RNDr. Miloslav Müller, Ph.D.

Vzdělání

1997 – 2002    magisterské studium: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor učitelství geografie a historie

2002 – 2007    postgraduální studium: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, katedra fyzické geografie a geoekologie

 

Odborná a pedagogická praxe

2000-2001       ZŠ Jižní II, Praha 4: učitel zeměpisu

od 2002           Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i., oddělení meteorologie; současné zařazení: vedoucí vědecký pracovník

od 2007           Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, katedra fyzické geografie a geoekologie: odborný asistent

 

Vědecká a publikační činnost

Řešitel či spoluřešitel tři vědeckých projektů, člen řešitelského týmu 11 dalších. Autor či spoluautor 21 vědeckých článků v mezinárodních časopisech s IF a dalších 10 článků v českých recenzovaných časopisech. Spoluautor monografie Historické a současné povodně v České republice (Brázdil a kol., 2005). Počet citací podle WoS 129, z toho bez autocitací 76, H-index 7. Více než 80 vystoupení na vědeckých konferencích, z větší části zahraničních.

 

Pedagogická činnost

Garantem dvou předmětů bakalářského studia (Meteorologie a klimatologie, Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy) a jednoho předmětu magisterského studia (Analýza a předpověď počasí). Podíl na výuce dalších předmětů, věnovaných přírodním hrozbám (Přírodní ohrožení a rizika, Extrémní hydrometeorologické jevy a procesy), dále předmětů pro studenty učitelství zeměpisu (Fyzická geografie, Obecná regionální geografie, Terénní cvičení z geografie). Školitelem 13 bakalářských, 14 diplomových a 5 dizertačních prací.

 

Popularizační činnost

Autorem pěti popularizačních článků o hydrometeorologických jevech (Geografické rozhledy, časopis Přírodovědci). Prezentace deseti popularizačních přednášek pro veřejnost nebo pro studenty, dále pak pěti přednášek pro pedagogické pracovníky v rámci projektu 5P (Program pro pedagogy přírodovědných předmětů). Řada vystoupení v médiích především k problematice hurikánů.

 

Další skutečnosti

Vedoucí terminologické skupiny České meteorologické společnosti, zabývající se aktualizací elektronického meteorologického slovníku. Odborný garant populárně-vědeckého dokumentárního filmu Extrémy počasí (cyklus Tiché hrozby) v rámci Strategie AV21 Akademie věd ČR, premiéra na jaře 2018.

Zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace