PhDr. Jan Huleja, Ph.D.

 

PhDr. Jan Huleja, Ph.D.

Vzdělání:

Roku 2010 absolvoval magisterský obor Český jazyk a literatura – dějepis na Pedagogické fakultě UK (diplomová práce Ženská spirituální hereze na přelomu 13. a 14. století, vedoucí prof. Kateřina Charvátová). Během studií se zúčastnil v rámci programu Erasmus dvousemestrálního pobytu ve Francii na Université de Perpignan, kde mj. sháněl materiály k diplomové práci.

Roku 2013 absolvoval bakalářský obor Estetika na Filozofické fakultě UK (bakalářská práce Empatie a umění, vedoucí prof. Vlastimil Zuska).

Roku 2010 zahájil studium doktorského programu Pedagogika na Pedagogické fakultě UK (dizertační práce Teorie rámců a její edukační možnosti, školitel dr. Ladislav Janovec). Dne 21. září 2018 doktorské studium úspěšnou obhajobou dizertační práce zakončil.

Chronologický přehled dosaženého vzdělání:

2003–2010: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, obor Český jazyk – Dějepis, učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (diplomová práce Ženská spirituální hereze na přelomu 13. a 14. století, vedoucí prof. Kateřina Charvátová)

2008–2009: Université de Perpignan Via Domitia, dvousemestrální studium v rámci programu Erasmus

2007–2013: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor Estetika (bakalářská práce Empatie a umění, vedoucí prof. Vlastimil Zuska)

2010–2018: postgraduální doktorské studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (obor: Pedagogika, specializace: Didaktika českého jazyka a literatury, dizertace Teorie rámců a její edukační možnosti, školitel dr. Ladislav Janovec)

Chronologický přehled zaměstnání a jiné činnosti:

2006–2007: učitel českého jazyka na VOŠ a Střední zdravotnické škole, 5. května

2007–2008: lektor českého jazyka pro cizince v jazykové škole Old school

2009–2012: učitel českého jazyka a dějepisu na Soukromé střední odborné škole Profes, s.r.o.

od r. 2011: lektor českého jazyka v rámci jazykového programu FHS Uniprep

2012–2013: pedagogická činnost na KČJ PedF UK

2012–2013: výkonný redaktor časopisu Didaktické studie

2013–2015: výuka na Literární akademii v Praze

od r. 2016: lektor českého jazyka ve škole Czech Language School

od r. 2017: zástupce ředitele v jazykové škole Czech Language School

2017: lektor ve vzdělávací agentuře DESCARTES Agency, v.o.s.

od r. 2019: akademický koordinátor v rámci jazykového programu FHS Uniprep

BIBLIOGRAFIE

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

HULEJA, J., Ženská spirituální hereze na přelomu 13. a 14. století. Diplomová práce. Univerzita Karlova: Pedagogická fakulta, Katedra dějin a didaktiky dějepisu, 2010. Vedoucí prof. Kateřina CHARVÁTOVÁ.

HULEJA, J., Empatie a umění. Bakalářská práce. Univerzita Karlova: Filozofická fakulta, Katedra estetiky, 2013. Vedoucí prof. Vlastimil ZUSKA.

HULEJA, J., Teorie rámců a její edukační možnosti. Disertační práce. Univerzita Karlova: Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka, 2018. Školitel dr. Ladislav JANOVEC.

STUDIE V ODBORNÝCH ČASOPISECH A SBORNÍCÍCH VĚDECKÝCH PRACÍ

HULEJA, J., „Interpretace mediálních textů prostřednictvím teorie rámců“. In Didaktické studie, roč. 3, č. 2 (2011), s. 87–94. ISSN 1804-1221.

HULEJA, J., „Přerámcování Řecka v českých psaných mainstreamových médiích“. In Lidé města, roč. 15, č. 1 (2013), s. 65–86. ISSN 1212-8112.

HULEJA, J., „Rámcování: klíčový pojem kognitivní lingvistiky a hledání jeho místa v mediální výchově“. In VÁCLAVÍK, M; SOJKA, P; RUSEK, M., Paradigma současného vzdělávání v pedagogickém výzkumu, Sborník ze 7. Simulované doktorské konference, Praha: ÚVRV, 2011. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2011, s. 80–87. ISBN 978-80-7290-521-8.

VAŇKOVÁ, I. – HULEJA, J., „Domov v konceptualizaci českých vysokoškolských studentů (K empirickému výzkumu)“. In Bielińska-Gardziel, I. – Brzozowska, M. – Żywicka, B. (eds.), Nazwy wartości w językach europejskich. Raport z badań empirycznych, spis treści. Przemyśl: Wydawnictwo Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, 2017, s. 33–45. ISBN 978-83-62116-13-3

KAPITOLY V MONOGRAFIÍCH

HULEJA, J., „Josef Čapek a jeho cesta na okraj umění“. In HIRSCHOVÁ, M. a kol. Medium et scopus: jazyky literatury v edukaci a komunikaci. Praha: Karolinum, 2013, s. 79–88. Filologické studie, 2013. ISBN 978-80-246-2503-4

RECENZE

HULEJA, J., „George Lakoff: The Political Mind: Why You Can’t Understand 21st-Century American Politics with an 18th-Century Brain“. In Slovo a slovesnost, roč. 72, č. 3 (2011), s. 235– 238.

HULEJA, J., „Charteris-Black, Jonathan: Politicians and Rhetoric, The Persuasive Power of Metaphor“. In Didaktické studie, roč. 8, č. 1 (2016), s. 109–115.

Zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace