)

 

PEDAGOGICKÁ ČINNOST V ZAHRANIČÍ

listopad/2016

Eötvös Loránd University Budapest (Maďarsko), CEEPUS

říjen/2016

Universita la Sapienza (Řím, Itálie), ERASMUS

říjen/2016

Universita degli Studi di Udine (Udine, Itálie)

březen/2016

Universita degli Studi di Udine (Udine, Itálie)

listopad/2015

Universita la Sapienza (Řím, Itálie), ERASMUS

říjen/2015

Universita degli Studi di Udine (Udine, Itálie), ERASMUS

červen/2015

University of Jena, Německo

listopad/2014

Universita la Sapienza (Řím, Itálie)

říjen/2014

Universita degli Studi di Udine (Udine, Itálie), ERASMUS

duben/2014

University of Viena (Vídeň, Rakousko) – kurz: Word and Its Structure

říjen 2013

Universita degli Studi di Udine (Udine, Itálie), ERASMUS

říjen/2012

Universita degli Studi di Udine (Udine, Itálie), ERASMUS

říjen/2011

Universita degli Studi di Udine (Udine, Itálie), ERASMUS

březen/2011

University of Péter Pázmány (Budapešť – Piliscsaba, Maďarsko), CEEPUS

červen/2011

University of Potsdam (Potsdam, Německo), ERASMUS

říjen/2010

Universita degli Studi di Udine (Udine, Itálie), ERASMUS

říjen/2009

Universita degli Studi di Udine (Udine, Itálie), ERASMUS

červen/2008

Georg-August University of Göttingen (Göttingen, Německo), ERASMUS

březen/2008

University of Bucharest (Bukurešt, Rumunsko), CEEPUS

říjen/2007

University of Péter Pázmány (Budapešť – Piliscsaba, Maďarsko), CEEPUS

březen/2007

University of Ljubljana (Ljubljana, Slovinsko), ERASMUS

březen/2006

University of Péter Pázmány (Budapešť – Piliscsaba, Maďarsko), CEEPUS

březen/2003

Universita degli Studi di Udine (Udine, Itálie), ERASMUS

červen–srpen/1995

College of Beloit (Beloit, USA)

 

VÝZNAMNÉ ZAHRANIČNÍ KONFERENCE

2016: 11th Annual Meeting of Slavic Linguistic Society (University of Toronto, Toronto): Does inflection have the power to breach the information quality of news reporting? (peer reviewed conference)

2015: 8th Annual International Conference on Languages & Linguistics, Athens Institute for Education and Research, Athens, Towards the Normative Theory of Mass Media and Its Compatibility with Functional Stylistics (peer reviewed conference)

2014: 4th INTERNATIONAL CONFERENCE , ANDALUSIAN SYMPOSIA ON SLAVIC STUDIES, GranaSlavic2014, Universidad de Granada, Morphology in the academic grammar of Czech and beyond (peer reviewed conference)

2014: ASLA 2014, Stockholm, Sodertorn University, Stockholm – Flemingsberg, Identity of TV news reporting and information quality violations (peer reviewed conference)

2013: E-Leader conference, CASA (Chinese American Scholars Association), Ljubljana (Slovenia) 3. – 5. 6. 2013, paper: Information quality violations in the mass media and its impact on communication(peer reviewed conference)

 

2012: E-Leader conference, CASA (Chinese American Scholars Association), Berlin (Germany), 4. – 6. 6. 2012, paper: Celebrating EUROMOSAIC vs. language policies. The case of the Czech language. (peer reviewed conference)

2012: LINGVISTIČNI KROŽEK FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI, University of Ljubljana (Slovenia),  19. 3. 2012, Projekt sodobne češke slovnice (na primeru morfologije, besedotvorja in leksikologije).
2010: 5th Annual Slavic Linguistic Society Conference (University of Chicago, Chicago, USA), paper: The Morphology – Syntax INTERFACE (peer reviewed conference)

2010: GLS 2010: Sound, Structure, Meaning (Georgetown University, Washington, D.C., USA), poster presentation: Reflection of the „Natural Course of the World“  (peer reviewed conference)

2010: 24th Scandinavian Conference of Linguists (University of Eastern Finland, Joensuu, Finland), paper: The Morphology – Syntax Interface in Inflectional Languages  (peer reviewed conference)

2010: Central Europe MEETING. International conference in Udine (Universita degli Studi di Udine, Udine, Italy), paper: ECL Language tests and the possibility of cooperation in testing Czech for foreigners. -  invited speaker

2008: SLAVISTICA ROMANEASCA, TRADITII SI PERSPECTIVE (Bukurest, Romania), guest of the conference, paper: Is Czech "ideal" representative of the inflectional  type of language?

2005: Syntax a jej vyučovanie III. (Nitra, Slovakia), paper: School autonomy of morphology, word formation, syntax (and what else?)

2004: III Jordanas Andaluzas de Eslavistica. University of Granada, guest of the conference, (Granada, Spain), paper: Is a Word/form a Syntagma?

1999: Konferencja POLYSLAV 99 (Toruň, Poland), paper: A Special Dictionary of Czech for Foreigners.

1998: 31st Annual Meeting of SocietasLinguisticaa Europaea (St. Andrews, Great Britain), paper: Systemic Description, or Systematic Prescription?  (peer reviewed confererence)

1996: 29th Annual Meeting of Societas Linguistica Europaea (Klagenfurt, Austria), paper: Concerning one (non)valence complementation of a verb. (peer reviewed confererence)

1994: 27th Annual Meeting of Societas Linguistica Europaea (Florence, Italy), paper: Towards the so-called possessive dative (peer reviewed confererence)

1993: Stylistyczne konfrontacje (Opole, Poland), paper: About the stylistic equivalence (on the material of prose by Karel Čapek and their translations into English)

1987: XIVth International Congress of Linguists, (Berlin, Germany), paper:  Possessivity and Its Specific Means of Expression (peer reviewed confererence

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST (VÝBĚR)

 

BEDNAŘÍKOVÁ, B. – JÍLEK, V. et al.: Language means breaking the norm of media news. Saarbrücken: Scholars´Press, 2017. ISBN 978-3-659-84610-6.

 

BEDNAŘÍKOVÁ, B.: „Muž a strom v nové Akademické gramatice spisovné češtiny“; Bohemica Olomucensia, roč. 8, 2016, č. 2, s. 98–110.

BEDNAŘÍKOVÁ, B.: „Slavic Linguistic Society a její 11. výroční zasedání v Torontu“; Bohemica Olomucensia, roč. 8, 2016, č. 2, s. 185–187.

JÍLEK, V. – BEDNAŘÍKOVÁ, B. et al.: Jazykové prostředky s potenciálem porušit normu v oblasti mediálního zpravodajství. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-48961.

BEDNAŘÍKOVÁ, B. – PITNEROVÁ, M. (eds.): Čítanka textů z kognitivní lingvistiky a psycholingvistiky II. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015.

BEDNAŘÍKOVÁ, B.: Janua linguarum or At the beginning was the word. In: Roman O. Jakobson: A Work in Progress (eds. Tomáš Kubíček – Andrew Lass), Olomouc: Univerzita Palackého, 2014, 121−131.  ISBN 978-80-244-4386-7.

MROZKOVÁ, I. – BEDNAŘÍKOVÁ, B.: Introduction to Leadership Communication. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014. ISBN 978-80-244-4304-1.

BEDNAŘÍKOVÁ, B. – SOVOVÁ, J. – SCIORTINO DRLÍKOVÁ, D.: FLIP (your) TEACHING! Učíme (se) česky. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014. ISBN 978-80-244-4327-0.

BEDNAŘÍKOVÁ, B.: O Komárkově teorii morfologie. Slovo a slovesnost 75, 2014, 200−219.

BEDNAŘÍKOVÁ, B. – JÍLEK, V.: Information Quality Violations in the Mass Media and Its Impact on Communication. E-Leader International Journal, Volume 8, Number 2, 2013, ISSN: 1935-4819.

BEDNAŘÍKOVÁ, B.: Celebrating EUROMOSAIC vs. language policies. The case of the Czech language. Refereed Program of the E-Leader Conference at Berlin, Germany, http://www.g-casa.com, ISSN 1935-4819, Chinese American Scholars Association, New York, New York, USA, June 2012.

BEDNAŘÍKOVÁ, B.: Towards (Proto)typing of Morphological Processes. Czech and Slovac Linguistic Review I. 2011, 44–52, ISSN 1805-1502.

BEDNAŘÍKOVÁ, B. 2010. SLOVO(tvorba) a TEXT. In: Užívání a prožívání jazyka. (eds. Čmejrková, S. – Hoffmannová, J. – Havlová, E.), Praha, 123-128.

Publication made ​​possible by financial support from the Ministry of Education, Development Program Project No. 9 FF UP: Promoting excellence of scientific and academic publication output of the Philosophical Faculty UP.

BEDNAŘÍKOVÁ, B. 2010. Desetiletí „mladých lingvistů“. Bohemica Olomucensia 2, Philologica Juvenilia, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 11–15.

BEDNAŘÍKOVÁ, B. 2010. Slovotvorba v nových učebnicích pro gymnázia. In: Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 19-23. ISBN 978-80-244-2435-4.

Publication made ​​possible by financial support from the Ministry of Education, Development Program Project No. 9 FF UP: Promoting excellence of scientific and academic publication output of the Philosophical Faculty UP.

BEDNAŘÍKOVÁ, B. 2009. Tzv. transpozice aneb Jak se dostat z „dokulilovských sítí“. ROSSICA OLOMUCENSIA – Časopis pro ruskou a slovanskou filologii, 48, č. 2, 121-125.

BEDNAŘÍKOVÁ, B. 2009. Pokus o „novou“ syntagmatickou analýzu slova listuší. Bohemica Olomucensia 4. Jubilea. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009, 61-65.

BEDNAŘÍKOVÁ, B. 2009. SLOVO a jeho KONVERZE. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 253 pages.

Publication made ​​possible by financial support from the Ministry of Education, Development Program Project No. 9 FF UP: Promoting excellence of scientific and academic publication output of the Philosophical Faculty UP.

BEDNAŘÍKOVÁ, B. 2009. Je čeština "ideální" reprezentant flexivního typu jazyka? ROMANOSLAVICA XLV, Bucharest: Universitatea din Bucuresti, 41–50.

BEDNAŘÍKOVÁ, B. 2006. Is a Word/form a Syntagma? In: Simón José Suárez Cuadros - Matilde Casas Olea - Héctor F. Santiago Pérez - Ángela Salmerón Vílchez - Ángel Enrique Díaz-Pintado Hilario (eds.): La eslavística en los comienzos del siglo XXI: III Jornadas Andaluzas de Eslavística. Granada : Universidad de Granada; Jizo Ediciones, 43–51. [CD-ROM]. ISBN 84-934876-0-0.

BEDNAŘÍKOVÁ, B., 2005: Školská autonomie morfologie, slovotvorby, syntaxe (a čeho ještě?). In: Syntax a jej vyučovanie III. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 108–118.

BEDNAŘÍKOVÁ, B. - KORBÉLYIOVÁ, L. – PLESKA, G.: A Special Dictionary of

Czech for Foreigners. In: Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV).

Die Welt der Slaven. Sammelbände. Sborniki. Band 4 (12). München : Verlag Otto Wagner,

2001, 13–20.

BEDNAŘÍKOVÁ, B.: Systemic Description, or Systematic Prescription?  In: Langue and Parole in Synchronic and Diachronic Perspective. Amsterdam : Pergamon, Elsevier Science, 1999, 75–80.

 

 

 

 

                               ZNALOST CIZÍCH JAZYKŮ

 

Anglický jazyk

C1

Německý jazyk

B1

Italský jazyk

B2

Ruský jazyk

A2

 

Zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace