Dr. phil. Lenka Naldoniová

Dr. phil. Lenka Naldoniová

Lenka Naldoniová vystudovala ruský a anglický jazyk a literaturu (2003) a filozofii (2007) na univerzitě Roma Tre v Římě. V roce 2008 obdržela titul Dr. phil. na rakouské Universität Wien. Mimo jiné je autorkou monografií „Erós a jeho metamorfózy“ a „Ruská sofiologie a věčné ženství“. Od roku 2006 působí jako odborná asistentka na Katedře filozofie Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Vyučuje předměty: Etické problémy dneška, Platón, Úvod do filozofie, Nietzsche, Russian Philosophy, Problémy současné politické filozofie, Italština - odborná terminologie a komunikace 1-4, Odborná praxe. Je členkou redakční rady časopisu Logos i Ethos – czasopismo. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakow.

Působení v zahraničí (poslední 3 roky)

2018, 23. - 27. 4., Uniwersytet Wroclawski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofi, Polsko, přednášky v rámci ERASMUS+

2018, 10. - 30. 6., University of Leiden, Netherlands, odborná stáž

2017, 27. - 29. 9., Institut filosofii SPBGU, Petrohrad, Rusko, aktivní účast na konferenci

2017, 27. 6. – 21. 7., International Summer School, Chonnam National University, Gwangju, Korejská republika, výuka (Philosophy of Love, Power and Creativity)

2017, 4. 4. – 20. 4., I. I. Mechnikov National University, Odessa, Ukraine, ERASMUS+

2016, 7. - 10. 11., Uniwersytet Wroclawski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofi, Polsko, ERASMUS+

2016, 20. - 22. 10., Institut filosofii SPBGU, Petrohrad, Rusko, aktivní účast na konferenci

Vybrané publikace

NALDONIOVÁ, L. "Spinoza a Vygotskij v kontextu sovětské filosofie a psychologie". In: Naturalizace filosofie v minulosti a současnosti. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta (2018): 37-58.

NALDONIOVÁ, L. "Turgeněvovy nihilistické děti". In: Filosofické procházky českou a ruskou literaturou. Ústí nad Labem: Univerzita J.E.Purkyně (2017): 46-57.

NALDONIOVÁ, L. „Kreativní fantazie Gianni Rodariho“. Na rozhraní světů. Fantastická literatura v mezioborovém zkoumání. Brno: Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (2016): 221-232.

NALDONIOVÁ, L. "Stanislavského cesta do hlubin Othelovy duše". In: Studia humanitatis ars hermeneutica. Ostrava: Ostravská univerzita (2016): 247-260.

NALDONIOVÁ, L. „Kosmická filosofie K. E. Ciolkovského“. Filosofie v provincii / Filozofia na prowincji. Ostrava: Ostravská univerzita (2016): 143-150.

NALDONIOVÁ, L. „The Meaning of Love in V. Solovyov and P. Florensky“. Religion and Culture in Russian Thought. Philosophical, Theological and Literary Perspectives. Kraków: The Pontificial University of John Paul II in Kraków (2014): 12-18.

NALDONIOVÁ, L. Přechod z biosféry k noosféře v pojetí Vladimíra Vernadského. Limity vědeckého poznání. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity (2013): 81-92.

NALDONIOVÁ, L. „N. Berďajev a O. Spengler - problém filosofie dějin Ruska a Západu“. Tradice a modernost: Perspektivy dialogu. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity (2010): 91-100.

NALDONIOVÁ, L. Džanni Rodari i dětskaja kreativnost v Sovětskom Sojuze. Studia Culturae 1. Saint Petersburg (2017): 127-133.

NALDONIOVÁ, L. Recepcii russkoj filosofii v Čechii: T. G. Masaryk i T. Špidlik. Věče. Žurnal russkoj filosofii i kultury, sv. 27, Saint Petersburg (2015): 39-45.

NALDONIOVÁ, L. Dostojevskij a Nietzsche: Antropologické vědomí kreativního člověka. Studia Slavica, č. 15. Ostrava (2011): 53-63.

NALDONIOVÁ, L. Pavel Florenskij a Andrej Bělyj - magie slova a symbolu I., Paideia: Philosophical E-journal of Charles University, Issue 1, Vol 7, Praha (2010): 1-12.

Zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace