JUDr. Hana Frištenská, není

JUDr. Hana Frištenská, není

OSOBNÍ INFORMACE Jméno H Hana Frištenská, JUDr. Adresa Národnost Občanka ČR Datum narození 15.6.1951 PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI • Období (od – do) 2009 - dosud 1997 - 2004 Jméno a adresa zaměstnavatele Úřad vlády ČR, nábř. E. Beneše, Praha 1 Úřad vlády ČR, nám. E.Beneše 4, Praha 1 1997 - dosud - otázky vztahu státní správy a neziskového sektoru Oblast podnikání nebo název odvětví • Dosažená pozice Tajemnice Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Vedoucí samostatného oddělení Hlavní pracovní náplň a odpovědnost • Zajištění působnosti poradního orgánu vlády pro otázky neziskového sektoru a jeho výborů • Vedení odborného oddělení • Příprava novým zákonů a novel zákonů v oblasti působnosti RVNNO • Zpracování návrhů a materiálů pro vládu ČR v oblasti podpory NNO • Zajištování mezirezortních principů a pravidel pro financování NNO • Zpracovávání analytických materiálů v oblastti vztahu státu a neziskového sektoru • organizace a zajištění činnosti poradního orgánu vlády • řízení sekretariát Rady vlády pro NNO - odborného pracoviště ÚV, orientovaného na otázky neziskových organizací • organizace meziresortní spolupráce v otázkách NNO PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI • Období (od – do) 2004 - 2009 1997 - 2004 Jméno a adresa zaměstnavatele Nadace rozvoje občanské společnosti, Jelení 196/ 15, Praha 1 Úřad vlády ČR, nám. E.Beneše 4, Praha 1 1997 - dosud - otázky vztahu státní správy a neziskového sektoru Oblast podnikání nebo název odvětví • Dosažená pozice Zástupkyně ředitelky a office manager, od roku 2008 vedoucí projektové sekce a manažerka pro právní záležitosti Vedoucí samostatného oddělení Hlavní pracovní náplň a odpovědnost • Zajištění provozu kanceláře NROS • Právní záležitosti nadace a jejích programů, včetně evropských finančních prostředků jako GG z OP RLZ , Transition Facility a BG z finančního mechanizmu EHP/Norsko • Nové programy - vytváření • Správa systému interních pravidel v NROS a jejich vazby na manuály programů • Personální záležitosti • Zajišťování kontaktu a spolupráce s správní a dozorčí radou • organizace a zajištění činnosti poradního orgánu vlády • řízení sekretariát Rady vlády pro NNO - odborného pracoviště ÚV, orientovaného na otázky neziskových organizací • organizace meziresortní spolupráce v otázkách NNO PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI • Období (od – do) 2005 - 2008 Jméno a adresa zaměstnavatele Slovo 21,o.s. Oblast podnikání nebo název odvětví Spolupráce (expert projektu pro evaluaci a srovnávací studii) na mezinárodním projektu Vzdělávání a zaměstnávání Romů , podpořeného z programu ES Equal • Dosažená pozice expert Hlavní pracovní náplň a odpovědnost Evaluace projektu, autor mezinárodní studie k projektu PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI • Období (od – do) 2006 - dosud 1997 - 2004 Jméno a adresa zaměstnavatele Střední škola managamentu a práva , Praha 3, Havlíčkovo nám(sídlo Kolín) Úřad vlády ČR, nám. E.Beneše 4, Praha 1 1997 - dosud - otázky vztahu státní správy a neziskového sektoru Oblast podnikání nebo název odvětví • Dosažená pozice Externí učitelka předmětu Veřejná správa Vedoucí samostatného oddělení Hlavní pracovní náplň a odpovědnost • výuka předmětu Veřejná správa • organizace a zajištění činnosti poradního orgánu vlády • řízení sekretariát Rady vlády pro NNO - odborného pracoviště ÚV, orientovaného na otázky neziskových organizací • organizace meziresortní spolupráce v otázkách NNO PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI • Období (od – do) 2002 - 2005 Jméno a adresa zaměstnavatele Socioklub, o.s., Praha Oblast podnikání nebo název odvětví Spolupráce na výzkumech a publikacích na téma Romové • Dosažená pozice Řešitelka výzkumu Sociálně ekonomická analýza Romů v ČR, autorka několika dalších studií Hlavní pracovní náplň a odpovědnost Externí spolupracovnice PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI • Období (od – do) 1996 - 2004 • Jméno a adresa zaměstnavatele Úřad vlády ČR, nám. E.Beneše 4, Praha 1 1997 - 2004 otázky vztahu státní správy a neziskového sektoru • Oblast podnikání nebo název odvětví • Dosažená pozice Vedoucí samostatného oddělení • Hlavní pracovní náplň a odpovědnost • organizace a zajištění činnosti poradního orgánu vlády • řízení sekretariát Rady vlády pro NNO - odborného pracoviště ÚV, orientovaného na otázky neziskových organizací • organizace meziresortní spolupráce v otázkách NNO PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI • Období (od – do) 1998 - 2001 • Jméno a adresa zaměstnavatele Vyšší škola sociálně právní, Jabloňová ul., Praha 10 • Oblast podnikání nebo název odvětví Výuka studentů bakalářského studia sociální práce • Dosažená pozice Externí učitel • Hlavní pracovní náplň a odpovědnost Vedení předmětu "národností a technické menšiny v ČR" v nejvyšších ročnících PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI • Období (od – do) 1993 - 1996 • Jméno a adresa zaměstnavatele Úřad vlády ČR • Oblast podnikání nebo název odvětví Ochrana národnostních menšin • Dosažená pozice Ředitelka sekretariátu • Hlavní pracovní náplň a odpovědnost • organizace a zajištění činnosti poradního orgánu vlády • řízení sekretariát Rady vlády pro NNO - odborného pracoviště ÚV, orientovaného na otázky ochrany národnostních menšin • organizace meziresortní spolupráce v této problematice PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI • Období (od – do) 1991 - 1992 • Jméno a adresa zaměstnavatele Úřad vlády ČSFR • Oblast podnikání nebo název odvětví Problematika lidských práv • Dosažená pozice Samostatný referent • Hlavní pracovní náplň a odpovědnost Problematika znovu instalování ochrany lidských práv s důrazem na národnostní menšiny PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI • Období (od – do) 1987 - 1991 • Jméno a adresa zaměstnavatele Správa sociálních služeb Hl.m. Prahy • Oblast podnikání nebo název odvětví Sociální práce s romským obyvatelstvem • Dosažená pozice metodik a vedoucí pražských sociálních kurátorů v této agendě • Hlavní pracovní náplň a odpovědnost Vytváření programů a metodik sociální práce s romským obyvatelstvem v Praze PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI • Období (od – do) 1978 - 1987 • Jméno a adresa zaměstnavatele • Oblast podnikání nebo název odvětví Sociální práce s romským obyvatelstvem • Dosažená pozice Kurátor pro práci s romským obyvatelstvem na několika pražských obvodech • Hlavní pracovní náplň a odpovědnost Sociální práce s Romy VZDĚLÁNÍ A KURZY • Období (od – do) 1977 -1979 • Název a typ organizace poskytující vzdělání či kurzy Právnická fakulta UK • Hlavní předměty/praktické dovednosti • Získaný titul doktor práv • Úroveň v národní klasifikaci (pokud možno uvést) VZDĚLÁNÍ A KURZY • Období (od – do) 1971 - 1977 • Název a typ organizace poskytující vzdělání či kurzy Právnická fakulta UK • Hlavní předměty/praktické dovednosti • Získaný titul promovaný právník • Úroveň v národní klasifikaci (pokud možno uvést) VZDĚLÁNÍ A KURZY • Období (od – do) 1966 - 1971 • Název a typ organizace poskytující vzdělání či kurzy Střední učiliště obchodní, Praha • Hlavní předměty/praktické dovednosti Potravinářský obchod • Získaný titul Provozní v obchodě • Úroveň v národní klasifikaci (pokud možno uvést) Maturitní zkouška VZDĚLÁNÍ A KURZY • Období (od – do) 1998 - 2007 • Název a typ organizace poskytující vzdělání či kurzy Akademie J.A. Komenského, Praha • Hlavní předměty/praktické dovednosti Angličtina • Získaný titul • Úroveň v národní klasifikaci (pokud možno uvést)

Zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace