Ing. Radek Trnka, Ph.D.

Ing. Radek Trnka, Ph.D.

Ing. Radek Trnka, Ph.D. vystudoval ekonomii se specializací na psychologii a komunikaci (ČZU) a poté antropologii v doktorském studiu na Univerzitě Karlově v Praze (FHS). Dlouholetý lektor kurzů a výzkumník v oblasti psychologie emocí, zvládání stresu a sociokulturní antropologie. V letech 2004-2016 působil na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, kde také vedl výcviky komunikačních dovedností. V současné době pracuje jako výzkumný pracovník na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Nositel Ceny Zdeňka Kleina za nejlepší práci v oboru behaviorální antropologie. Je autorem knihy Quantum Anthropology: Man, Cultures, and Groups in a Quantum Perspective (2016, Karolinum: Praha) a editorem knih Lidský obličej: Vnímání tváře z pohledu kognitivních, behaviorálních a sociálních věd (2009, Karolinum: Praha) a Re-Constructing Emotional Spaces: From Experience to Regulation (2013, Lambert Academic Publishing: Saarbrücken).

 

Vzdělání:

2004 - 2007            Ph.D., obor Antropologie, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze

2002 - 2004            kombinované doktorské studium, obor Antropologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy

1997 - 2002            Ing., obor Provoz a ekonomika, Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, (státnicové koridory - psychologie, sociologie)

Zaměstnání:

od února 2017        Institut sociálního zdraví, Univerzita Palackého v Olomouci

od září 2007           Oddělení vědy, Pražská vysoká škola psychosociálních studií

2008-2016              Katedra sociální a kulturní ekologie, FHS Univerzity Karlovy v Praze

2004-2008              Oddělení pro vědu a výzkum na FHS Univerzity Karlovy v Praze

Celková délka pedagogické praxe: 13 let

 

 

Průběh odborné pedagogické praxe lektora:

 

2016-2017             výuka předmětů Psychologická metodologie, Účast ve výzkumu, Quantum Anthropology and Quantum Cognition, Introduction to Cultural and Social Anthropology (program Erasmus) (Pražská vysoká škola psychosociálních studií)

2013-2015              výuka předmětů Neverbální komunikace, Praktikum z neverbální komunikace Diplomní seminář I., Sociobiodiverzita a dynamika lidských společenství (FHS Univerzity Karlovy v Praze)

2008-2017              výuka kurzu Základy komunikace pro práci s klienty s kombinovaným postižením (Asistence o.p.s)

2009-2016             výuka kurzu Komunikace v praxi středoškolských pedagogů (vzdělávací agentura Descartes)

 

2015                       výuka předmětů Psychologická metodologie, Účast ve výzkumu, Collective Fears and Threats in Contemporary Society, Introduction to Cultural and Social Anthropology (program Erasmus) (Pražská vysoká škola psychosociálních studií)

 

2014                       výuka předmětů Neverbální komunikace v teorii a praxi, Psychologická metodologie, Účast ve výzkumu, Introduction to Cultural and Social Anthropology (program Erasmus) (Pražská vysoká škola psychosociálních studií)

2007-2013              výuka předmětů Neverbální komunikace, Praktikum z neverbální komunikace Diplomní seminář I., Příroda, životní prostředí a společnost- kulturologický pohled, Příroda, životní prostředí a společnost - evoluční pohled (FHS Univerzity Karlovy v Praze)

 

2010-2013             výuka předmětů Psychologická metodologie, Metody sociálního výzkumu, Účast ve výzkumu (Pražská vysoká škola psychosociálních studií)

2008-2009              výuka předmětu Metody sociálního výzkumu (Pražská vysoká škola psychosociálních studií)

2005-2007              výuka předmětů Neverbální komunikace, Praktikum z neverbální komunikace (FHS Univerzity Karlovy v Praze)

 

Další zkušenosti v předmětném oboru - vybrané výsledky výzkumné praxe lektora:

knihy:

Trnka R., Lorencová R. (2016). Quantum anthropology: Man, cultures, and groups in a quantum perspective. Karolinum: Praha.

Trnka R., Balcar K., Kuška M. (Eds.). (2013). Re-Constructing emotional spaces: From experience to regulation. Lambert Academic Publishing: Saarbrücken.

Blažek V., Trnka R. (Eds.) (2009). Lidský obličej: Vnímání tváře z pohledu kognitivních, behaviorálních a sociálních věd. Karolinum: Praha.

kapitoly a články:

Trnka R., Čábelková I. (2016). Neuroticism across cultures: Macro-level insights into
the worldwide distribution of neuroticism. In: Di Fabio A. (Ed.). Neuroticism: Characteristics, Impact on Job Performance, and Health Outcomes (pp. 161-185), Nova Science Publishers: New York.

Kuška M., Trnka R., Kuběna A.A., Růžička J. (2016). Free associations mirroring self- and world-related concepts: Implications for personal construct theory, psycholinguistics and philosophical psychology. Frontiers in Psychology, 7, art.n. 981, 1-13.

Trnka R., Zahradnik M., Kuška M. (2016). Emotional creativity and real-life involvement in different types of creative leisure activities. Creativity Research Journal, 3, 348-356.

Trnka R., Martínková Z., Tavel P. (2016). An integrative review of coping related to problematic computer use in adolescence. International Journal of Public Health, 3, 317-327.

Kuška M., Trnka R., Tavel P., Constantino M.J., Angus L., Moertl K. (2016). The role of cultural beliefs and expectations in the treatment process: Clients’ reflections following individual psychotherapy. Sexual and Relationship Therapy, 3, 259 - 270.

Trnka R., Lačev A., Balcar K.; Kuška M., Tavel P. (2016). Modeling semantic emotion space using a 3D Hypercube-Projection: An innovative analytical approach for the psychology of emotions. Frontiers in Psychology, 7, art.n. 522., 1-12.

Trnka R., Tavel P., Hašto J. (2015). Facial expression of fear in the context of human ethology: Recognition advantage in the perception of male faces. Neuroendocrinology Letters, 2, 106-111.

Poláčková Šolcová I., Trnka R. (2015). Příspěvek k teorii afektivních procesů. Československá Psychologie, 4, 298-314.

Trnka, R., Parma, P. (2015). The systemic mind and a conceptual framework for the psychosocial environment of business enterprises: Practical implications for systemic leadership training. In: M. Kuška & M. J. Jandl (Eds.), Current research in psychosocial arena: Thinking about health, society and culture (pp. 68-79). Wien: Sigmund Freud PrivatUniversitäts Verlag.

Kuška M., Trnka R., Balcar K. (2013). Two decades of transformation of inequalities: New identities and new fears in the post-communist Czech society. In: Wray S., Rae R. (Eds.). Personal and Public Lives and Relationships in a Changing Social World. (pp. 104-114), Cambridge Scholars Publishing: Newcastle, UK.

Trnka R. (2013). Gender differences in human interpersonal conflicts: A reply to Ingram et al. (2012). Evolutionary Psychology, 4, 781-787.

Trnka R. (2012). Environmentální komunikace v reálných sociálních interakcích: Aplikace obecných modelů komunikační transmise. Envigogika, 3, 1-12.

Zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace