PhDr. Jaromír Murgaš, CSc.

PhDr. Jaromír Murgaš, CSc.

1978-80 studium fyziky na MFF UK Praha, 1980-85 studium filozofie-fyziky na FF UK (i MFF UK) Praha; 1986 PhDr. na FF UK Praha;                1985-1993 vědecký aspirant a odborný pracovník na FSÚ ČSAV, později Filozofický ústav AV ČR v Praze;   1993  CSc. v oboru filozofie,  AV ČR

1992 tříměsíční studijní pobyt na London School of Economics (filosofie přírodních věd)

Od r. 1993  až dosud odborný asistent na katedře filosofie na Západočeské univerzitě v Plzni; výuka úvodních i specialisovaných kursů filosofie a rovněž etiky pro zdravotníky

Od r. 1993 až dosud odborný asistent na Institutu základů vzdělanosti a později Fakultě humanitních studií UK Praha; výuka kursů Filosofického prosemináře a Filozofických textů a zkušenosti gestaltu

V letech 1993-1997 v Praze čtyřletý výcvik v Gestalt terapii a psychosyntéze, zajištěný zahraničními lektory – psychoterapeuty.

V letech 2002 – 2015 v Praze absolvování řady dílčích víkendových cvičení v Systemické práci (terapii) pod vedením belgické lektorky Rii Verlinden; v r. 2014 řádný roční výcvik.

 

Dlouhodobé akademické zájmy: propojení filosofického i psychologického porozumění s životní zkušeností a porozuměním a se schopností komunikace a etického jednání.

Z prací bych k věci odkázal na MURGAŠ, J. Základy interpretace filozofických textů I: interpretace k osvojení obsahu textu. Plzeň : Západočeská univerzita, 2011. ISBN 978-80-261-0034-8.

Zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace