prof. RNDr. Jiří Kameníček, CSc.

prof. RNDr. Jiří Kameníček, CSc.

Průběh vzdělání:     1964-66  Střední všeobecně vzdělávací škola s maturitou

                                1966-71  Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc,                                                     obor fyzika-chemie, státní závěrečná zkouška          

                                1981       obhájen titul RNDr. na PřF UP Olomouc

                                1988        dosažen titul CSc. na VŠCHT Pardubice

                                1994       habilitace na MU Brno - titul docent anorganické chemie

  1. profesura na PřF UP Olomouc, obor anorganická chemie

 

Průběh praxe:          1971      učitel chemie na VDU Martin (vojenská presenční služba)

                                1972-78 středoškolský profesor na gymnáziu J.K.Tyla Hradec                                                           Králové          

                                1979-94 odborný asistent na katedře anorganické a fyzikální                                                                        chemie PřF UP Olomouc

                                1995        docent na katedře anorganické a fyzikální chemie PřF                                                        UP Olomouc; tajemník katedry

                                2002 – dosud: profesor tamtéž (od 1.9.2013 emeritní profesor)

 

Vědeckovýzkumná činnost:

                        Syntézy nových komplexních sloučenin přechodných kovů triády železa s vybranými N,P,S,O-ligandy  a  jejich fyzikálně chemické studium se zaměřením  na kompletní  rentgenostrukturní  analýzu.  Člen  České  společnosti  chemické  a  České a slovenské krystalografické společnosti; editor Acta UPOL (Chemica) do r. 2006.

 

Zahraniční pobyty (delší  1 týdne), stáže :

                        1987 - AV SSSR Moskva (1 měsíc)

                        1990 - Universita Wroclaw, Polsko (2 týdny)

                        1994 - ETH Zürich, Švýcarsko (3 měsíce, stipendium ESKAS)

                        1997 - University of Cambridge (1 měsíc, stipendium Cambridge)

                        1998 – Wheeling Jesuit University, Ohio, USA (1 týden, pozvání)

                        1998 – University of Helsinki (1 týden, stipendium CIMO)

                        2000 – University of Cairo, Alexandria, Egypt (2 týdny přednáškový pobyt)

Pedagogická činnost:

                        Gymnázium - výuka fyziky i chemie ve všech ročnících, F i CH olympiády

 PřF UP - vedení šesti přednášek  pro  učitelské  i odborné studium, oponování     diplomových prací, zkoušení u státnic, vedení chemického kroužku  na katedře; člen oborové rady na PřF MU Brno; PřF UK Praha; vedení studentských prací. 

Zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace