Doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D.

Vzdělání

1990-1993           Bakalářské studium chemie na PřF UK, Praha

1993-1995           Magisterské studium oboru Biochemie, PřF UK, Praha

1995-2002           Doktorské studium oboru Biochemie, PřF UK, Praha

Zaměstnání

1995-dosud          zaměstnán na Katedře biochemie PřF UK

2002-dosud          zaměstnán na Mikrobiologickém ústavu AVČR

2010-dosud          docent na Katedře biochemie PřF UK

2012-2017           vedoucí katedry biochemie PřF UK

Zahraniční pobyty

1997      Texas Medical School at Houston, US

2008      Massey University at Palmerston North, New Zealand

Ocenění:

2005      Kvach Family Award for Excellent Young Scientist in Microbiology

2011      Cena Vladimíra Hanuše a Petra Sedmery vyhlášená Spektroskopickou společností Jana Marka Marci.

Pedagogická činnost:

V současnosti participace na 4 přednáškách a 1 praktickém cvičení na PřF-UK:

MC250P03I – Biochemie I (LS, rozsahu 4/2, 4 kredity)

MC250P51 - Aplikovaná biochemie (LS, rozsahu 2/0, 3 kredity)

MC250P70 - Život - molekuly a biochemie (ZS, rozsahu 2/1, 3 kredity)

MC250P08 - Biologie a biochemie mikroorganismů (LS, rozsahu 2/0, 3 kredity)

MC250C09 - Praktická cvičení z biologie a biochemie mikroorganismů (LS, rozsahu 0/1, 1 kredit)

Publikační činnost:

91 publikací s IF, přes 1190 citací, 1087 citací bez autocitací, h-index 23

Zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace