Ing. František Pudil, CSc.

Narodil jsem se 14.2.1955 v Sestrouni u Sedlčan (okr. Příbram ). Po absolvování VŠCHT v Praze v r.1979 jsem byl přijat na řádnou aspiranturu na Katedře chemie a zkoušení potravin na Fakultě potravinářské a biochemické technologie, kde jsem byl roku 1984 přijat na místo asistenta. Po obhajobě kandidátské disertační práce v roce 1985 na téma "Vliv fungicidu dodinu na kvalitu jablek" jsem  pět let vykonával funkci hospodáře katedry a jedového technika. Ve stejné době jsem začal pracovat ve fakultní a celoškolské komisi pro vědu a výzkum. Na katedře jsem dále zastával funkci  pracovníka pro výpočetní techniku a strojové rešerše.  Ke konci roku 1992 jsem byl jmenován předsedou fakultní komise pro výpočetní techniku a členem odpovídající celoškolské komise.

         V pedagogické činnosti jsem se podíllel na výuce cvičení z chemie a analýzy potravin  a na výuce laboratoří ze speciální analýzy potravin. Od roku 1985 do 1998 jsem přednášel volitelný specializační předmět  " Statistika v analytické chemii " . V  roce 1991 jsem začal  zajišťovat specializační předmět  " Informatika v potravinářské chemii " a v roce 1993 cvičení z chemometrie (od roku 1998 též přednášky) . Od roku 1999 jsem několik let zajišťoval celofakultní předmět “Počítačové zpracování dat” a řešil jsem odborné projekty zaměřené na zavádění databázových technologií do výuky.

         V současnosti na “Ústavu analýzy potravin a výživy” na VŠCHT v Praze vyučuji předměty “Chemometrie” a “Statistické zpracování dat” a úlohu “Obrazová analýza” ve specializačních laboratorních cvičeních. Na inovaci výuky těchto předmětů jsem se podílel realizací několika interních pedagogických projektů. Nejvýznamnější odbornou prací související s výukou statistiky je udělený platný patent “Způsob objektivního výběru senzorického panelu a klasifikace materiálů podle hořkosti, PT 305541”. Přehled starších publikačních aktivit souvisejících se statistikou je v příloze StatCit.docx.

Zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace