Doc. Ing. Ota Salyk, CSc.

Doc. Ing. Ota Salyk, CSc.

Doc. Ing. Ota Salyk, CSc. (Doc. Ph.D.)

Narodil se v roce 27. 7. 1954 v Českém Těšíně, kde žil v dětství a získal základní a střední vzdělání.

1973 – maturita na gymnáziu (1973)

1973-1978 – studium na fakultě elektrotechnické VUT v Brně, obor elektrotechnologie

1978 – diplomová práce “Fluktuační jevy v magnetických materiálech”, Ing.

1978-1979 – základní vojenská služba

1979-1983 – studijní pobyt v Ústavu přístrojové technika ČSAV, obory elektronová mikroskopie a vakuová technika

1983–1987 odborný asistent na katedře fyziky Vojenské akademie v Brně, výuka fyziky,

vědecká příprava v oboru vakuová technika a depozice tenkých vrstev 

1988 – CSc., disertační práce na téma “Příprava a vlastnosti napařovaného amorfního křemíku”.

1993 – přešel na Vysoké učení technické v Brně, Fakultu chemickou, Ústav fyzikální a aplikované chemie jako vyučující fyziky a vakuové techniky, vedl fyzikální praktikum.

2003 – doc., habilitační práce "Depozice tenkých vrstev amorfních křemíkových a organokřemičitých sloučenin"

2004 – 2006 – vědecký pracovník Evropské komise, Join Research Center, Institut for Energy, Petten, Nizozemsko, pracující na projektu Systémy alternativních paliv – specifikace – testování vodíkových senzorů.

2007 – současnost – Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Ústav fyzikální a aplikované chemie jako vyučující fyziky, odborné zaměření organické polovodiče, materiálový tisk elektronických struktur

Je autorem a spoluautorem více než 60 článků v časopisech a konferencích, 2 patenty a 20 výzkumných zpráv.  Participoval na řešení řady grantů GAČR, v jednom případě jako řešitel, řady grantů jiných grantových agentur, včetně evropských. 

Zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace