RNDr. Růžena Blažková, CSc.

odborná asistentka, katedra matematiky PdF MU v Brně

Absolventka Přírodovědecké fakulty MU v Brně, obor matematika, fyzika 1962, RNDr. Na Přírodovědecké fakultě MU v Brně, 1981, CSc. na Pedagogické fakultě UK v Praze, 1993. Praxe na školách základních i středních (1962 – 1974).  Odborná asistentka na katedře matematiky Pedagogické fakulty MU, na katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty MU.

Dlouholeté zkušenosti v oblasti didaktiky matematiky, v práci s dětmi s problémy v matematice.

Publikační, recenzní a přednášková činnost v oblasti práce s dětmi s poruchami učení.

Monografie:

Blažková, R.: Didaktika matematiky se zaměřrním na specifické poruchy učení

Blažková, R.: Dyskalkulie a další specifické poruchy učení v matematice. Brno: MU, 2009.

Blažková, R.: Dyskalkulie II. Poruchy učení v matematice na 2. Stupni ZŠ. Brno: MU, 2010.

Blažková, R.: Dyskalkulie III. Vliv dyskalkulie na profesní zařazení jedinců v dospělosti. Brno: MU, 2012.

Blažková, R.: Matematická cvičení pro dyskalkuliky 1, 2.  Stařeč: Infra, 2013, 2014. 

Zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace