PhDr. Jana Skarlantová

PhDr. Jana Skarlantová je odborná asistentka, výtvarná pedagožka - Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy (od r. 1994 -2012 jako interní, dále jako externí pedagog)

Její pedagogická činnost je spojena především se Střední průmyslovou školou oděvní v Praze (dnes i Vyšší odbornou školou oděvního návrhářství), kde působila od r. 1968 jako interní a od r. 1973 jako externí učitelka odborných výtvarných předmětů, zvláště dějin výtvarné kultury a oděvního výtvarnictví. Od r. 1983 pracovala v Ústředním ústavu pro vzdělávání pedagogických pracovníků v Praze jako odborná asistentka oboru výtvarné výchovy. Po zrušení ústavu byla v r. 1991 přijata do nově koncipovaného Ústavu rozvoje školství při PedF UK opět jako odborná asistentka, odkud byla v r.1994 převedena na katedru výtvarné výchovy (od r. 2012 jako externí pedagog). Vyučuje výtvarné předměty na VŠ Palestra v Praze jako externí pedagog. Pracovala  v  Galerii umění pro děti v Praze 1, kde byla  vedoucí programu pro školy, až do uzavření galerie v r. 2016 (rekonstrukce budovy). Působí rovněž jako lektorka výtvarných kurzů (např. pro Středočeské vzdělávací centrum, pro akreditovaná studia Vychovatelství a Pedagog volnočasových aktivit).

Svým odborným zájmem i publikační činností se zaměřuje na problematiku užité tvorby, zvláště na problematiku vývoje a estetiky odívání: Dějiny a estetika odívání, ČSVD Praha 1971učebnice Základy oděvního výtvarnictví, SPN Praha 1971, 1980, 1983 a Alfa Bratislava 1984 a 1986, Výchova ke kultuře odívání, ÚDPM Praha 1983 a Kultura odívání jako součást životního způsobu, SPN Praha 1983Učebnice Estetická výchova pro střední odborné školy (společně s L.Harazímovou) byla vybrána k vydání v rámci projektu PHARE (Fragment, Praha 1998), netradiční učebnici historie odívání Od fíkového listu k džínům vydala Grada, Praha 1999, Estetická výchova pro střední školy 1. (spolu s J.Slavíkem) vydala Scientia Medica, Praha 2001. Napsala i dvě publikace popularizační povahy - Výrobky dovedných rukou, Práce, Praha 1977, a Od krinolíny k džínsům, tamtéž 1977. Poslední publikace věnovala odborné problematice textilu a oděvu: Výtvarné textilní techniky (spolu s M.Vechovou), nakladatelství Fraus, Plzeň 2005) a Oděv jako znak - sémiotické funkce oděvu a jejich axiologické proměny (Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 2007). Estetická východiska užité tvorby zpracovala v publikaci Užitá tvorba, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta 2009.

Pro VŠ Palestra napsala Výtvarné aktivity pro volný čas I. a II. (grant Evropského sociálního fondu), vydala Palestra Praha 2007 a 2013.

Knížka Ze života prababiček (nakladatelství MOTTO, Praha 2014) získala na elektronickém portálu nakladatelství nejvyšší čtenářské ocenění). V témže vydavatelství vydala v r. 2017 knížku o životním stylu společnosti 1. republiky - Diskrétní elegance. Rozsáhlá publicistická činnost je zaměřena především na problematiku užitého umění, a aplikované estetiky ve spolupráci s odbornými časopisy.

Za celoživotní činnost v oblasti školství jí byla 28.3.2019 udělena Medaile MŠMT I. stupně.

 

Zpět

descartes
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace