Mgr. Helena Zitková, Ph.D.

Mgr. Helena Zitková, Ph.D. působí jako odborný asistent na Katedře anglistiky a amerikanistiky na Univerzitě Pardubice. Má více než 15leté zkušenosti s výukou na základní i střední škole, ve firemních kurzech i v soukromé sféře. Je absolventkou Ústavu jazyků a humanitních studií Univerzity Pardubice (obor učitelství anglického jazyka) a Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové (obor sociální pedagogika) a doktorského studia na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (obor pedagogika). Specializuje se na výuku pedagogiky, obecné didaktiky a didaktiky anglického jazyka, osobnostně-sociálního rozvoje a realizaci a vedení praxí studentů.

Výběr z publikační činnosti:
Vít, Marek a Helena Zitková. (2016). Popular Songs in the English Classrom in the Czech Lower-Secondary and Secondary Education. In Suk, J. (ed) Hradec Králové Journal of Anglophone Studies. s. 133-137.

Vít, Marek a Helena Zitková (2016) Singing with the Beatles. In Horváthová, B. (ed) Teaching Together, Learning Together, English Language Teaching Ideas. Nitra: UKF Nitra. s. 142-147. 

Zitková, H. (2014) Rozvoj sociálních dovedností u žáků na I. stupni základních škol. Univerzita Pardubice, 2014. 181 s. 

Zitková, H. Prvotní osvojování sociálních dovedností dětí v současné rodině. In Papšo, P., Švrčinová, L., Hoferková, S. (ed) Problémy súčasnej rodiny a náhradná rodinná starostlivosť II. Sborník z mezinárodní vědecké konference, konané 10.-11. června 2010 v Banské Bystrici. Banská Bystrica, 2010. s. 204-206. ISBN 978-80-557-0103-5.
 
Zitková, H. (2009) Zamyšlení nad uplatnitelností myšlenek Ellen Keyové ve škole 21. století. In SYCHROVÁ, A., MORAVCOVÁ, I. aj. (ed.) Proměny podmínek života dětí a mládeže ve století dítěte  podle Ellen Keyové. Sborník ze II. symposia o vývoji sociální pedagogiky konaného 16. dubna 2009. FF Univerzita Pardubice.  s. 89-92. 

 

 

Zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace