Mgr. Bc. Zdeňka Polínková

Vzdělání

2007 - 2009  Pedagogická fakulta UP Olomouc

                    studijní obor: Speciální pedagogika

                     titul: magistr (Mgr.) 

 

2004 - 2007 Pedagogická fakulta UP Olomouc

                         studijní obor: Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky

                          titul: bakalářka (Bc.)

 

1999 – 2004 Fakulta sociálních studií MU Brno

                         studijní obory: psychologie – sociální politika, sociální práce

                          titul: bakalářka (Bc.)

Pracovní zkušenosti

 • září 2015 – až doposud
 • Za sklem, o.s. (sociální služba pracující s lidmi s PAS)
 • pracovní zařazení: speciální pedagog, psycholog

 

 • leden 2014 – červenec 2015
 • Církevní základní škola a Mateřská škola Zlín, Česká 4787, 760 01 Zlín
 • pracovní zařazení: školní speciální pedagog

 

 • duben 2012 – prosinec 2013
 • Národní ústav pro vzdělávání,  Weilova 1271/6, 102 00Praha 10
 • pracovní zařazení: školní poradenský pracovník SVP.

 

 • září 2012 – doposud
 • PdF UP Olomouc, Žižkovo nám. 951/5, 779 00 Olomouc
 • pracovní zařazení: externí vyučující.

 

 • leden – březen 2012
 • Madio o.s., Kvítková 3687, 760 01 Zlín
 • Preventivní programy pro třídní kolektivy MŠ, ZŠ, SŠ, adaptační pobyty, vzdělávací kurzy pro pedagogy.
 • pracovní zařazení: sociální pracovník, psycholog.

 

 • 2011 - doposud
 • CMTF UP Olomouc, Univerzitní 22, 771 11 Olomouc
 • pracovní zařazení: externí vyučující

 

 • 1997 – 2011
 • Středisko výchovné péče DOMEK Zlín, Česká ul. 4789, 760 05 Zlín
 • pracovní zařazení: speciální pedagog - odborný vychovatel.

 

Lektorská činnost

 • Expertní činnost v SOS dětské vesničce Armavir (Ruská federace) v rámci podpory pěstounských rodin u dětí s deprivací a výuka tamních specialistů (psychologů, psychiatrů aj.);
 • lektor v grantových projektech „Rodiče pro děti a děti pro rodiče“, „Pěstounské rodiny (skupinová i individuální práce s využitím expresivních technik a zážitkové pedagogiky);
 • lektor kurzu ESF spolupořádaným PdF ÚP Olomouc (výuka a výcvik muzikoterapie);
 • lektor akreditovaných kurzů muzikoterapie (Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s )
 • lektorování muzikoterapeutických víkendů pro rodiny s dětmi s kombinovaným postižením;
 • supervize a vedení výcviku dobrovolníků v programu 5P;
 • vedení sebezkušenostní skupiny.

 

Publikační činnost:

POLÍNEK,M.D.; POLÍNKOVÁ, Z. Rozvoj žáka s jinakostí na ZUŠ. UP Olomouc, 2016.

ISBN 978-80-244-5056-8

POLÍNKOVÁ, Z. Muzikoterapeutické aktivity. In VALENTA,M. Rukověť k metodice kurzu ESF. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006, s. 91- 94. ISBN 80-244-1265-9.

POLÍNKOVÁ,Z. Muzikoterapie u dětí a mládeže ve SVP. Arteterapie. Praha: Česká arteterapeutická asociace, roč.2012, č.30, s.191-195. ISSN 1214-4460.

POLÍNKOVÁ,Z. Muzikoterapie jako jeden z aktivizačních prostředků při práce se seniory. Arteterapie. Praha: Česká arteterapeutická asociace, roč. 2013, č. 31, s. 90-95. ISSN 1214-4460.

POLÍNKOVÁ,Z. Projekt „ Starší kamarád“. Školní poradenství v praxi. Praha: Wolters Kluwer, roč.1, č.2, str.23-25. ISSN 23363436.

Zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace