prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Profesní  životopis lektora:

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

Katedra matematiky a didaktiky matematiky

Některé aktivity:

  • Spolupráce se základními školami (mj. garant pro fakultní školu Na Slovance, Praha 8)
  • Autorka a spoluautorka učebnic matematiky pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a VŠ učebních textů
  • Spoluřešitelka evropských projektů dalšího vzdělávání učitelů (ERASMUS +)
  • Lektorka DVU v rámci České republiky
  • Práce v Jednotě českých matematiků a fyziků
  • Členka Řídícího výboru pro celostátní přehlídku SVOČ v oboru didaktika matematiky
  • Spolupráce při organizování Matematických olympiád a dalších matematických soutěží

Zpět

descartes
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace