Mgr. Jiří Hruška

Mgr. Jiří Hruška

Lektor: Mgr. Jiří Hruška

Vzdělání

 • 1981 - 1986 - Pedagogická  fakulta  v  Hradci Králové obor - učitelství fyziky a chemie pro 2. a 3. stupeň vzdělávání

Současné zaměstnání

 • učitel na ZŠ V Pohybu Ráby, okres Pardubice
 • od září 2002 – OSVČ (název živnosti: Mgr. Jiří Hruška; předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; obory činností: mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti)

Předchozí  zaměstnání, účast v projektech:

 • mentorská podpora učitelům 1. i 2. stupně ZŠ v rámci různých projektů
 • od listopadu 2014 do června 2015 – mentor Vysočina Education v projektu ICT nás baví
 • od listopadu 2014 do srpna 2015 – mentor a koordinátor mentorů společnosti C-System Pardubice v projektu Tablety do škol
 • od května 2014 - mentor JOB, o.s. v projektu OPVK: Otevíráme dveře pro nové lektory a mentory, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0134
 • od května 2014 do ledna 2015 člen metodického týmu projektu Elixír (Nadace Depositum Bonum) – tvorba metodiky pro učitele fyziky
 • od června 2013 částečný úvazek v bilingvní ZŠ a MŠ Klas s.r.o. v Pardubicích - Rosicích nad Labem jako učitel 1. a 2. stupně (prvouka, přírodověda, matematika, pracovní vyučování)
 • od května 2012 do února 2014 pro JOB, o.s. - tvůrce metodického manuálu v projektu OPVK: Inovace pro tým lektorů - Sekce vzdělávání ve školství Občanského sdružení JOB o.s., registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.10/003.0001, součástí projektu mentorský výcvik
 • od dubna 2013 do prosince 2014 - mentor v projektu "Mentoringem ke kvalitě" (Společnost pro kvalitu školy o.s., Ostrava)
 • od prosince 2009 do listopadu 2012 – částečný úvazek pro JOB o.s. v rámci projektu Vzduchoplavec Kráčmera (ve spolupráci se sdružením Antikomplex)
 • od listopadu 2011 do listopadu 2012 - mentorská, supervizní a konzultační činnost. pro JOB o.s.,v rámci veřejné zakázky „Supervize, odborné konzultace (ve školství) a mentorská podpora učitelů“, kterou vyhlásilo Step by Step ČR v rámci projektu „Podpora učitelů ve zvyšování kvality pedagogické práce“
 • od ledna 2009 do září 2011 částečný úvazek pro JOB o.s.  v rámci projektu Podpora základních škol při zavádění vyučovacích metod rozvíjejících klíčové kompetence žáků
 • od ledna 2009 – do prosince 2011 částečný úvazek pro Výzkumný ústav pedagogický v rámci projektu Metodika II (spolupracovník a regionální koordinátor pro portál RVP.CZ pro kraje PU, HK, LB)
 • od roku 2004 externí učitel semináře Globální výchova, který v časové dotaci 40 hodin každoročně probíhá v letním semestru (Katedra kulturní a sociální ekologie Fakulta humanitních studií University Karlovy Praha)
 • 2002 – 2003 – organizační pracovník a pedagog Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER (zřizovatel Brontosaurus Krkonoše) se sídlem v Horním Maršově
 • 2001 – 2002 – učitel na Fakultní základní škole v Obříství (okres Mělník)
 • 1994 – 1999 – pracovník pro ekologickou výchovu při odboru životního prostředí Magistrátu města Pardubic
 • 1993 – 1994 -  organizační pracovník a pedagog Národního střediska ekologické výchovy EVA (zřizovatel Nadace EVA se sídlem v Praze)
 • 1990 – 1992 – vedoucí pedagog Ekocentra Pardubice (různí zřizovatelé – dnes Ekocentrum PALETA Pardubice)
 • 1986 – 1990 – učitel na gymnáziu v Přelouči (zřizovatel Vč KNV Hradec Králové)

Absolvované kurzy

 • absolvent kurzů pořádaných v projektu APIV A (NIDV a NÚV) „Úloha jako prostředek individualizace a diferenciace výuky“ (8 hod) a „Strategie řízení výuky“ (8 hod)                                                                                     
 • absolvent matematické "Letní školy s metodou Hejného na 2. stupni ZŠ" v celkové délce 24 hodin (H-mat, o.p.s., červenec 2016)
 • certifikovaný lektor pro společné vzdělávání (MŠMT ČR, NÚV, NIDV) – absolvent kurzu v celkové délce 48 hodin (duben až květen 2016)
 • účastník a spoluorganizátor projektu „Inovavce pro tým lektorů“ (květen 2012 až únor 2014), v jehož rámci probíhá vzdělávání v oblastech mezinárodních standardů ve vzdělávání, auditu lidských zdrojů, mentoringu, tvorby a užití evaluačních nástrojů, využívání ICT jako moderního vyučovacího prostředku (JOB o.s.).
 • absolvent kurzu „Mezinárodní standardy ve vzdělávání“ v celkové délce 24 hodin (Step by Step Česká republika, o.s., červen 2012)
 • absolvent semináře „Standardy kvality“ v celkové délce 24 hodin (Čupka JKC management systém, červen 2012)
 • absolvent  kurzu mentoringu v rámci projektu „Podpora základních škol při zavádění vyučovacích metod rozvíjejících klíčové kompetence žáků“ v celkové délce 56 hodin (Erudis o.p.s., JOB o.s., 2011)
 • absolvent kurzu mentoringu (Step by Step ČR - září 2006 až květen 2007)
 • absolvent specializačního studia pro certifikátory pedagogické práce (standardy ISSA) v časové dotaci 48 hod (Step by Step ČR - Praha, únor až březen 2006)
 • absolvent kurzu "Zavádění Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání do praxe" - tzn. základní a nadstavbové školení pro koordinátory tvorby ŠVP ZV v národním projektu "KOORDINÁTOR" (NIDV) v celkové délce 64 hodin (září až listopad 2005)
 • absolvent třídenního semináře nakladatelství INFRA k Rámcovým vzdělávacím programům (Žďár nad Sázavou, listopad 2004 a únor 2005) 
 • absolvent dvoudenního školení "Zapojení veřejnosti do plánování regionálního rozvoje" (Centrum pro komunitní práci - Otrokovice, březen 2003) 
 • absolvent dvoudenního školení "Modul 1" k ekologické výchově (SSEV Pavučina - Horní Maršov, podzim 2002) 
 • absolvent týdenního školení v projektu GLOBE (Sdružení TEREZA - Praha, říjen 2001) 
 • absolvent devítidenního kurzu Čtením a psaním ke kritickému myšlení RWCT (Praha, leden až duben 2001) 
 • absolvent dvou týdenních kurzů "Letní škola rozvojové pomoci a spolupráce" (Centrum interdisciplinárních studií, Universita Palackého, Olomouc - srpen 1998, srpen 2002)
 • absolvent dvou víkendových kurzů pro pedagogy zaměřených na rozvoj týmové spolupráce pořádaných Prazdninovou školou Lipnice (1991, 1993) 
 • absolvent sedmiměsíční stáže v centru ekologické výchovy a rozvoje týmové spolupráce - Shaver´s Creek Environmental Center při Pennsylvánské státní universitě PENNSTATE v USA (září 1995 - duben 1996) 
 • absolvent týdenní stáže v Mezinárodním institutu pro globální výchovu (International Institute for Global Education, University of Toronto) - Toronto, březen 1996) 
 • absolvent týdenního kurzu globální výchovy vedeném prof. D. Selbym z Mezinárodního institutu pro globální výchovu (International Institute for Global Education, University of Toronto) v Křižánkách v dubnu 1994 
 • absolvent dálkového specializačního studia "Komplexně ekologické učivo na středních školách" na Ústavu aplikované ekologie a ekotechniky při VZŠ Praha v Kostelci nad Černými lesy (1988 - 91) 

Publikační činnost

 • Hruška, J.: Globální problémy jako program integrované tématické výuky.  Nakladatelství INFRA s.r.o. (edice KAFOMET - kat. číslo: OV 027.23, ISBN 80-902814-0-0), Třebíč 2004
 • Hruška, J.: Globální a environmentální výchova na pobytových akcích (Manuál nejen pro učitele). Ekocentrum PALETA, Pardubice 2005
 • článek na téma Globální problémy pro metodický portál www.rvp.cz
 • autor 4 e-learningových lekcí na portálu www.projektovavyuka.cz v rámci projektů Erudis o.p.s. a JOB o.s. (2008 – 2009)
 • spoluautor dvou e-learningových lekcích na portálu www.kracmera.cz v rámci projektu Vzduchoplavec Kráčmera (2011 – 2012)
 • člen autorského týmu a metodický supervizor souboru metodik pro 1. stupeň zaměřených na čtenářskou gramotnost a místně zakotvené učení, který vznikl v rámci projektu Vzduchoplavec Kráčmera (2011 – 2012)
 • příspěvky do publikace nakladatelství RAABE Svět průřezových témat 2 příspěvky: Třídní projekty (Školní výlet, Třídní zvířátko, Černé skládky, Školní naučná stezka), Třídní pravidla, Odkud pocházejí a Model Sluneční soustavy (Nakladatelství RAABE, 2013)
 • spolutvůrce "Metodického manuálu pro lektory DVPP" (JOB o.s. Týniště nad Orlicí 2012
 • autor 4 e-lekcí "Otevíráme dveře do výuky" (Erudis Praha, 2014)
 • spoluautor materiálu „Principy smyslupné výuky fyziky“ (Nadace Depositum Bonum, Praha a MFF UK Praha)

Zpět

descartes
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace