PhDr. Martin Rusek, Ph.D.

PhDr. Martin Rusek, Ph.D.

je odborným asistentem na katedře chemie a didaktiky chemie na Univerzitě Karlově v Praze, Pedagogické fakultě, kde vyučuje především didaktiku chemie. Mezi jeho odborné aktivity patří především projektové vyučování v přírodovědných předmětech, chemické experimenty a využití informačních a komunikačních technologií ve výuce přírodovědných předmětů, konkrétně chemie.

Seznam nejvýznamnějších publikací lektora:

 • Beneš, P., Rusek, M., & Kudrna, T. (2015). Tradice a současný stav pomůckového zabezpečení edukačního chemického experimentu v České republice. Chemické Listy, 109(2), 159-162.
 • Rusek, M. (2011). Mobilní technologie : rozšíření kompetencí současného učitele chemie. Media4u, 8(X3), 116-121. Retrieved from http://www.media4u.cz/mmx32011.pdf
 • Rusek, M. (2011). Postoj žáků k předmětu chemie na středních odborných školách. Scientia in educatione, 2(2), 23-37.
 • Rusek, M. (2013). Vliv výuky na postoje žáků SOŠ k chemii. Scientia in educatione, 4(1), 33-47.
 • Rusek, M. (2014). Chemistry Topics from the Secondary Schools Teachers' and Students' Point of View. In M. Bílek (Ed.), Research, Theory and Practice in Chemistry Didactics, Hradec Králové (pp. 70-79). Hradec Králové: Gaudeamus.
 • Rusek, M. (2014). Efekt zařazení chemie do kurikula středních odborných škol nechemického zaměření. Scientia in educatione, 5(2), 13-29.
 • Rusek, M. (2015). Perspektivy projektového vyučování v přírodovědných předmětech. Chemagazín, XXV(1), 8-9.
 • Rusek, M., & Becker, N. (2011). "Projectivity" of Projects and Ways of its Achievement. Paper presented at the Project-Based Education in Chemistry and Related Fields IX.
 • Rusek, M., & Dlabola, Z. (2013). What is and what is not a project? In M. Rusek & V. Köhlerová (Ed.), Project-Based Education in Chemistry and Related Fields X, Praha (pp. 14-19). Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.
 • Rusek, M., & Gabriel, S. (2013). Student Experiment insertion in Project-based Education. In M. Rusek & V. Köhlerová (Ed.), Project-Based Education in Chemistry and Related Fields X, Praha (pp. 38-44). Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.
 • Rusek, M., & Škoda, J. (2014). Jak vnímají žáci jednotlivá témata z učiva chemie? . Biologie, chemie, zeměpis, 23(1), 24-28.

Zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace