Doc. PaedDr. Bronislav Kračmar, CSc.

Doc. PaedDr. Bronislav Kračmar, CSc.

doc. PaedDr. Bronislav Kračmar, CSc.

 

Vzdělání:

1972  - 1976   Střední průmyslová škola automobilového provozu, Mladá Boleslav

1976 – 1980    Univerzita Karlova, Filosofická fakulta, Fakulta tělesné výchovy a sportu, obor učitelství pro střední školy, český jazyk, tělesná výchova, specializace pohybová rekreace, kanoistika

1981 – 1982    prezenční vojenská služba v Armádním středisku vrcholového sportu Dukla Liberec, trenér juniorů skok na lyžích a závod sdružený

1982-1984 učitel českého jazyka a tělesné výchovy, ZDŠ Žernosecká, Praha 8

1984 - 1987    Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, studium interní aspirantury, obor Vyučování tělesné výchově

1999    rigorózní zkouška, doktor pedagogiky

2003    habilitace v oboru Kinantropologie

 

Zaměstnání:

1987 – 1989    učitel  - český jazyk, tělesná výchova, ZŠ Žernosecká, Praha 8

1989 –             dodnes odborný asistent, docent, Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, katedra sportů v přírodě, oddělení vodních sportů

2002 – 2007    ředitel Kliniky komplexní rehabilitace Monada, Praha 4

2003 – 2005    vedoucí katedry sportů v přírodě

2010 – 2014    proděkan pro vědu, výzkum, postgraduální studium a rigorózní řízení UK FTVS

 

Členem Akademického senátu UK – 5 funkčních období á 3 roky, členem AS UK FTVS 4 funkční období, z toho 1x jako místopředseda.

 

Dosavadní praxe:

Zaměstnán na katedře sportů v přírodě, kde s dvouletou přestávkou po obhájení interní vědecké aspirantury učil a učí 25 let předměty: kanoistiku, lyžování, snowboarding, windsurfing, jachting, cyklistiku, orientační běh, turistiku a předmět Sporty v přírodě pro studující obor Fyzioterapie, jehož obsahem je především fylogeneze lidské lokomoce. Přednáší na řadě školení, převážně pro trenéry a na vědeckých konferencích, seminářích a sjezdech profesních společností.

 

Hlavní řešitel grantů GAČR, GAUK, OPVZ, FRVŠ, spoluřešitel grantu GAUK.

Cizí jazyky pro vědeckou činnost: anglický, částečně německý a ruský.

 

Člen redakční rady:    Journal of Outdoor Activities

                                   Česká kinantropologie

 

Nejvýznamnější publikace:

vědecké monografie:

Kineziologická analýza sportovního pohybu. Praha: Karolinum 2002

Fylogeneze lidské lokomoce. Praha: Karolinum 2016

 

Školitel v postgraduálním doktorském studiu v oboru Kinantropologie. Aktuálně 5 studentů, 10 obhájených disertačních prací.

Zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace