Mgr. Roman Musil

Mgr. Roman Musil

 

 • je absolventem FFUK, obor pedagogika se specializací Pedagogika osobnostně sociálního rozvoje

 

 • od roku 1992 vyučuje ve Střední pedagogické škole v Berouně předměty: Pedagogika, Dramatická výchova, Dramatická výchova specializace, Sociální komunikace, Pedagogická praxe

 

 • od roku 2000 externě vyučuje na PedF UK v Praze předměty: Dramatická výchova, Sociální a pedagogická komunikace

 

 • od roku 2012 externě vyučuje na PedF Palackého v Olomouci předměty: Sociální komunikace I., Sociální komunikace II., Metody jednání

 

 • v letech 2013-2014 vyučoval ve VŠERS (CVV) České Budějovice, předměty: Pedagogika a Kultura mluveného slova

 

 • od roku 1994 vede kurzy pro učitele MŠ, ZŠ, SŠ a lektory ekocenter, ve kterých se zaměřuje především na výuku sociální komunikace (rétoriky, nonverbální komunikace a sociální percepce), pedagogické komunikace pro učitele, hry ve vyučování, dramatické výchovy, dramatizace, technik výslovnosti při hlasitém čtení, na výuku lektorských dovedností

 

 • je spoluautorem přehlídky rétorických prezentací ročníkových prací žáků pedagogického lycea SPgŠ Beroun, které se konají jednou ročně v prosinci, od roku 2002

 

 • od roku 2008 je garantem Pedagogické poemy - národní přehlídky přednesu, čtení a improvizovaného vyprávění žáků středních pedagogických škol ČR

 

 • režíruje školní žákovské divadelní inscenace, natočil několik žákovských filmů, nafotil se žáky několik fotokomixů

 

 • v ZŠ Horka nad Moravou již několik let připravuje s učiteli krátká divadelní představení, která hrají svým žákům v červnu před vydáním výročního vysvědčení. Viz: www.zshorka.cz (projekty – Naživo – dramatické semináře)

 

 • od roku 2017 připravuje studenty UK Praha na rétorickou soutěž Science Slam

 

 • je autorem publikací: Přiblížit se k žákům (Strom 1997), Pedagogika pro střední pedagogické školy (Informatorium 2014), s MgA Janou Machalíkovou napsal publikaci Improvizace ve vyučování (Informatorium 2015) 

Zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace