MgA. Zuzana Berešová, Ph.D.

MgA. Zuzana Berešová, Ph.D.

Zuzana Berešová je absolventkou oboru Hra na klavír a Komorní hra na JAMU v Brně (2005) a doktorkou (Ph.D.) na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty UPOL (2016). Je zakládající členkou Československého komorního dua (2004) a občanského sdružení Slovan Art. Berešová dlouhodobě prezentuje tvorbu českých a slovenských hudebních skladatelů v ČR i v zahraničí. V roce 2012 vyšlo v edici Českého rozhlasu CD Československého komorního dua se skladbami Antonína Dvořáka, Petra Machajdíka a Mikuláše Schneidra-Trnavského. V roce 2013 získala grant Ministerstva kultury SR k účasti na festivalu Oděské dialogy v sále Oděská filharmonie. V projektu "Slowakische Musik gestern und heute" (2015) prezentovala v Bad Lobenstein tvorbu slovenských skladatelů minulosti i současnosti. V roce 2016 získala s OZ Slovan Art dva granty z Fondu na podporu umenia,, které měly za cíl prezentovat tvorbu Ladislava Kupkoviče na významném festivalu současné hudby FORFEST v Kroměříži (ČR) a na autorském kompaktním disku "Ladislav Kupkovič - Chamber Music for Violin and Piano". Na tyto aktivity byly zveřejněny pozitivní recenze v hudebních periodikách Opus Musicum a Hudobný život i ve veřejnoprávních médiích v České (Český rozhlas 1 - Radiožurnál a Vltava) a Slovenské republice (RTVS Devín). Pro rok 2018 se Československé komorní duo stane rezidenčním souborem zahraničních diplomatických misí České a Slovenské republiky při příležitosti oslav 100. výročí vzniku Československé republiky. Zuzana Berešová se zaměřuje na absenci mladých posluchačů na koncertech komorní hudby. Popisuje jev předvedení znějícího hudebního díla, které mladý člověk vnímá na koncertě, při němž je hudební interpret jedním z nejdůležitějších činitelů konečné hodnoty celé události. Její počinem v této oblasti byl výzkumný projekt IGA "Zvýšení a upevnění senzomotorických a afektivních schopností v percepci klasické hudby u žáků 6. a 7. ročníků základních škol v ČR a SR ", který jako hlavní řešitel realizovala v letech 2014-15 s finanční podporou Ministerstva školství ČR. Následně projekt rozšířila a stal se základem empirické části její disertace na KHV PdF Univerzity Palackého v Olomouci. Formou kvalitativního hudebního experimentu realizovaném ve dvou věkově odlišných skupinách mladých posluchačů 11-13 let (n = 236) a 22-24 let (n = 125) získala zásadní nové poznatky o interpretovi a mladém posluchači. Nyní připravuje výzkumný projekt "Reflexe esteticko-recepční zkušenosti z komorního koncertu studentů pedagogických fakult v závislosti k jejich typu osobnosti "

Zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace