doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.

doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.

Ukončená vzdělání:

VŠ 1978: PřF UK Praha: Biologie – chemie (učitelství pro školy 2. cyklu)

RNDr. 1979: PřF UK Praha v oboru: Botanica – plantarum taxonomia

CSc. 1991: PřF UK Praha v oboru Ekologie

doc. 1994: PřF UK Praha v oboru Ochrana a tvorba životního prostředí

 

Praxe:

Od 1. 9. 1978 do 1. 2. 1981: botanik, ekolog v Krajském muzeu VČ Pardubice

souběžně externí středoškolská učitelka na Gymnáziu Par­dubice a SOU v Dolní Rovni

Od 1. 2. 1980 do 31. 8. 1981 středoškolská učitelka na Gymnáziu v Přelouči

Od 1. 9. 1981 do 31. 8. 2013 katedra biologie PedF, později PřF Univerzity Hradec Králové (odborná asistentka, od r. 1994 docentka zajišťující botanické a ekologické disciplíny a ŽP)

Od. 1. 7. 1995 do 1. 2. 2007 externí docentka Katedry OŽP FCHT (školitel doktorandů – 5 PhD) a Katedry Biologických a biochemických věd Univerzity Pardubice

Od 1. 3. 2014 dosud: přednášky a exkurze (vzdělávání veřejnosti Lékárna v přírodě, Krásy přírody)

Od 1. 3. 2014 dosud na DPF Univerzity Pardubice kurzy vzdělávání pro veřejnost (zimní i letní semestr): Lékárna v přírodě (vždy čtyři 15 hod přednáškové cykly a 15 terénních exkurzí ročně), od ledna 2016 ještě kutz Krásy přírody ČR

1.9. 2015 - dosud Pedagogická fakulta UP v Olomouci, katedra biologie, ve funkci docenta

 

Pedagogická činnost:

Rozvedení pedagogické činnosti na UHK:

Přednášky a cvičení:  Fylogeneze a systém cévnatých a bezcévnatých rostlin, Ekologie rostlin, Vegetace ČR,  Biotopy ČR, Anatomie a morfologie rostlin (1986 – 1998)

Přednášky: Úvod do ŽP a EVVO, Užitková botanika (Léčivé rostliny), Ochrana přírody

Cvičení: Botanická terénní cvičení I a II, Životní prostředí, Globální problémy 

Dva zimní geobotanické kurzy (vždy pro 32 studentů biologie)

 

Vedoucí více jak 130 diplomových a 35 bakalářských prací

Garant bakalářského studia biologie ve vzdělávání (do r. 2013 na PřF UHK), garant environmentálně zaměřených studií (od r. 2015)

Garant a autor modulu nepovinné státní zkoušky z Ekologie a environmentalistiky pro učitele (UHK)

Člen akademického senátu UPCE v r. 1995-1999, na univerzitního UHK v r. 2012 – 2013

Předseda zkušební komise při státních závěrečných zkouškách (více jak 20 let na PdF a UHK)

Garant, autor modulu a hlavní vyučující spec. studia Koordinátor EVVO, platnost do r. 2017

 

V r. 2011 ocenění rektora UHK za vědecký výkon.

R. 2013 a 2021 ocenění Správou KRNAP a KPN za vědeckou a propagační činnost

Rozvedení pedagogické činnosti na UPOL:

Krajinná ekologie, Vegetace ČR, chráněná území a péče o ně, ochrana přírody, botanická terénní cvičení, ekologická výchova a EVVO, Základy lesnictví, Ochrana ŽP, Komplexní exkurze

Zpět

descartes
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace