Doc. PhDr. Hana Srpová, CSc.

Doc. PhDr. Hana Srpová, CSc.

Působila od r. 1983 na Pedagogické fakultě v Ostravě, od r. 1993 na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě na katedře českého jazyka (od r. 2015 zde učí jako externistka). Externě také vyučovala v oboru Ekonomická žurnalistika na Ekonomické fakultě VŠB-Technické univerzity. Mezi její vědecké a vzdělávací zájmy patří masmediální a marketingová komunikace, stylistika, rétorika a jazyková kultura.

Publikace (výběr):

Knihy K aktualizaci a automatizaci v současné psané publicistice (1998). Knížka o reklamě (2008).

Kapitoly v knihách: Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích (2005). Persuasion through Words and Images (2007). Od informace k reklamě (2007). Linguistic Changes in Post-Communist Eastern Europe and Eurasia (2008). Język nowych mediów (2012). Média a reklama – kooperace, nebo exploatace? In: (KO)MÉDIA (2013). Jazyk a jazykoveda v interpretácii (2014). Vliv reklamy a masmédií na současnou češtinu. In: Od počátků k současnosti (1955-­ 2015) - ­ v tisku. Prostředky aktualizace a automatizace v reklamním a masmediálním diskurzu. In: Otázky médií dnešní doby.  (2015).

Zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace