Mgr. Zdeněk Špíšek, Ph.D.

Vzdělání:

2011 - 2015: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Doktorské studium, obor: Botanika

2014 - 2015: Pedagogické minimum pro vzdělávání dospělých, Mendlova univerzita v Brně

2009 - 2011: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta,

Magisterské studium, obor: Ochrana přírody

2006 - 2009: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta,

Bakalářské studium, obor: Ochrana a tvorba životního prostředí

2002 - 2006: Gymnázium Rájec-jestřebí

Pracovní zkušenosti

2016 – dosud: Lektor a veděcký pracovník v rámci znalostního transferu UP

2012 - 2015: Lektor a kurátor botanické sbírky tropických a mediteránních rostlin katedry Botaniky UP/ kontakt: RNDr. Radim J. Vašut, Ph.D., email: radim.vasut@upol.cz, tel: 585 634 827

2013 – dosud: Spolupráce s botanickou zahradou UPOL, výsadba a výuka dendrologie

2010 - dosud: Konzervace starých a památných stromů, řez ovocných dřevin, včetně zakládaní a doplňování genového sadu Sorbus domestica pro Evropu

Zahraniční stáže:

2015: Institut IPK, Gatersleben – Německo, výzkum variability - pod vedením Timothy Shrabera, tříměsíční stáž

2014: University Brunei Darussalam, Temburong studies centre, mapování variability deštného lesa, měsíční stáž

2014: Mendlova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici, řez ovocných dřevin, šlechtění a šíření chorob u kulturních plodin a dřevin, měsíční stáž

2010: Národní Park Corcovado (Kostarika) mapování tropických druhů rostlin, měsíční stáž

2009 -2010: SLU Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala Švédsko, studium ekologických metod, polních plodin a managementu lesnictví, šest měsíců

Publikace:

Hrdoušek V., Špíšek Z. (ed), Krška B., Šedivá J., Bakay L. (2014): Oskeruše strom pro novou Evropu. Petr Brázda – vydavatelství, 240 pp.

Špíšek Z., (2014): Jeřáb oskeruše v Českém středohoří, sborník, 16 – 23 pp.

Práce na PC: MS Office (Word, Excel, PowerPoint), grafické programy a zpracování fotografie

Jazykové znalosti: Angličtina- úroveň B

Řidičský průkaz: skupina B - aktivní

Schopnosti a dovednosti: samostatnost, práce v týmu, zodpovědnost, kreativnost, vytrvalost,

ochota se učit novým věcem, organizační schopnosti

Doplňující informace: Zkušenosti s arboristickými pracemi, včetně konzervačních metod starých stromů. Množení a roubování ovocných dřevin (včetně citrusů). Úspěšně absolvovaná zkouška z fytopatologie rostlin, znalost agronomických lhůt polních rostlin. Zkušenosti s vedením projektů (JMK, MŠMT) a koordinací lidí. Deset let praxe s prací s problémovou mládeží z evidence kurátora - zážitková pedagogika. Lektorská činnost akreditovaná (MŠMT č. 54/2011-50-R) pro ČSHP – Horské prostředí, využívání přírodních zdrojů hor. Lektorská činnost (náplň kurzů: řez a tvarování ovocných a parkových dřevin, vegetativní a generativní množení vybraných dřevin, historické polní plodiny střední 

Zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace