Mgr. Ondřej Faktor, Ph.D.

Mgr. Ondřej Faktor, Ph.D.

Mgr. Ondřej Faktor, Ph.D. 

dosažené vzdělání

2008 – 2016        Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav  pro dějiny umění, postgraduální doktorské studium studijního programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor Dějiny výtvarného umění. studium bylo zakončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce nazvané Středověká            nástěnná malba v jihozápadních Čechách v okresech Klatovy, Prachatice a Strakonice

                            reference: jan.royt@ff.cuni.cz

2002 – 2008        Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav  pro dějiny umění, magisterské studium oboru Dějiny umění zakončené státní zkouškou a obhajobou magisterské diplomové práce Středověká nástěnná malba v jihozápadních Čechách –  Klatovsko

2000 – 2004        Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií

1995 – 1999        Gymnázium Evropská 33, Praha 6

 

pracovní uplatnění         

2014 – dosud                    Ústav dějin umění AV ČR: vědecký pracovník, grant GAČR Imago, imagines: Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí ve středověku v českých zemích
(GA13-39192S)

                                          reference: benesovska@udu.cas.cz

2007 – dosud                    Národní galerie v Praze: kurátor pro edukační činnost

                                         reference: zikova.ng@seznam.cz; oldrich.bystricky@ngprague.cz

 

2014 – 2015                      Centrum celoživotního vzdělávání, Praha 8: přednášky k dějinám umění

2012 – dosud                    Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Univerzita třetího věku: vedení exkurzí, přednášky k dějinám umění, vytvoření studijních skript 1000 let středověkého umění

2012      Vzdělávací agentura AHA, Praha: přednášky k dějinám umění

2011 – dosud      Pražská informační služba: školení průvodců, přednášky k dějinám umění

2004 – 2007        Národní galerie v Praze: externí lektor

 

účast ve vědeckých projektech a grantech

 

2014 – dosud                    člen řešitelského týmu grantového projektu (GAČR)  Imago, imagines: Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí ve středověku v českých zemích
(GA13-39192S)

2012 – 2014                      člen řešitelského týmu grantového projektu (NAKI) Umělecká výměna v regionu Krušnohoří mezi gotikou a renesancí (DF11P01OVV007)

2013 – 2015                      člen řešitelského týmu grantového projektu (NAKI) Kultura a umění benediktinského řádu ve střední Evropě 800–1300 ((DF11P01OVV007)

2009 – 2012                      odpovědný řešitel grantu (GAUK) Středověká nástěnná malba v jihozápadních Čechách (57109)

Zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace