Mgr. Filip Zrno

Vzdělání:

2014 - současnost                  Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice
                                                  FF – Filosofie (Ph.D.)
2011 - 2015                            Univerzita Karlova v Praze, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
                                                  FF – Pedagogika (Bc.)
2011 - 2014                            Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice
                                                  FF – Filosofie (Mgr.)
2008 - 2011                            Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice
                                                  FF – Filosofie (Bc.)
2007 - 2008                            International Education Center, s. r. o. Jazyková škola, Rantířovská 9, 586 05 Jihlava
                                                  angličtina
2003 - 2007                            Obchodní akademie, Jirsíkova 875, 393 01 Pelhřimov
                                                  specializace informační a komunikační technologie
Studijní aktivity:

2017                                         Měsíční studijní pobyt (Freiburg am Breisgau)

2016 - 2017                            Výuka na FF UPa (Filosofická antropologie)
2016                                         Organizování studentské konference „Think!“ na FF UPa
2015                                         Spoluorganizace workshopu (Filosofie v horách UPa)


Účast na konferencích:
2012                                         Studentská konference k 50. výročí úmrtí Nielse Bohra (FF UPa Pardubice)
2013                                         Studentská konference Filex (FF MU Brno)
2014                                         Studentská konference Scholé (ÚFAR UK Praha)
2015                                         Mezinárodní konference doktorandů (Fil. ústav SAV Bratislava)
2016                                         Studentská konference - Vitalita smrti (FHS UK Praha)
2016                                         Studentská konference - Aisthésis (FF ZCU Plzeň)
2016                                         Mezinárodní konference doktorandů (Fil. ústav SAV Bratislava)
2016                                         Konference - Umění kýče (Muzeum Vysočiny Pelhřimov)
 

Publikační činnost:
2015                                         Opomenutý filosof Eugen Fink (Lidové noviny)
2016                                         Projevy každodennosti ve vybraných Havlových dílech (časopis Proudy - MUNI)
2016                                         Kýč jako projev konce myšlení (publikace Umění KÝČE - Muzeum Vysočiny Pelhřimov)
2016                                         Finkova recepce Kantova pojetí světa (sborník z konference Fil. ústav SAV Bratislava)
2016                                         Studenti podruhé organizovali konferenci „Think!“ (studentský zpravodaj UPa)

2019                                        Je smrt fenoménem? (sborník z konference FHS UK Praha - Vitalita smrti)

Zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace