PhDr. Jarmila Petrlíková, Ph.D.

PhDr. Jarmila Petrlíková, Ph.D.

Odborný asistent – Katedra anglického jazyka Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni od r. 1995,

Zaměření: anglický jazyk - gramatika (morfologie, syntax)

Publikace:

- 2020. Negace v angličtině. in Cizí jazyky, roč. 63, č. 2 2019/20. ISSN: 1210-0811

- 2017 Sponové predikace v angličtině a češtině. In Cizí jazyky, roč. 60, č. 5 2016/17, ISSN 1210-0811, Praha

- 2013. Dependent Verbless Clause: its Structure, Function and Use in Novitas-ROYAL Research on Youth and

             Language 7(1),  55-63, ISSN: 1307 – 4733, Ankara, Turkey 

- 2009. Collected Lectures on Historical Development of English, Plzeň: ZČU   

- 2009. Looking for features of coherence within a complex noun phrase in literary discourse

in Exploring Cohesion and Coherence in English Discourse, Third Brno Conference

on Lingustic Studies in English, 93 – 100, Brno: Masaryk University

-  2008. The competition of Present and Perfect Gerund, in Plurality and  Diversity in English

studies, 28 – 36, Praha: Univerzita Karlova   

-   2007. The Function of Non-finite Clauses in Academic Prose with Special Respect to

Gerundial  Constructions in Lingvistické aspekty anglického odborného jazyka, 78 – 92, Košice: FF UPJŠ

- 2007. The gerund in the function of sentence condenser in Linguistica Pragensia XVII/1, 17 – 29, Praha:

              Ústav pro jazyk český AV ČR

- 2006. The status of the gerund in the system of modern English syntax with respect to its

condensing function, Plzeň: ZČU 

- 2003. Ambiguity in natural language in  English studies & language teaching, Plzeň: ŽCU

Zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace