RNDr. Jiří Jakubínský, Ph.D.

RNDr. Jiří Jakubínský, Ph.D.

Vědecký pracovník Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. (od r. 2012) a externí vyučující na Katedře geografie PedF Masarykovy univerzity (od r. 2015).

Autor a spoluautor zahraničních a tuzemských publikací v odborných i populárně-naučných periodikách,  několika kapitol v odborných knihách a řady vystoupení na zahraničních i domácích konferencích, především v oblasti fyzické geografie, hydrologie a krajinné ekologie.

Odborné zaměření zejména na problematiku dopadů klimatické změny na hydrologický režim krajiny, přírodě blízkých opatření k předcházení vzniku extrémních hydrologických jevů (sucho, přívalové povodně), hydrologii povodí drobných vodních toků a ekosystémových funkcí vodních toků a jejich niv.

Zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace