PhDr. Jelena Kupcevičová, Ph.D.

PhDr. Jelena Kupcevičová, Ph.D.

Učební texty, skripta, výukové programy, příručky:

1. Úřední dopis. Учебно-практическое пособие по написанию деловых и коммерческих писем. – Ostrava: Repronis. 2003.

2. Ruská řečová etiketa. Ostrava: Repronis. 2004. ISBN 80-7042-658-6

3. Ruský pravopis v pravidlech, cvičeních a tabulkách. Ostrava: Repronis, 2005. 322 s. ISBN 80-7368-047-5.

4. Obchodní korespondence v ruštině (Vavrečka, M., Kupcevičová, J).. Brno: Computer Press, 2005. 275 s. ISBN 80-251-0588-1.

5. Ruský pravopis v pravidlech, cvičeních a tabulkách. Ostrava: Repronis, 2006. 322 s. ISBN 80-7368-172-2.

6. Russkij rečevoj etiket (Ruská řečová etiketa). (Kupcevičová, J., Vilímek, V.) Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2006. 166 s. ISBN 80-7368-248-6.

7. Člověk a jeho svět. Další vzdělávání učitelů ruského jazyka. (Kupcevičová, J.; Vilímek, V.; Vavrečka, M.) Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. 128 s.

8. Paremijnyj fond nacionalnogo jazyka kak otraženije krizisnych javlenij v obščestvě. In: Parémie národů slovanských III. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2007. Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2007. s. 45-62. ISBN 978-80-7368-409-9.

9. Ukrajinska mova: zbirnyk tekstiv dlja dyktantiv. In: Ukrajinska mova: zbirnyk tekstiv dlja dyktantiv. Drogobyč, Ukrajina: Prosvit, 2008. Prosvit, 2008. ISBN 978-966-2946-55-09

10. Ruský pravopis v pravidlech, cvičeních a tabulkách. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, FF. 2009. 322 s. ISBN 978-80-7368-736-6

11. Prozvišča svjatych v russkom narodnom kalendare, poslovicach i pogovorkach. In: Parémie národů slovanských V. Ostrava: Ostravská univerzita, 2010. Ostravská univerzita, 2010. s. 87-96. ISBN 978-80-7368-930-8.

12. Rabota nad formirovanijem orfografičeskich uměnij i navykov studentov. In: Sovremennyj russkij jazyk: funkcionirovanije i problemy prepodavanija. Budapešť: Rossijskij kulturnyj centr, 2010. Rossijskij kulturnyj centr, 2010.

13. Rifmy i sredstva ich realizacii v russkich narodnych primetach o pogode. Opera Slavica. 2010, roč. 20, č. 20, s. 11-23. ISSN 1211-7676.

14. Sovremennyj russkij rečevoj etiket dlja čechov (Současná ruská řečová etiketa pro Čechy).

Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta. 2013. 254 s. ISBN 978-80-7464-252-4

15. Ruský pravopis v pravidlech, cvičeních a tabulkách. Ostrava: X-MEDIA servis s.r.o. 2014. 363 s. ISBN 978-80-7464-345-3

16. Lingvokulturologičeskaja cennost russkich, ukrainskich i češskich narodnych primět o pogodě kalendarnogo cikla. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. 275 s. ISBN 978-80-7464-904-2.

17. Ruský pravopis v pravidlech, cvičeních a tabulkách. Ostrava: Ostrava: Ostravská univerzita, FF. 2017. 363 s.

18. Úřední dopis. Учебно-практическое пособие по написанию деловых и коммерческих писем. – Ostrava: Repronis. 2017.

19. Фонетика и фонология. Учебное пособие. Ostravaská univerzita. 2019.

20. Практический язык 1-2. Учебное пособие. Ostravaská univerzita. 2019.

Graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační):

1. K otázce zvyšování ruské pravopisné gramotnosti u českých studentů. Rigorózní práce.. Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, 2005. 123 s. [2005-11-23].

2. Lingvokulturologicheskaja cennost russkikh, ukrainckikh i cheskikh narodnych primet o pogode kalendarnogo cikla. Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, 2014 [2014-11-21].

Články ve sbornících:

1. Коммуникативно-игровые задания и ситуации на уроках русского языка как иностранного. Studia slavica VII. Slovanské studie VII. – Opole, 2003. ISSN 1214-3111

2. Использование коммуникативно-игровых заданий и ситуаций на уроках русского языка как иностранного. Русисты Остравского университета Х конгрессу МАПРЯЛ. Сборник статей сотрудников отделения русистики кафедры славистики Философского факультета Остравского университета (Чешская республика), посвящённый 10 конгрессу МАПРЯЛ в Санкт-Петербурге. – Ostrava: FF OU,  2003. ISBN 80-7042-624-1

3.  Применение и функции паремий при знакомстве студентов с украинским языком в рамках обучения по специальности "Русский язык в сфере бизнеса".Ukrainica Brunensia – Brno: FF MU, Ústav slavistiky, 2004. ISBN80-902989-7-4

4. Ustálená přirovnání se zooapelativem jako bázovým slovem v současné češtině, polštině, ruštině a ukrajinštině. (Eva Mrhačová, Olena Kouptsevitch). Eslavística Complutense (Vol. 4). Publicaciones universidad complutense de Madrid. – Madrid: Lerko Print, S. A., 2004. ISSN 1578-1763

5. Frazeologizmy i paremii ukrainskogo jazyka kak obučajuščeje sredstvo. Ridne slovo v etnokulturnomu vymiri. Drogobyč: Drogobyckyj deržavnyj pedagogickyj universytet im. I. Franka, 2007. s. 295-300.

6. Paremijnyj fond nacionalnogo jazyka kak otraženije krizisnych javlenij v obščestvě. Parémie národů slovanských III. (Kupcevičová, J., Myronova. H.) Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2007. s. 45-62. ISBN 978-80-7368-409-9

7. Ukrajinska mova: zbirnyk tekstiv dlja dyktantiv. (Kupcevičová, J., Fiľ, H., Fedurko, M.) Drogobyč, Ukrajina: Prosvit, 2008. ISBN 978-966-2946-55-0

8. Prozvišča svjatych v russkom narodnom kalendare, poslovocach i pogovorkach. Parémie národů slovanských V. Ostrava, 2010. s. 87-96. [2010-10-20]. ISBN 978-80-7368-930-8

9. Rabota nad formirovanijem orfografičeskich uměnij i navykov studentov. in: Sovremennyj russkij jazyk: funkcionirovanije i problemy prepodavanija. Budapešť: Rossijskij kulturnyj centr, 2010. [2010-03-26].

10. Rifmy i sredstva ich realizacii v russkich narodnych primetach o pogode. Opera Slavica. Slavistické rozhledy, jazykiovědný sešit. Ročník XX, 4/2010. Brno: Ústav slavistiky FF MU, 2010. s. 11-23. ISSN 1211-7676

11. Sredstva realizacii rifm v russkich narodnych primětach o pogodě. Věstnik Udmurtskogo universitěta. Iževsk: Udmurtskij gosudarstvěnnyj universitět, 2010. s. 39-47. ISSN 1999-8597

12. Vyrazhenije obuslovlennosti sposoba dějstvija ili otnoshenija k dejstviju v russkich, ukrainskich i cheshskich narodnych primetach o pogode kalendarnogo cikla. in Parémie národů slovanských VIII. Ostrava: Ostravaská univerzita, 2017. s. 243-252. ISBN 978-80-7464-905-9

13. Формирование орфографических умений и навыков чешских студентов, изучающих русский язык. I konferencję dydaktyczno-metodyczną: Nauczanie języków słowiańskich jako obcych – nowe metody i technologie w podnoszeniu jakości kształcenia, Wrocławs 23-24.11.2017 Instytucie Filologii Słowiańskiej.

14. Východoslovanská přísloví a pořekadla v pohledu do češtiny. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. 168 s. ISBN 978-80-7464-958-5.

Působení v zahraničí (přednášky v souladu s obsahem předmětu Konverzace v ruštině a Ruská ortoepie):

1. Akademia Techniczno-Humanistyczna, PL, Bielsko-Biala [2008-10-27 - 2008-10-31].

2. Uniwersytet Wrocławski/ Vratislavská univerzita, PL, Filologická fakulta. [2008-11-24 - 2008-11-28].

3. Uniwersytet Wrocławski/ Vratislavská univerzita, PL, Filologická fakulta. [2009-05-10 - 2009-05-15].

4. Uniwersytet Wrocławski/ Vratislavská univerzita, PL, Filologická fakulta. [2009-10-26 - 2009-10-30].

5. Uniwersytet Wrocławski/ Vratislavská univerzita, PL, Filologická fakulta. [2010-04-25 - 2010-04-30].

6. Uniwersytet Wrocławski/ Vratislavská univerzita, PL, Filologická fakulta. [2010-11-24 - 2010-11-29].

7. Uniwersytet Wrocławski/ Vratislavská univerzita, PL, Filologická fakulta. [2010-05-26 - 2010-05-30].

8. Uniwersytet Wrocławski/ Vratislavská univerzita, PL, Filologická fakulta. [2017-10-23 - 2017-10-27].

Jiné:

Workshop pro pracovníky Městské knihovny Ostrava. 2012 [2012-12-11].

Od 2014 r. pravidelně 2x ročně kurzy pro vzdělávací agenturu Descartes.

Zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace