PhDr. Michal Pehr, Ph.D.

PhDr. Michal Pehr, Ph.D (٭ 6. 7. 1977 v Praze), historik a politolog

V letech 1995–2002 vystudoval obor historie-politologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Během svého studia absolvoval řadu stáží a studijních pobytů (např. v Institutu pro hospodářství a politiku Haus Rissen Hamburg). Studoval rovněž na Paris-Lodron Universität v Salzburku (letní semestr 2001). Od roku 2003 působí jako pracovník Masarykova ústavu AV ČR (dnes Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i.) a 2002–2007 byl interním doktorandem Ústavu politologie FF UK Praha, kde též externě přednáší. V minulosti rovněž externě učil na Ústavu odborné a jazykové přípravy UK v Poděbradech (1998–2002). Specializuje se především na problematiku novodobého českého politického myšlení a politického stranictví v Čechách, respektive v Československu, český politický katolicismus a na historii třetí Československé republiky 1945–1948. Publikoval řadu studií v odborných časopisech a sbornících. Michal Pehr je rovněž autorem nebo spoluautorem několika knih a monografií (např. Československá strana lidová 1945–1946, ÚSD AV ČR, Praha 2003, Cestami křesťanské politiky. Praha 2007, Eduard Jan Fusek: Doma a v exilu. Fragmenty vzpomínek. Praha 2009, Zápas o nové Československo 1939–1946 Válečné představy a poválečná realita. Praha, Lidové noviny 2011 nebo spoluautor publikace Český politický katolicismus 1848–2005, Brno, CDK 2008 a publikace Agrárníci, národní demokraté a lidovci ve druhém poločase první Československé republiky, Praha 2008). Je členem několika odborných společností (např. České společnosti pro politické vědy, člen výboru Masarykovy společnosti, společnosti Edvarda Beneše, společnosti Bratří Čapků a další). Současně je i členem redakční rady časopisu Moderní dějiny (vydavatel Historický ústav AV ČR, v. v. i) a časopisu Paměť národa (vydavatel Ústav paměti národa Bratislava).

Zpět

descartes
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace