PhDr. Roman Zaoral

PhDr. Roman Zaoral

Badatelská témata

Hospodářské dějiny středověku, Dějiny každodennosti, Numismatika, Česko-anglické a česko-italské vztahy ve středověku

Studium

Filozofická fakulta UK – historie (absolvent 1981), Filozofická fakulta UK – dějiny středověku (PhDr. 1983), Central European University, Budapest – historie (roční kurz pro asistenty VŠ 1991–1992)

Zaměstnání

Ústav československých a světových dějin ČSAV – vědecký aspirant (1981–1985), Národní muzeum v Praze – odborný pracovník (1985–1991), Filozofická fakulta UP – odborný asistent (1991–1998), Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv v Olomouci – odborný pracovník (1999–2002)

Fakulta humanitních studií UK – odborný asistent (od 2002 dosud)

Delší zahraniční stáže a studijní pobyty

University of London, The Warburg Institute (1994), University of Leeds, Letní škola medievistických studií (1995), Universität Erlangen – Nürnberg (1995), Netherlands Institute for Advanced Study (1998), Österreichische Akademie der Wissenschaften, Institut für Realienkunde (2004), Český historický ústav v Římě (2011–2012)

Členství v akademických radách a společnostech

Numismatický sborník (člen RR od 2005), Numismatické listy (člen RR od 2008), Wiadomości Numizmatyczne (člen VR od 2012), Netherlands Institute for Advanced Study (od 1998), Economic History Society (od 2010), Sdružení historiků ČR – Historický klub (od 1990), Společnost pro hospodářské dějiny (od 1990), Česká numismatická společnost (od 1985), Moravsko-slezská křesťanská akademie Olomouc – předseda (od 2000 dosud)

Ocenění

Stipendia Mellonovy nadace (1994), DAAD (1995), Středoevropské univerzity v Budapešti – hostující profesor (1998), Rakouské akademie věd (2004), Českého historického ústavu v Římě (2011–2012)

Nejvýznamnější publikace

Der Bayerische und der Böhmische Pfennig. Grenzüberschreitende Währungsräume im Hochmittelalter, in Tschechien und Bayern, eds. Milan Hlavačka, Robert Luft a Ulrike Lunow. München: Collegium Carolinum 2016, s. 29–49.   

Money and Finance in Central Europe during the Later Middle Ages (Palgrave Studies in the History of Finance). Basingstoke: Palgrave Macmillan 2016.

The management of papal collections and long-distance trade in the thirteenth-century Czech lands, Mélanges de l’École française de Rome – Moyen Âge 127/2, 2015 [Online], URL: http://mefrm.revues.org/2732.

Financial conditions in early 15th-century Olomouc in the light of the Jewish register, in Juden in der mittelalterlichen Stadt – Jews in the medieval town, ed. Eva Doležalová et al. (Colloquia mediaevalia Pragensia, 7). Praha: Filosofia 2015, s. 131–137.

Pilgrims and their Money on their Travels to Rome: Reflections on the edition Il Libro del pellegrino (Siena, 1382–1446), Czech and Slovak Journal of Humanities – Historica 1, 2014, s. 19–34.

Taxes, Loans, Credit and Debts in the 15th-Century Towns of Moravia: A Case Study of Olomouc and Brno, Economics World 2 (4), 2014, s. 281–289.

Silver and glass in medieval trade and cultural exchange between Venice and the Kingdom of Bohemia, The Czech Historical Review / Český časopis historický 109, 2011, s. 235–261. 

Sociální skladba a hospodářský vývoj, in Dějiny Olomouce I, ed. Jindřich Schulz. Olomouc: Univerzita Palackého 2009, s. 106–119.

Majetková struktura obyvatel Olomouce v 15. a 16. století ve srovnávací perspektivě, Olomoucký archivní sborník 6, 2008, s. 39–59 (spolu s M. Veselým).

České země a Benátky: k obchodním stykům ve 13. století, in Odorik z Pordenone: Z Benátek do Pekingu a zpět, eds. Petr Sommer a Vladimír Liščák (Colloquia mediaevalia Pragensia, 10). Praha: Filosofia 2008, s. 75–94.

Karel VI. Schwarzenberg – student, spolupracovník a mecenáš Kondakovova ústavu, in Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii, ed. Martin Gaži. České Budějovice: Národní památkový ústav 2008, s. 273–282.

Wirtschaftsbeziehungen zwischen Bayern und Böhmen. Die Handelskontakte Prags mit Eger, Regensburg, Nürnberg und Venedig im 13. Jahrhundert. in Bayern und Böhmen. Kontakt, Konflikt, Kultur, eds. Robert Luft a Ludwig Eiber (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum, 111). München: Oldenburg Verlag 2007, s. 13–34.

Přehled archivních fondů k dějinám Čechů v Kanadě, in České archivy a prameny k dějinám zahraničních Čechů. Sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého sympózia, eds. Milena Secká, Jiří Křesťan a Jan Kahuda. Praha: Národní archiv 2007, s. 121–132.

Česká Kanada, Revue Prostor 73–74, 2007, s. 231–261.

A Numismatic Evidence on Czech Pilgrims in Thirteenth-Century Caesarea, in Wallfahrten in der europäischen Kultur – Pilgrimage in European Culture, eds. Daniel Doležal a Hartmut Kühne. Frankfurt am Main: Peter Lang 2006, s. 73–79.

Mincovnictví papežů ve středověké Francii, in Du bon du coeur. Poklady francouzského středověkého umění v českých a moravských sbírkách, ed. Pavol Černý et al. Olomouc: Muzeum umění – Arcidiecézní muzeum 2006, s. 215–221.

Die böhmischen und mährischen Münzen des Schatzfundes von Fuchsenhof, in Der Schatzfund von Fuchsenhof, eds. Bernhard Prokisch a Thomas Kühtreiber (Studien zur Kulturgeschichte von Oberösterreich, 15). Linz: Bibliothek der Provinz 2004, s. 95–132.    

Zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace