Mgr. Martina Kvardová

Pracovní zkušenosti:

3/2018-2/2021 FF MU v Brně, Ústav pomocných věd historických a archivnictví, účast na projektu TAČR / ÉTA - Možnosti tvorby komunitní genealogické databáze se sémantickou informací a zahrnutou neurčitostí (tvorba genealogické databáze a excerpce matričních záznamů)

1/2017-dosud FF MU v Brně, Ústav pomocných věd historických a archivnictví, Ediční pracoviště – literární a epigrafické texty – odborná pracovnice (výzkum epigrafických památek na Znojemsku pro připravovanou ediční řadu Corpus inscriptionum Moraviae, výuka epigrafiky)

3/2016-12/2016 Botanický ústav AV ČR, v. v. i., vědecké pracoviště Brno, Oddělení vegetační ekologie – odborná pracovnice projektu ERC LONGWOOD 2012-2016 (excerpce relevantního archivního materiálu)

 

Zahraniční pracovní pobyt:

7/2017-8/2017 Erasmus+, Österreichische Akademie der Wissenschaften in Wien, Institut für Mittelalterforschung, Abteilung Editionsunternehmen und Quellenforschung – Deutsche Inschriften (redakce dvou svazků ediční řady Deutsche Inschriften, zpracování nápisů epigrafických památek města Krems an der Donau a jeho části Stein an der Donau na základě příslušných fotografií a starších písemných materiálů)

 

Dosažené vzdělání:

2013-dosud FF MU Brno, doktorský studijní program, obor Pomocné vědy historické

2011-2013 FF MU Brno, magisterský studijní program, obor Archivnictví

2008-2011 FF MU Brno, bakalářský studijní program, obor Archivnictví

 

Vybraná publikační a konferenční činnost:

KVARDOVÁ, Martina: Epigrafické památky v charvátských obcích do roku 1900. In: Barvy chorvatské Moravy. Edd. L. Kopřivová – E. Leisserová. Jevišovka 2017, s. 232-250.

KVARDOVÁ, Martina: Nápisový doprovod středověké fresky na zámku ve Velkém Meziříčí. Odborný posudek (11 s.) – součást restaurátorské zprávy firmy IMAGO,   v. o. s z roku 2017.

KVARDOVÁ, Martina: Vývoj nápisového formuláře na zvonech od druhé poloviny 15. do konce „dlouhého“ 19. století v bývalém politickém okrese Znojmo. Prezentace na mezinárodní konferenci studentů doktorských programů Staré a nové konané dne 28. dubna 2016 v Praze.

KVARDOVÁ, Martina: Analýza jistého lékařského jádra z přelomu 18.-19. století. Prezentace na mezinárodní konferenci Léčení a léčitelství v lidové tradici konané ve dnech 2.-3. června 2015 v Uherském Hradišti.

KVARDOVÁ, Martina: Podrobná analýza jistého lékařského rukopisu z přelomu 18.-19. století s důrazem na léčebné praktiky Křišťana z Prachatic. In: Léčení a léčitelství v lidové tradici. Ed. P. Číhal. Uherské Hradiště 2015. s. 215-226.

KVARDOVÁ, Martina: Soubor sepulkrálních památek z 16. a 17. století v kostele sv. Kunhuty v Hostěradicích. Studia historica Brunensia, 2015, roč. 62, č. 1, s. 425-455.

KVARDOVÁ, Martina: Zvony kostelů sv. Václava ve starém i novém Bítově. In: Datum per manus. Přátelé, kolegové a žáci Zbyňku Svitákovi k 60. narozeninám. Edd. L. Führer – I. Musilová – J. Voborný – R. Červená. Brno 2015, s. 399-415.

Zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace